Komunikace a angažovanost

Usilujeme o transparentní a otevřenou komunikaci

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Udržitelný dodavatelský řetězec

Každý rok společnost Samsung Electronics stanovuje strategie a cíle pro ekořízení. Transparentně a podrobně zveřejňujeme naše iniciativy ekořízení, včetně emisí skleníkových plynů, informací o ekologických produktech, ekologických aktivitách CSR a programech komunikace se zainteresovanými stranami. Kromě toho nabízíme řadu komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím mohou zainteresované osoby rychle najít informace, které potřebují, a jednoduše jim porozumět. Oddíl Životní prostředí na webu Samsung.com je další z možností, jak komunikovat s různými odborníky, na základě metodologie (materiality analysis), která stanovuje priority související s problémy ekologie a udržitelnosti.

Vedeme kampaně, které připomínají důležitost životního prostředí

Ať již jsou to enviromentální vzdělávací programy pro budoucí generace nebo aktivity, které jsou spojeny s účastí zákazníků, společnost Samsung Electronics vede mnoho rozmanitých ekologických kampaní, jejichž cílem je zvýšit společenské povědomí o důležitosti životního prostředí a dosáhnout ohledně těchto otázek širšího společenského konsenzu.

Při oslavách Dne planety Země vedení a zaměstnanci společnosti Samsung Electronics z celého světa společně se svými zákazníky uskutečňují aktivity, které se snaží o celosvětovou ochranu životního prostředí.
Poprvé byl tento projekt uskutečněn mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci společnosti Samsung Electronics v roce 2015 a následně byla tato kampaň organizována v předem určených termínech v každém roce. Za cíl si stanovila zvýšit společenské povědomí o životním prostředí a možnostech recyklace, přičemž v rámci kampaně bylo v posledních 4 letech znovu použito okolo 2 400 vyřazených mobilních telefonů.
Tyto mobilní telefony jsou následně zaslány společnostem specializujícím se na recyklaci, kde dojde k znovunabytí základních materiálů jako je zlato, stříbro nebo bronz. Některé telefony Galaxy pak dokonce poslouží v rámci aktivit společenské odpovědnosti firmy jako je podpora výroby oftalmoskopů (díky možnosti upcyclingu).
Tato kampaň je uskutečňována v různých časových obdobích po celý rok – ne jen proto, abychom pomohli k ochraně životního prostředí, ale také proto, abychom jako firma splnili naší společenskou odpovědnost. V roce 2019 kampaň odstartovala na Den Země a byla následně rozšířena do USA, Španělska, Ruska a našich dalších zaoceánských podniků.

„Sdílení světla – chvilka ve tmě vytvoří světlo naděje pro ostatní i pro naši planetu.“

20. března 2019 se Samsung Suwon Complex a 38 výrobních a prodejních poboček (7 tuzemských a 31 zahraničních) zúčastnily kampaně „Global Village Lights Off“, jejímž cílem bylo podpořit snahy o snižování emisí skleníkových plynů a dodat světlo naděje oblastem, kde dochází k výpadkům elektřiny.

Díky úspoře nákladů na energii, kterou přinesla celá kampaň, a díky darům od našich zaměstnanců, jsme mohli následně poskytnout 1 000 LED svítilen na solární pohon. Svítilny byly sestaveny zaměstnanci společnosti Samsung,
kteří je poté darovali je obyvatelům vesnice Huoi Do – Chieng Noi v provincii Son La ve Vietnamu,
aby si i oni včetně studentů mohli užívat světlo i v noci.

Snímek kampaně „Global Village Lights Off"

Aktivně se zapojujeme do celosvětových iniciativ

Iniciativy, které probíhají po celém světě, usilují o dosažení udržitelnosti i během rychlých změn naší Země a životního prostředí. Společnost Samsung Electronics taková hnutí podporuje a angažuje se v ochraně rozmanitých hodnot, které zastávají. Mezi iniciativy, kterých se účastníme, patří například následující:

 

Projekt zveřejňování uhlíkových emisí (Carbon Disclosure Project = CDP)
Projekt CDP shromažďuje a zveřejňuje informace o aktivitách společnosti týkající se klimatických změn. Společnost Samsung Electronics byla oceněna za její zveřejňování informací o jejím reagováním na klimatické změny a získala nejvyšší hodnocení, Leadership A, v sedmi po sobě jdoucích letech od roku 2010 do roku 2016.

Sdružení odpovědných firem (Responsible Business Alliance = RBA)
Jako člen sdružení RBA společnost Samsung Electronics dodržuje etický kodex sdružení RBA a jeho standardy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a práce v rámci řízení našich pracovišť a dodavatelů. Všichni dodavatelé, kteří obchodují se společností Samsung Electronics, pravidelně monitorují své postupy s souladu s kritérii sdružení RBA za účelem určení problémů a jejich řešení.

Iniciativa Čistá energie (Clean Energy Ministerial = CEM)
Jako signatář iniciativy CEM, což je světové fórum, jehož cílem je propagace zásady a sdílení doporučených postupů a urychlení celosvětového přechodu na čistou energii, se společnost Samsung zavázala snížit intenzitu (normalizovanou dle prodeje) emisí skleníkových plynů (GHG) z našich světových závodů o 70 procent na základě hladiny z roku 2008 a udržet si certifikaci ISO 50001 na všech světových výrobních pracovištích.

Žádný hlas není tak malý, aby nemohl bojovat za životní prostředí.
Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře k zásadám ochrany životního prostředí společnosti Samsung Electronics, pošlete nám e-mail (eco.sec@samsung.com).

A photo of Samsung Electronics' smartphone in use