Функциите и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие.