Телевизорът не се свързва към кабелна мрежа

Ако телевизорът не се свързва към кабелна мрежа, проверете следното:

Не намира нито една кабелна мрежа

1 Уверете се, че е мрежовият кабел е свързан.
2 Уверете се, че рутера е включен.
3 Рестартирайте рутера.
4 Ако затруднението не се отстрани, опитайте с друг мрежов кабел.
5 В случай, че и по този начин не се отстрани затруднението се свържете с доставчика на интернет услугата.

Автоматичната IP настройка не работи

1 Нулирайте рутера.
2 Уверете се, че DHCP сървъра е активиран от рутера.
3 Ако чрез тези стъпки не отстраните затруднението се свържете с доставчика на интернет услугата.

Не се свързва към мрежата

1 Проверете IP настройките.
2 Уверете се, че DHCP сървъра е активиран от рутера.
3 Рестартирайте рутера.
4 Ако чрез тези стъпки не отстраните затруднението се свържете с доставчика на интернет услугата.

Свърза към местна мрежа, но не и към интернет

1 Уверете се, че LAN кабелът за интернет е свързан във външният LAN порт на рутера.
2 Проверете DNS настройките и картата IP настройки.
3 Ако проблема продължава Ви препоръчваме да се свържете с доставчика на интернет услугата.

Настройките за мрежа са приключени, но не може да се свърже към интернет

Свържете с доставчика на интернет услугата.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас