Rozmanitost a začlenění

Rozmanitost a růst

Tvoříme budoucnost díky podpoře rozmanitých kultur za účelem udržitelného růstu.

Záhlaví – Rozmanitost a začlenění

Buďte sami sebou, společně budujeme lepší zítřek

Ve společnosti Samsung věříme, že inovace a růst
jsou podporovány inkluzivní kulturou a různorodou pracovní silou.
Naším cílem je vytvořit globální tým, do kterého patří každý, který nabízí rovné příležitosti
a který inspiruje naše talentované zaměstnance, aby byli sami sebou.
Společně budujeme lepší zítřek pro naše zákazníky,
partnery a komunity.

Lidé ve společnosti Samsung

Protože naši zaměstnanci přinášejí odlišné
zkušenosti a perspektivy do společnosti Samsung,
umožňují nám vybudovat lepší zítřek.

 • Hyemi Kim

 • Serverový software / Korea

 • „Vždy jsem byla schopna pracovat v prostředí, kde byly zaručeny rovné příležitosti.“

 • Nash Gammill

 • Obchodní plánování a provoz / USA

 • „Vést Alianci rovnosti je jedna z nejvíce naplňujících prací v mé kariéře. Budu navždy vděčný za vztahy ukované a zkušenosti sdílené při našem neustálém úsilí o rozmanitost a rovnost.“

 • Chris Lezama

 • Produktový marketing / USA

 • „Zahájení programu Galaxy of Black Professionals ERG bylo jedním z vrcholů mé práce ve společnosti Samsung a jedním z momentů na který jsem nejvíce hrdý.“

 • Linda Kromjong

 • Personální management / Nizozemsko

 • „Podpora rozmanitosti a začlenění umožňuje dosahovat lepší výsledky. Na všech pohledech záleží. Na všech našich názorech záleží. Společně můžeme něco změnit.“

 • Alex Aldoescu

 • Personální management / Rumunsko

 • „Rozmanitost považuji za osobní poslání, které by měl každý z nás přijmout, abychom mohli vybudovat lepší zítřek pro naše děti.“

 • Shilpa Puri

 • Integrovaná marketingová komunikace / Indie

 • „Žít se změnou jako jedinou konstantou, vidět celý obraz a zvládnout různorodou skupinu nápadů v kultuře, která podporuje inovace, kreativitu a spolupráci bez problémů napříč pozicemi, je vskutku vzrušující zážitek.“

 • Abraham Llandez

 • Průzkum trhu / Mexiko

 • „Práce ve společnosti Samsung mi pomohla prolomit bariéry tradičního života a vyjadřovat se přesně podle svého, bez veškerých předsudků.“

 • Hlubi Shivanda

 • Inovace obchodních procesů / Jižní Afrika

 • „Věřím, že společnost Samsung Electronics je skutečným zastáncem a příkladem rozmanitosti a začlenění, protože působí na mnoha různých trzích a má uznání pro různé kultury a prostředí.“

Skupiny zdrojů zaměstnanců (ERG)

Domníváme se, že podpora rozmanitosti je nezbytná pro další inovace.
Nyní se zřizují skupiny pro dosahování rozmanitosti, aby se mohli zaměstnanci zapojit v zájmu dalšího rozšiřování
profesního rozvoje a vytváření kultury podporující začlenění.

* Ve společnosti Samsung existují v různých regionech nejrůznější skupiny ERG, například podle pohlaví, LGBTQA+ či rasy nebo skupiny pracujících rodičů, veteránů atd.

 • Logo ERG – Vůdčí osobnosti nové generace
 • Logo ERG – Skupina pro ocenění vojáků
 • Logo ERG – Aliance rovnosti
 • Logo ERG – Galaxie černých profesionálů
 • Logo ERG – Žena v Samsung Electronics
 • Logo ERG – Společenství veteránů
 • Logo ERG – Pracující rodiče
 • ERG – Logo – Žena v Samsung Electronics
 • Logo ERG – Ženy v reklamách Samsung+
 • ERG – Logo – Ženy v technologii Samsung
 • Logo ERG – W+ Samsung
 • Logo ERG – Vůdčí osobnosti zítřka Samsung

Další iniciativy

Na podporu inkluzivní kultury na pracovišti provozujeme různé programy v oblasti rozmanitosti a začlenění.

 • Seoul Sisters

 • Severoamerická regionální konference Seoul Sisters byla vytvořena v červnu 2017, aby podpořila rozvoj žen. Místo konání konference se posouvá tak, aby zaměstnanci měli možnost se zúčastnit a vzájemně si sdělovat své myšlenky.

 • Týden rozmanitosti a začlenění

 • Pořádáme různé akce rozmanitosti, jako jsou mentoring, dobrovolnické programy a kulturní akce v různých regionech, abychom oslavili svátky rozmanitosti, včetně Mezinárodního dne žen a Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

 • Kampaň za rozmanitost a začlenění

 • Abychom pomohli našim zaměstnancům po celém světě pochopit, co je rozmanitost a začlenění, provozujeme kampaně za rozmanitost a začlenění na témata, jako jsou podvědomá zaujatost, mikroagrese apod.

 • Vizitky v Braillově písmu

 • V Mexiku jsme vyvinuli vizitky v Braillově písmu pro zrakově postižené a prostřednictvím různých workshopů a konferencí jsme posílili povědomí zaměstnanců a kulturu respektu.

 • Místnost pro maminku

 • Ve všech našich výrobních pobočkách jsme zřídili odpočinkové prostory pro těhotné a kojící ženy. Zavedli jsme různé zásady a prostředky na podporu porodnosti a péče o děti.

 • Vzdělávání STEM

 • Nejen v Koreji, ale i v jiných regionech, jako jsou USA, Kanada, Španělsko, Polsko a Čína, pořádáme řadu akcí, které pomáhají ženám rozvíjet dovednosti a schopnosti v oblasti technologií.

Vzdělávání a rozvoj

Poskytujeme našim pracovníkům vše pro to, abychom podpořili změnu jak ve firmě Samsung, tak v rámci celé lidské společnosti.

Ve společnosti Samsung poskytujeme našim lidem příležitosti k růstu a rozvoji, abychom se stali nejlepšími a nejinkluzivnějšími lídry.
To zahrnuje budování povědomí o rozšíření perspektiv, změnu smýšlení zaměřenou na zvýšení objektivity a uplatňování začlenění s cílem dosažení inovací.

Nové způsoby myšlení
Oceňujeme hodnotu
týmové rozmanitosti
Vytvářejte povědomí
Uvědomujeme si důležitost rozmanitosti
a začleňování z podnikové perspektivy
Trénink
Rozvíjení rozmanitých a inkluzivních
vztahů, které povedou ke změně
Úroveň vedení
Průvodce pro vedoucí týmů ohledně kultivování kultury
začlenění prostřednictvím rozmanitosti
Osobní úroveň
Učení se o sobě a ostatních
Úroveň týmu
Rozvíjení rozmanitých a
inkluzivních vztahů

Ženy ve společnosti Samsung

Jsme odhodláni podporovat příští generaci žen ve vedení podporou talentovaných žen,
které vynikají ve svých oborech.

Globální ženy

Globální ženy (%)

2018

2019

2020

Celkem 43.2 40.2 37.3
Pracovní funkce Tech (%) 17.2 17.5 18.0
Odbyt a marketing (%) 30.8 31.2 31.5
Vedení Výkonní pracovníci (%) 6.3 6.5 6.6
Manažeři (%) 14.2 14.7 15.3

Externí uznání a ocenění

Naše úsilí o rozmanitost již začalo.

 • Korea

 • Korejské ministerstvo pro rovnost žen a mužů a rodinu

 • Firma přívětivá k rodinám

  (2013 až nyní)

 • USA

 • Forbes

 • Nejlepší zaměstnavatelé pro rozmanitost

  (2020)

 • SEA

 • Index rovnosti žen a mužů ve firmách v rámci kampaně za lidská práva

 • Nejlepší místa pro práci z hlediska rovnosti LGBTQ

  (2021)

 • SECA

 • Časopis MediaCorp

 • Nejlepší kanadský zaměstnavatel pro mladé lidi

  (2020)

 • SAS

 • Ministerstvo zdravotnictví státu Texas

 • Pracoviště přívětivé k matkám

  (2020)

 • SAS

 • Časopis Rozmanitost pracovní síly STEM

 • Nejlepších 50 zaměstnavatelů

  (2020)