Zdraví a lékařská věda

Věřte ve zdraví

Podpora zdravějšího života pomocí nových řešení pro zdravotní péči

 
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Sonografická škola

Poskytuje školení a ultrazvukové diagnostické zařízení pro experty na diagnostiku v oblastech se slabou lékařskou infrastrukturou.

 

Mobilní zdravotnické středisko

Poskytuje základní lékařské prohlídky pro pacienty ve venkovských a znevýhodněných oblastech díky vozidlům s vybavením pro základní kontroly (zraku, krve, sluchu a chrupu) a léčbu zevních zranění.

 

V roce 2017 jsme podpořili 101 škol a center s více než 180 000 studenty nebo obyvateli v osmi zemích

Další příběhy najdete na stránce Samsung Electronics Newsroom.