Какво означава екран edge и как се използва на Galaxy S6 edge?

Екранът edge има три основни функции:

People Edge: Можете лесно да общувате с пет предпочитани контакти използвайки разделите изписани на екрана edge.

Information Stream: Екранът edge може да показва елементи, като новини например, без да бъде включен екрана.

Нощен часовник: Можете да го използвате като часовник през нощта.

Екранът edge има три основни функции
Можете лесно да общувате с пет предпочитани контакти използвайки разделите изписани на екрана edge
Можете лесно да общувате с пет предпочитани контакти използвайки разделите изписани на екрана edge
Можете да го използвате като часовник през нощта

Благодарим Ви за обратната връзка