Vkročme do budoucnosti společně! Více možností pro lidi

 

Chytrá škola

Zavazujeme se zlepšovat používání IT technologie ve vzdělávání a poskytovat přístup k chytřejšímu výukovému prostředí za účelem podpory kreativity studentů a zmenšení digitální propasti (rozdílů mezi těmi, kteří disponují přístupem k technologiím a těmi, kteří tento přístup nemají).

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

Od roku 2018 využilo Samsung Smart School více než 2,8 milionu studentů

 

Snažíme se zmenšovat rozdíly ve vzdělávání v místních komunitách a podporovat rozvíjení kreativních talentovaných osob prostřednictvím nabízení chytrého výukového prostředí s využitím nejnovějších IT technologií. Společnost Samsung poskytuje školení v programování softwaru s využitím technologií pro znevýhodněné studenty s omezenými příležitostmi pro dosažení kvalitního vzdělání. Cílem našich programů je vytvořit pozitivní výukové prostředí pomocí IT vybavení a obsahu upraveného na míru potřebám místní komunity.

 

Program Chytrá škola

 
<h3>Smart School Program and changes in education</h3><ul><li>Smart devices, content and solution, and teacher training are organically connected.</li><li>Teacher led learning → Student led learning → Creative learning </li></ul>
Výhody
 • Interaktivní třída

  Sdílení v reálném čase a monitorování prostřednictvím našich tabletů a počítačů umožňuje otevřenou komunikaci a nápadité výukové prostředí.

   
 • Společné aktivity

  Při týmových aktivitách, skupinových úkolech a skupinových diskuzích jsou využívány tablety, což usnadňuje budování týmového ducha mezi studenty.

   
 • Motivující prostředí

  Učitelé často hodnotí úroveň pochopení učební látky studenty a jejich výkon pomocí testů a kvízů. Učitelé také poskytují příležitosti k individuálnímu vzdělávání, je-li to třeba.

   
 • Digitální obsah

  Studenti si mohou stáhnout osnovy, učebnice a různé materiály (dokumenty, fotografie, hlasové záznamy, nahrávky, videa, aplikace a URL) pro jednotlivé kurzy, což jim pomáhá zvýšit efektivitu učení.

   
Další příběhy najdete na stránce Samsung Electronics Newsroom.