Как може Samsung 2014 телевизор да бъде енергийно по-ефективен (и екологично чист)?

Как може Samsung 2014 телевизор да бъде енергийно по-ефективен
1 Натиснете бутон „Menu” на дистанционното управление.
2 Натиснете бутон „Down” или „Up” на дистанционното управление, за да изберете опцията „Система” и натиснете „Enter”.
3 Натиснете бутон „Down” ли „Up” на дистанционното управление, за да изберете опцията „Еко решение”. След като изберете една опция натиснете „Enter”.
4 Натиснете бутон „Down” или „Up” на дистанционното управление, за да изберете функция, която желаете да активирате и натиснете „Enter”.

Можете да видите описание на функцията, което се появява на екрана.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас