Проверка на интернет връзката на телевизор Samsung UHD модел K

Можете да проверите състоянието на интернет връзката, независимо дали телевизорът е свързан чрез кабел или чрез безжична връзка.
 

Следвайте по-долните стъпки, за да проверите състоянието на интернет връзката:

1 Натиснете „Home” бутонът на Smart дистанционното Samsung, за да влезете в Основният екран.
Натиснете Home бутонът на Smart дистанционното Samsung
2 Използвайки бутоните за насочване, придвижете до „Настройки”.
Придвижете до Настройки
3 Изберете „Мрежа”.
Изберете Мрежа
4 Изберете „Състояние на мрежата”.
Изберете Състояние на мрежата
5 Изчакайте, докато бъде проверена интернет връзката.
Изберете Състояние на мрежата
6 Ако се появи съобщение „Свързан към интернет” изберете „Затвори”.
Ако се появи съобщение Свързан към интернет изберете Затвори

Забележка: Ако телевизорът не е свързан към интернет, моля проверете състоянието на мрежата, проверете чрез свързване на друго устройство към същата мрежа, направете нулиране на рутера и проверете физическите връзки. Ако телевизорът продължава да не се свързва към интернет, моля да се свържете с Центъра за поддръжка на безплатен номер: 0800 111 31.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка