Как може да се промени часът или да се настрои таймер на телевизор Samsung от 2014 г.?

1 Натиснете бутонът „Меню” („Menu”) на дистанционното управление.
2 Използвайте бутонът за навигация надолу и изберете „Система” (ако опцията „Система” е вече избрана, натиснете бутона „Enter”).
3 Hатиснете няколко пъти бутона за навигация надолу, докато се появи опцията „Час” и натиснете бутона „Enter”.
4 Изберете опцията, която желаете да промените и натиснете „Enter”.

Забележка: Ако опциите „Включване на таймера” и „Изключване на таймера” не са активни, означава че все още не е настроен часът.

5 Натиснете няколко пъти бутона за навигация надолу, докато се появи опцията, която желаете и „Enter”, за да потвърдите. Използвайте бутоните за навигация наляво и надясно, за да преминете към съседните настройки, според случая.
6 Натиснете бутона „Exit” за да излезете от менюто, след като завършите настройките.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас