Как може да бъде настроен телефон Galaxy да изтегля актуализации само чрез wi-fi?

Ако имате ограничен план мобилни данни, можете да предотвратите тяхното изразходване, когато желаете да направите актуализация на софтуера. Следвайте предоставените по-долу стъпки, за да активирате опцията, чрез която актуализацията на софтуера се инсталира само чрез Wi-Fi.

Забележка: Изображенията по-долу са за версия Andriod Lollipop, но те са приложими за повечето версии Android.

1 Влезте в „Приложения”.
Влезте в приложения
2 Изберете „Настройки”.
Изберете настройки
3 Плъзнете надолу докато намерите опцията „За устройството”.
Плъзнете надолу докато намерите опцията За устройството
4 Влезте в „Актуализация на софтуера”.
Влезте в Актуализация на софтуера
5 Поставете отметка в „Само чрез Wi-Fi”.
Поставете отметка в Само чрез Wi-Fi

Благодарим Ви за обратната връзка