Как да форматирам картата памет на камера Gear 360 2017?

Възможно е карта памет, която е форматирана на компютър да не бъде съвместима с камера Gear 360 2017. Поради това, моля да форматирате картата памет директно в камерата Samsung Gear 360 или в приложението Samsung Gear 360.  

Забележка: Преди да форматирате картата, направете резервно копие на всички важни за Вас данни съхранени в картата памет. Гаранцията на производителя не покрива загубата на данни, в резултат от дейностите на потребителя.

За да форматирате картата памет следвайте по-долните стъпки:

1 Натиснете бутонът „Меню”, докато на екрана на камерата се появи „Настройки”, след това натиснете „Ok”, з а да ги изберете.
Натиснете бутонът Меню
това натиснете Ok
2 Натиснете бутонът „Меню”, докато на екрана се появи „Форматиране”, след това натиснете „Ok”, за да изберете опцията.
3 Натиснете бутонът „Меню”, докато на екрана се появи „Да”, след което натиснете „Ok”, за да изберете опцията. На екрана на камерата ще се появи съобщение за потвърждение, когато форматирането завърши.
Натиснете бутонът Меню
На екрана на камерата ще се появи съобщение за потвърждение

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас