Rozmanitost a začlenění

Rozmanitost a růst

Tvoříme budoucnost díky podpoře rozmanitých kultur za účelem udržitelného růstu.

 

Uvnitř společnosti Samsung

Jelikož jsme odlišní, tak je každý z nás speciální.
Přijetí rozmanitosti přináší různé zkušenosti a pohledy, které nám pomáhají budovat lepší zítřky.

Zaměstnankyně (ženy)

 
<h3>Overall</h3> <ul> <li>44% to the 2016</li> <li>45% to the 2017</li> <li>43% to the 2018</li> </ul> <h3>Tech-Female Engineer</h3> <ul> <li>17% to the 2016</li> <li>18% to the 2017</li> <li>17% to the 2018</li> </ul> <h3>Sales-Female Maketers</h3> <ul> <li>29% to the 2016</li> <li>30% to the 2017</li> <li>31% to the 2018</li> </ul> <h3>Leadership-Female Leaders</h3> <ul> <li>6.3% to the 2016</li> <li>6.8% to the 2017</li> <li>6.3% to the 2018</li> </ul>

Uvnitř společnosti Samsung
ERG ve společnosti Samsung(Employee Resource Groups – skupiny průzkumu mezi zaměstnanci)

Naši zaměstnanci se vyznačují jedinečnými hodnotami a talenty a věříme, že podpora rozmanitosti je pro další inovace klíčová.
Nyní zakládáme skupiny rozmanitosti, aby se mohli zaměstnanci sjednocovat za účelem dalšího profesního rozvoje a budování otevřenější kultury.

Vzdělávání

Našim lidem poskytujeme prostředky pro řízení rozmanitosti díky šíření informovanosti, proměnám myšlení a procvičování začlenění.

Učení a vývoj

Našim lidem v celé organizaci poskytujeme prostředky pro efektivní řízení rozmanitosti a propagaci kultury začlenění, která vytváří obchodní hodnotu.

ERG ve společnosti Samsung – skupiny průzkumu mezi zaměstnanci
Usilujeme o odhalování a odstraňování nevědomých předsudků.
<h3>info-graph of the diversity and inclusion education section</h3> <ul> <li>The first, Personal Level said detail "Learn about yourself and others".</li> <li>Second, Leader level said detail "Lead the journey".</li> <li>the last team level said detail "Develop diverse and inclusive relationships.</li> </ul>