Как да използвам функцията директно повикване на Galaxy S3?

Директно повикване

Функцията директно повикване Ви позволява да осъществите повикване към един контакт само с докосване на телефона до ухото: докато разглеждате контактите от списъка в указателя, преглеждате информацията относно повикването в регистъра на обаждания или сте в раздела съобщения от съответния контакт.

Можете да активирате тази функция от раздела контрол чрез движение от менюто за настройки. За да влезете в съответния раздел, на начален екран изберете: Menu > Settings > My device > Motion. Натиснете „Off” за да активирате контрола чрез движение „On”. След това изберете Direct call (Директно повикване), за да активирате опцията.

Директно повикване

Благодарим Ви за обратната връзка