Как да използвате „Рутините“ на Bixby

„Рутините“ на Bixby използва изкуствен интелект, за да учи от вашите модели на ползване и предпочитания. След това той може да регулира настройките, да контролира приложенията, да оптимизира батерията и много други. 


Вие сами също можете да настройвате „рутини“ въз основа на това къде сте и какво правите. 


Например, създайте рутина „лека нощ“, така че в дадено време звукът на телефона да се изключи, да се включи нощен режим и преките пътища за заключване на екрана да се променят. 

Включване на „Рутини“ на Bixby Щракнете за да Разгънете
1 Дръпнете надолу панела за известяване и го плъзнете наляво.
2

Натиснете върху иконата „Рутини“ на Bixby, за да ги включите.

 Натиснете върху иконата „Рутини“ на Bixby, за да ги включите
Активиране на предложена „рутина“ Щракнете за да Разгънете

След кратък период на учене в рамките на 14 дни, Bixby може да започне да ви препоръчва някои подходящи „рутини“. 

1 На началния екран ще се появи съобщение, питащо дали искате да започнете нова „рутина“. Натиснете върху съобщението.
2 То ще ви отведе в страницата на „Рутините“ на Bixby, където ще бъде вписано препоръчаната „рутина“.
3 Натиснете върху препоръчаната „рутина“.
4 Прегледайте и коригирайте настройките, ако е необходимо, и след това натиснете върху „Запази „рутина““.
5 „Рутината“ е запазена и ще се появи в раздела „Моите „рутини““.
Използвайте предварително зададена „рутина“ Щракнете за да Разгънете
1 Дръпнете надолу панела за известяване и го плъзнете наляво.
2 Натиснете върху „Рутини“ на Bixby под иконата.
3 Натиснете върху „Подробности“.
4 Натиснете върху раздела „Препоръчани“ и изберете една от „рутините“ от списъка с предварително зададени възможности.
Списък на препоръчаните „Рутини“ на Bixby
5 Настройте „Ако“ и „Тогава“ в зависимост от своите изисквания.
6 Натиснете върху „Запази „рутина““.
7 „Рутината“ е запазена и ще се появи в раздела „Моите „рутини““.
Създаване на персонална „рутина“ Щракнете за да Разгънете
1 Дръпнете надолу панела за известяване и го плъзнете наляво.
2 Натиснете върху „Рутини“ на Bixby под иконата.
3 Натиснете върху „Подробности“.
4 Натиснете върху символа „+“ в горната част на екрана, за да добавите своя собствена „рутина“.
Създаване на персонална „Рутина“ на Bixby, икона „+“
5 Заменете „Рутина 1“ с друго име.
6 Натиснете върху иконата „+“, за да изберете условията „Ако“ и натиснете върху „Напред“.
 „Рутини“ на Bixby, избиране на условия „Ако“
7 Натиснете върху иконата „+“, за да изберете действията „Тогава“ и натиснете върху „Готово“.
 „Рутини“ на Bixby, избиране на действия „Тогава“
8 „Рутината“ е запазена и ще се появи в раздела „Моите „рутини““.
Изключване на „рутина“Щракнете за да Разгънете
1 Дръпнете надолу панела за известяване и го плъзнете наляво.
2 Натиснете върху „Рутини“ на Bixby под иконата.
3 Натиснете върху „Подробности“.
4 Изберете раздела „Моите рутини“.
5 Плъзнете ключа, за да изключите „рутините“, които искате да изключите.

Ако дадена „рутина“ е в действие, можете временно да я изключите като следвате стъпките по-долу:

1 „Рутината“ ще се появи в панела за известяване. Дръпнете надолу панела за известяване, за да разширите известието.
2 Натиснете върху „Стоп“.

Обърнете внимание: Това ще изключи само тази сесия на „рутината“. За да изключите „рутината“ за постоянно, трябва да я деактивирате чрез ключа, описан по-горе.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас