Допълнение № 2 към
Официален регламент на кампанията "Удължена гаранция"
(наричана по-долу "Кампанията")

Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, със седалище и адрес на управление България, гр. София, 1784, район Младост, Европейски търговски център, бул. „Цариградско шосе“ № 115М, сграда D, ет. 4, ЕИК 201200956 (наричано по-долу "Самсунг" или "Организатор"),

В съответствие с Раздел 1, параграф 3 от Официалния регламент,

Решава да измени Официалния регламент чрез настоящето Допълнение, както следва:

1.    Раздел 3. "ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА" се изменя и придобива следното съдържание:

Кампанията ще започне на 1 юни 2022 г. в 00:00:00 часа и ще приключи на 30 септември 2022 г. в 23:59:59 часа ("Период на кампанията").

 

2.    Раздел 5. "МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА" се изменя и придобива следното съдържание:

За да участват в кампанията, Участниците трябва да закупят по време на Периода на кампанията някой от Продуктите, посочени в точка 6 от Официалния регламент, при условията на точка 2 и точка 3 от Официалния регламент и да регистрират удължената гаранция за продукта в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката, както е описано по-долу.

Тази Кампания е приложима само за продукти, внесени в България от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, както е посочено на етикета на продукта, и които са закупени от някой от партньорските магазини или дистрибутори, посочени в точка 2.

Участник, закупил продукт по време на Периода на кампанията съгласно Официалния регламент, получава търговска гаранция от 5 (пет) години или от 3 (три) години съгласно точка 6 по-долу. Документите за гаранцията се предоставят от продавача при покупката, като допълнителната гаранция е валидна въз основа на следните документи: фискален бон/фактура и гаранционна карта, получени при покупката, както и регистрация на удължената гаранция в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката чрез обаждане на тел. 0800 111 31.

За да се възползва от допълнителния гаранционен период, Участникът трябва да регистрира удължената гаранция в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката, посочена в фискалния бон/фактурата, като се обади на телефонен номер: 0800 111 31 (безплатно обаждане), както и да изпрати фискалния бон/фактурата за покупка и етикета на продукта по имейл на адреса, предоставен от оператора на кол центъра при обаждането за регистрация на удължената гаранция.

Допълнителният гаранционен период за закупения продукт не се прилага за вградените части на продуктите, за които е предвиден различен гаранционен срок, като за такива части важи гаранцията, посочена в гаранционната карта, издадена от Самсунг. Условията на стандартната гаранция продължават да важат в случай на Удължена Гаранция, предлагана за закупения продукт, с изключение на аксесоарите, които не са в обхвата на гаранция.

Участникът се възползва от 5-годишна или 3-годишна гаранция за закупените Продукти, които са налични в партньорските магазини, посочени в Раздел 2; отговорността за информиране на купувачите относно наличността на продуктите принадлежи на партньорските магазини. Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, няма да носи отговорност относно претенциите на купувачите, в случай че продуктите не са налични.

 

3.    Раздел 6. " ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ В КАМПАНИЯТА И ЗА КОИТО УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ГАРАНЦИЯ" се изменя и придобива следното съдържание:

 

 

A.    Модели, включени в Кампанията "УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ" с 5 години удължена гаранция:

a)    Вертикална прахосмукачка:

VS15A6031R4/GE

Вертикална прахосмукачка JET60

VS15A6031R1/GE

Вертикална прахосмукачка JET60

VS15T7031R1/GE

Вертикална прахосмукачка JET70

VS15T7036R5/GE

Вертикална прахосмукачка JET70

VS20T7538T5/GE

Вертикална прахосмукачка JET75

VS20T7566T5/GE

Вертикална прахосмукачка JET75

VS20R9046T3/GE

Вертикална прахосмукачка JET90

VS20A95823W/GE

Вертикална прахосмукачка Bepoke JET

VS20A95943N/GE

Вертикална прахосмукачка Bepoke JET

VS20A95973B/GE

Вертикална прахосмукачка Bepoke JET

 

b)    Вградени котлони и фурни:

NV75T8979RK/EF

Вградена фурна

NV7B6665IAE/U2

Вградена фурна

NV7B5645TAK/U2

Вградена фурна

NV7B5645TAS/U2

Вградена фурна

NV7B4445VAS/U2

Вградена фурна

NV7B44207AK/U2

Вградена фурна

NV7B44207AS/U2

Вградена фурна

NV7B41201AS/U2

Вградена фурна

NV7B41205AK/U2

Вградена фурна

NV7B4345VAS/U2

Вградена фурна

NV7B4345VAK/U2

Вградена фурна

NV7B4245VAS/U2

Вградена фурна

NV7B4240VAK/U2

Вградена фурна

NV7B4040VAW/U2

Вградена фурна

NV7B4020ZAS/U2

Вградена фурна

NV7B4020ZAK/U2

Вградена фурна

NZ64B6056GK/U2

Плот за вграждане

NZ64B5046JK/U2

Плот за вграждане

NZ64B5045GK/U2

Плот за вграждане

NZ64M3707AK/OL

Плот за вграждане

NZ64M3NM1BB/OL

Плот за вграждане

NZ64F3NM1AB/UR

Плот за вграждане

NZ64T3706A1/UR

Плот за вграждане

C61R2AAST/BOL

Плот за вграждане

CTR164NC01/BOL

Плот за вграждане

NZ64M3NM1BB/UR

Плот за вграждане

 

B.    Модели, включени в Кампанията " УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ“ с 3 години удължена гаранция:

 

a)    Перални машини:

 WW10T534DAW/S7

Перална машина

WW80T534DAW/S7

Перална машина

WW80T534DAX/S7

Перална машина

WW80T754DBT/S7

Перална машина

WW80T854DBT/S7

Перална машина

WW90T554DAW/S7

Перална машина

WW90T554DAX/S7

Перална машина

WW90T654DLX/S7

Перална машина

WW90T734DBH/S7

Перална машина

WW90T734DBX/S7

Перална машина

WW90T754DBX/S7

Перална машина

WW90T854DBX/S7

Перална машина

WW90T986ASH/S7

Перална машина

 

b)    Сушилни:

DV80T5220AW/S7

Сушилня

DV80TA020TT/LE

Сушилня

DV90T6240LX/S7

Сушилня

DV90T7240BH/S7

Сушилня

DV90TA040AX/LE

Сушилня

DV70TA200AE/LE

Сушилня

DV80T5220AX/S7

Сушилня

 

Следователно всички останали модели, които са били част от Кампанията до 31.07.2022 г., вече не се ползват от разпоредбите на тази Кампания. За по-голяма яснота, следните модели са изключени от Кампанията, считано от 01.08.2022 г:

Продукт

Модел

Side by Side

RH68B8841S9/EF

Side by Side

RH68B8541S9/EF

Side by Side

RH69B8941B1/EF

Side by Side

RS67A8510S9/EF

Side by Side

RS68A8531B1/EF

Side by Side

RS66A8101B1/EF

Side by Side

RS66A8100S9/EF

Side by Side

RS68A854CSL/EF

Side by Side

RS67A8810S9/EF

Side by Side

RS67A8810WW/EF

Side by Side

RS68A8820B1/EF

Side by Side

RS68A8520S9/EF

Side by Side

RS68A8831S9/EF

Side by Side

RS68A8522S9/EF

Side by Side

RS68A8842B1/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B5312/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B5322/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B6CS9/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B3DB1/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B1DCS/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B1DCE/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B1DS9/EF

Хладилник с фризер

RB34A7B5E22/EF

Хладилник с фризер

RB34A7B5DAP/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B5DAP/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B6AB1/EF

Хладилник с една врата

RR39A746322/EO

Фризер с една врата

RZ32A748522/EO

Хладилник с една врата

RR39A746322/EF

Фризер с една врата

RZ32A748522/EF

 

  1. Всички останали разпоредби на Официалния регламент остават непроменени.

 

Настоящото Допълнение влиза в сила на 30.07.2022 г.

Официалният регламент на Кампанията е достъпен онлайн, на адрес www.samsung.com/bg.

Официален регламент на кампанията „УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ“
в периода 1 юни – 31 юли 2022 г.
(„Кампания“)

1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНЕН РЕГЛАМЕНТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е организирана от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, със седалище и адрес на управление България, гр. София, 1784, район Младост, Европейски търговски център, бул. „Цариградско шосе“ № 115М, сграда D, ет. 4, ЕИК 201200956 (наричано по-долу "Самсунг" или "Организатор"),

Участниците в кампанията са задължени да спазват всички условия на Официалния регламент за кампанията (наричан по-долу "Официален регламент"), както е посочено по-долу. Официалният регламент е изготвен и ще бъде публикуван в съответствие с приложимото законодателство в България, на страницата www.samsung.com/bg, в раздела, посветен на Кампанията, който ще бъде достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице, между 1 юни 2022 г. – 31 юли 2022 г. (включително), както и с писмено искане на адрес: гр. София, 1784, район Младост, Европейски търговски център, бул. „Цариградско шосе“ № 115М, сграда. D, ет. 4.

Организаторът си запазва правото да променя Официалния регламент при: промяна на пазарните условия или пазарната политика на Организатора и/или на неговата икономическа група, задължителни препоръки или актове на компетентни органи в България или промени в приложимото българско законодателство, като тези промени ще бъдат публично обявени на страницата www.samsung.com/bg, в раздела, посветен на Кампанията.

2. ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се провежда в България и важи само за продукти, внесени в България от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, и закупени от Участниците в/от някои от следните партньорски магазини или дистрибутори: Техномаркет (Technomarket), Технополис Видеолукс (Technopolis-Videolux), Зора (Zora), Техмарт-Магнум (Techmart-Magnum), Поликомп (Polycomp), Техномикс (Technomix), Синопойнт (Sinnopoint).

Кампанията се отнася за домакински уреди с марка Samsung съгласно т. 6 от Официалния регламент („Продукти“).

3. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще започне на 1 юни 2022 г. в 00:00:00 часа и ще приключи на 31 юли 2022 г. в 23:59:59 часа („Период на Кампанията“).

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България (наричани по-долу „Участници“).

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За да участват в Кампанията, Участниците трябва да закупят в Периода на кампанията някой от Продуктите, посочени в т. 6 от Официалния регламент, при условията в т. 2 и в настоящата т. 5 от Официалния регламент, и да регистрират удължената гаранция за продукта в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката както е описано тук по-долу.

Продуктите, участващи в Кампанията, са ограничени до тези, внесени в България от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, като това е посочено на етикета на продукта, и са закупени от някой от партньорските магазини или дистрибутори, посочени в точка 2.

Участник, закупил продукт в рамките на Кампанията при условията на Официалния регламент, получава 5 (пет) години търговска гаранция. Документите за гаранцията ще бъдат предоставени от продавача при покупката, като допълнителната гаранция ще бъде валидна въз основа на следните документи: фискален бон/фактура и гаранционна карта, получени при покупката, както и регистрация на удължената гаранция в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката чрез обаждане на тел. 0800 111 31.

За да се възползва от допълнителния гаранционен период, Участникът трябва да регистрира удължената гаранция в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката, посочена във фискалния бон/фактурата, на телефонен номер: 0800 111 31 (безплатно обаждане), както и да изпрати фискалния бон/фактурата за покупка и етикета на продукта по имейл на адрес, предоставен от оператора на кол центъра при безплатното обаждане за регистрация на удължената гаранция.

Допълнителният  гаранционен период за закупения продукт не се прилага за някои вградени части на продуктите, за които е предвиден различен гаранционен срок, като за такива части важи гаранцията, посочена в гаранционната карта, издадена от Самсунг. Условията на стандартната гаранция продължават да важат в случай на удължена гаранция, предлагана за закупения продукт, с изключение на аксесоарите, които не са в обхвата на гаранция.

Участникът се възползва от 5-годишна гаранция за закупени Продукти в рамките на наличната стока в партньорските магазини, посочени в т. 2; отговорността за информиране на купувачите относно наличността на продуктите принадлежи на партньорските магазини. Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България няма да носи отговорност относно претенциите на купувачите при липса на стока.

 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ В КАМПАНИЯТА И ЗА КОИТО УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ГАРАНЦИЯ

Модели, включени в Кампанията „УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ“ с 5 години удължена гаранция

Продукт

Модел

Вертикална прахосмукачка JET60

VS15A6031R4/GE

Вертикална прахосмукачка JET60

VS15A6031R1/GE

Вертикална прахосмукачка JET70

VS15T7031R1/GE

Вертикална прахосмукачка JET70

VS15T7036R5/GE

Вертикална прахосмукачка JET75

VS20T7538T5/GE

Вертикална прахосмукачка JET90

VS20R9046T3/GE

Вертикална прахосмукачка Bepoke JET

VS20A95823W/GE

Вертикална прахосмукачка Bepoke JET

VS20A95943N/GE

Вертикална прахосмукачка Bepoke JET

VS20A95973B/GE

Side by Side

RH68B8841S9/EF

Side by Side

RH68B8541S9/EF

Side by Side

RH69B8941B1/EF

Side by Side

RS67A8510S9/EF

Side by Side

RS68A8531B1/EF

Side by Side

RS66A8101B1/EF

Side by Side

RS66A8100S9/EF

Side by Side

RS68A854CSL/EF

Side by Side

RS67A8810S9/EF

Side by Side

RS67A8810WW/EF

Side by Side

RS68A8820B1/EF

Side by Side

RS68A8520S9/EF

Side by Side

RS68A8831S9/EF

Side by Side

RS68A8522S9/EF

Side by Side

RS68A8842B1/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B5312/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B5322/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B6CS9/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B3DB1/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B1DCS/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B1DCE/EF

Хладилник с фризер

RB38A6B1DS9/EF

Хладилник с фризер

RB34A7B5E22/EF

Хладилник с фризер

RB34A7B5DAP/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B5DAP/EF

Хладилник с фризер

RB38A7B6AB1/EF

Хладилник с една врата

RR39A746322/EO

Фризер с една врата

RZ32A748522/EO

Хладилник с една врата

RR39A746322/EF

Фризер с една врата

RZ32A748522/EF

7. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

За да може Участник да се възползва от разпоредбите на Кампанията, той трябва:

а) Да отговаря на условията, предвидени в т. 4 от Официалния регламент.

б) Да закупи през Периода на Кампанията поне един Продукт, участващ в Кампанията съгласно т. 6 (внесен в България от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България), от магазини на партньори или дистрибутори по т. 2 (покупката се счита към датата, посочена във фискалния бон/фактурата за покупка, издадена от продавача).

в) Да ​​регистрира удължената гаранция в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата на придобиване, посочена във фискалния бон/фактурата, като се обади на телефонния номер: 0800 111 31 (безплатно обаждане), и да изпрати по имейл фискалния бон/фактурата за покупка и етикета на продукта на имейл адрес, посочен от оператора в кол центъра при обаждането за регистрация на удължената гаранция.

г) След телефонната регистрация и получаването на необходимите документи на имейл адреса, Организаторът ще провери информацията и документите, изпратени съгласно т.7, букви а), б) и в), и ще изпрати имейл за потвърждение на участника в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на регистрация.

Датата на регистрация се счита за деня, когато участникът регистрира удължената гаранция на телефонния номер, посочени в т. 7, буква в) по-горе. Регистрацията е завършена при изпращане на необходимите документи по имейл (фискален бон/фактура за покупка и етикет на продукта).

Участникът няма да получи допълнителна гаранция в следните случаи:

- участникът е закупил друг домакински уред, различен от моделите, участващи в Кампанията;

- участникът е закупил домакински уред Samsung извън периода на Кампанията (покупката се счита за датата, посочена във фискалния бон/фактурата за покупка, издаден от продавача)

- участникът е закупил продукт, който не е внесен в България от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България;

- участникът е закупил продукт от друг магазин, извън партньорските магазини и дистрибутори, посочени в т. 2;

- участникът не е регистрирал продукта в рамките на 30 (тридесет) календарни дни или не е изпратил необходимите документи (фискален бон/фактура за покупка и етикет на продукта).

8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност за невъзможността на клиент да участва в Кампанията поради причини, които не зависят от Организатора, като, но не само, технически проблеми на мобилните оператори, интернет връзка или липса на наличности на Продуктите в партньорските магазини.

9. РАЗХОДИ

Участниците нямат никакви разходи за участие в Кампанията, освен тези, свързани с нормалното закупуване на Продукта.

10. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

За целите на настоящия Официален регламент „непреодолима сила“ означава всяко събитие, което е настъпило след началото на Кампанията, не може да бъде контролирано, предотвратено или предвидено от Организатора и чието възникване прави последния неспособен да изпълни задълженията си по Официалния регламент. Категорията на тези събития включва, но не се ограничава до: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, земетресения, други бедствия от всякакъв вид, както и всички разпоредби, които могат да бъдат въведени след влизането в сила на Кампанията и които могат забраняват или изменят условията на Официалния регламент.

При ситуация на непреодолима сила, включително невъзможността на Организатора по независещи от него причини, която предотврати или забави изцяло или частично изпълнението на Официалния регламент и продължаването на Кампанията, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнението на задължения за периода на забавяне.

Ако се позове на непреодолима сила, Организаторът ще съобщи на участниците в Кампанията, в рамките на 5 (пет) дни от възникването на случая на непреодолима сила, за нейното съществуване.

11. СПОРОВЕ

В случай на спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат уредени в духа на добрата воля. Ако това не е възможно, споровете ще бъдат разрешени от компетентния български съд.

12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Личните данни на Участниците в Кампанията се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Самсунг, достъпни на: http://www.samsung.com/bg/info/privacy/.

12.2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Кампанията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в т. 1 по-горе.

12.3. Във връзка с участието в Кампанията, Организаторът обработва следните данни на Участниците:

·        Имена на Участника

·        Телефонен номер

·        Имейл адрес

·        Адрес на Участника (доколкото е посочен във фактурата за покупка на продукта)

·        Единен граждански номер на Участника (доколкото е посочен във фактурата за покупка на продукта)

·        Други лични данни, доколкото такива са предоставени от Участника при покупката на продукта, предоставянето на гаранцията и в процеса на регистрация.

12.4. Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо изискване за участие в Кампанията, в противен случай участието няма да бъде възможно.

12.5. Организаторът ще обработва горепосочените лични данни на Участниците единствено с цел администриране на Кампанията, а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на Кампанията и да се предостави удължената гаранция на съответния продукт.

12.6. Правното основание за обработване на личните данни е необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това е настоящият Официален регламент, който определя нашите договорни отношения с Участниците и предоставената търговска гаранция). Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, когато такова е приложимо.

12.7. Данните ще се съхраняват до изтичане на гаранционния срок за закупения Продукт, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).

12.8. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Кампанията:

a)     да отправят запитване до Самсунг дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;

b)     да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;

c)     да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Самсунг, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Самсунг може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника;

d)     да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Самсунг;

e)     да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Самсунг да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато Самсунг не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

f)       да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, и електронен адрес: kzld@cpdp.bg

12.9. Участниците могат да упражнят правата си по букви (a) – (e) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:

a)     по електронен път на следния имейл адрес: dataprotection.serom@samsung.com; или

b)     по пощата на адреса на управление на Самсунг: София, бул. Цариградско шосе 115М., сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център.

12.10. Заявлението трябва да съдържа следната информация:

a)     информация, която позволява на Самсунг да идентифицира Участника;

b)     предпочитан начин на комуникация с Участника;

c)     описание на искането.

12.11. Самсунг ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.

12.12. Самсунг може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.

12.13. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на негови подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с Кампанията; на партньорите и дистрибутори, ангажирани с Кампанията; на дружеството извършващо услуги „кол център“ във връзка с гаранциите (Sykes Enterprises Източна Европа); на данъчни консултанти или други експерти при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на дружества от корпоративната група, към която Самсунг принадлежи; на държавни органи в съответствие със закона; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури. Тъй като системите на Самсунг се разработват и управляват от Samsung Electronics Co., Ltd. (Южна Корея), вашите лични данни могат да бъдат достъпни от Южна Корея. За да защитим поверителността и сигурността на вашите лични данни, ние сме въвели подходящи мерки (стандартни договорни клаузи), така че личните данни да бъдат защитени по сигурен начин. Копие от тези договорни клаузи можете да получите при запитване по имейл на: dataprotection.serom@samsung.com.

13. ПУБЛИКУВАНЕ

Официалните разпоредби на Кампанията ще бъдат достъпни на страницата www.samsung.com/bg.