Ekologické produkty

Naše ekologické produkty přispívají ke zdraví planety

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Ekologické produkty

Společnost Samsung Electronics považuje za svou největší prioritu životní prostředí – od chvíle plánování produktu až po jeho likvidaci. Náš proces Eco-design Process, který jsme přijali v roce 2004, důkladně analyzuje potenciální dopad produktu na životní prostředí. Děláme, co je v našich silách, abych naše produkty byly co nejekologičtější a zároveň funkční, od zachovávání zdrojů a vytváření nových inovativních produktů až po zajištění jednoduché recyklace na konci životnosti. Proto jsou naše produkty po celém světě ceněny jako ekologické.

Videoklip k ekologickým produktům společnosti Samsung Electronics

2020 KPI: Vývoj ekologických produktů

Vývoj ekologických produktů

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cílem ne míra vývoje ekologických produktů vyšší než 90 %.

Zlepšení energetické účinnosti produktů

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cílový míra úspory energie je 65 %.

Princip Eco-design Process bere do úvahy dopad produktu na životní prostředí už od fáze návrhu produktu

Eco-design Process je ekologická metoda používaná během fáze plánování produktu. Důkladně zvažujeme ekologický dopad produktu v každém kroku, od návrhu produktu přes logistiku a distribuci až ke zpětnému odběru. Díky tomuto procesu můžeme určit konkrétní funkce produktu s ohledem na ekologické postupy, jako je například používání minimálních zdrojů ve výrobě, eliminace zbytečných obalů, efektivní distribuce a efektivní recyklace produktů na konci jejich životnosti.
V případě chladniček nás princip Eco-design Process přiměl nahradit látky, které způsobují úbytek ozónu, ekologickou chladicí látkou. Také jsme učinili technologický pokrok díky použití kompresoru, který minimalizuje energetické ztráty díky rychlému přívodu dostatečně ochlazeného vzduchu, který uchovává potraviny čerstvé. Tímto způsobem princip Eco-design Process umožňuje společnost Samsung Electronics nabízet produkty, které nejen činí život pohodlnějším, ale ani neubližují životnímu prostředí.

Galaxy S8: Vyvinuty v souladu s principem Eco-design Process

Moderní funkce zařízení Galaxy S8 společnosti Samsung byly skvěle přijaty a tyto ekologické inovace nebyly výjimkou. Při vývoji zařízení Galaxy S8 jsme se nespokojili pouze se splněním ekologických standardů jednotlivých zemí, ale také jsme důkladně prozkoumali potenciální ekologický dopad zařízení prostřednictvím principu Eco-design Process. Díky tomu zařízení Galaxy S8 a S8+ získala nejvyšší „zlaté“ hodnocení Gold Rating amerického systému pro hodnocení ekologického dopadu elektronických produktů (Electronic Product Environmental Assessment Tool = EPEAT).

Tato část se týká ekologického chytrého telefonu Galaxy S8. Uprostřed obrázku je přední a zadní strana zařízení Galaxy S8. Vedle obrázku jsou znázorněny podrobnosti ekologické technologie. Níže jsou uvedeny podrobnosti. Za prvé byly použity recyklované plasty – 20 % v pouzdru nabíječky (PC) a 30 % ve vnitřním prostoru (PS+PET). Za druhé 50 % krabice (z hlediska hmotnosti) je vyrobeno z recyklovaného papíru. Za třetí byl k tisku použit inkoust na rostlinné bázi, například inkoust ze sójového oleje bez rozpouštědel. Za čtvrté došlo ke snížení použití potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je například PVC, antimon, brómové zpomalovače hoření nebo chlorované zpomalovače hoření. Za páté došlo ke zlepšení energetické účinnosti nabíječky: vysokorychlostní nabíječka (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) s výkonem v pohotovostním režimu 0,02. Energetická účinnost nabíječky je 86 %. Pro baterii s kapacitou 3 500 mAh byly použity technologie ultra power-saving mode a adaptive fast charging pro nízkou spotřebu energie. A konečně zařízení Galaxy S8 úspěšně získalo certifikace ekologičnosti, jako jsou Carbon Trust pro Velkou Británii, Vitality Leaf pro Rusko, Sele Colibri pro Brazílii, UL a EPEAT pro USA a FSC.
Tato část se týká ekologického chytrého telefonu Galaxy S8. Uprostřed obrázku je přední a zadní strana zařízení Galaxy S8. Vedle obrázku jsou znázorněny podrobnosti ekologické technologie. Níže jsou uvedeny podrobnosti. Za prvé byly použity recyklované plasty – 20 % v pouzdru nabíječky (PC) a 30 % ve vnitřním prostoru (PS+PET). Za druhé 50 % krabice (z hlediska hmotnosti) je vyrobeno z recyklovaného papíru. Za třetí byl k tisku použit inkoust na rostlinné bázi, například inkoust ze sójového oleje bez rozpouštědel. Za čtvrté došlo ke snížení použití potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je například PVC, antimon, brómové zpomalovače hoření nebo chlorované zpomalovače hoření. Za páté došlo ke zlepšení energetické účinnosti nabíječky: vysokorychlostní nabíječka (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) s výkonem v pohotovostním režimu 0,02. Energetická účinnost nabíječky je 86 %. Pro baterii s kapacitou 3 500 mAh byly použity technologie ultra power-saving mode a adaptive fast charging pro nízkou spotřebu energie. A konečně zařízení Galaxy S8 úspěšně získalo certifikace ekologičnosti, jako jsou Carbon Trust pro Velkou Británii, Vitality Leaf pro Rusko, Sele Colibri pro Brazílii, UL a EPEAT pro USA a FSC.
Ekologické hodnocení hlavních produktů

Společnost Samsung Electronics provádí ekologické hodnocení hlavních produktů, při kterých uplatňujeme přísné mezinárodně schválené standardy certifikace. Kritéria hodnocení jsme převzali z korejské certifikace Eco-Label, amerického nástroje Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) a standardů certifikace udržitelnosti sdružení výrobců domácích spotřebičů v USA (Association of Home Appliance Manufacturers = AHAM).
V rámci našeho závazku ekologického přístupu jsme také vyvinuli ukazatel, který značí míru vývoje ekologických produktů, a zveřejňujeme výsledky. Společnost Samsung Electronics nadále pracuje na tom, aby do roku 2020 bylo více než 90 % našich nově vyvinutých produktů ekologických.

Ekologicky škodlivé látky ve všech produktech jsou
přísně kontrolovány Pro bezpečné použití

V duchu principu „žádný kompromis při ekologických problémech“ společnost Samsung Electronics přísně kontroluje ekologicky škodlivé látky. V souladu s přísnějšími mezinárodními ekologickými nařízeními jsme ustanovili „Standardy pro kontrolu látek používaných v produktech“ a provádíme důkladná předběžná šetření a následná opatření u všech součástí a surovin, které používáme. Dobrovolně jsme sestavili plány na snížení používání nejen omezených látek, ale také potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je polyvinylchlorid (PVC), brómové zpomalovače hoření (BFR), berylium a antimon. Současně budeme také dále pracovat na omezení používání ekologicky škodlivých materiálů v produktech.
Společnost Samsung Electronics proaktivně řídí ekologicky škodlivé látky už od roku 2004, dva roky před přijetím směrnice EU týkající se omezení nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances = RoHS). Podnětem k ustanovení přísného systému interního řízení ještě před tím, než EU vydala tuto směrnici, byla filozofie řízení společnosti Samsung Electronics, která klade důraz na životní prostředí. Od roku 2005 budujeme laboratoře pro analýzu ekologicky škodlivých látek a nestálých organických sloučenin a ustanovili jsme také vlastní monitorovací systém. Navíc jsme získali certifikát jako autorizovaná testovací laboratoř od německého federálního institutu pro výzkum a testování materiálů (BAM), který ocenil naši důvěryhodnost a odbornost v oblasti analýz chemických látek.
Společnost Samsung Electronics považuje životní prostředí za důležitou hodnotu pro budoucnost a přijala vlastní standardy, které jsou s ohledem na ověřování a řízení nebezpečných látek přísnější než mezinárodní požadavky. Naše standardy řízení nebezpečných látek jsou rozděleny do 4 tříd. Podle nich hodnotíme a vylepšujeme naše produkty, aby byly bezpečnější a ekologičtější.

Fotografie řízení ekologicky škodlivých látek pomocí XRF
Historie řízení ekologicky škodlivých látek ve společnosti Samsung Electronics
2018 · Plány na omezení používání 4 typů ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ve všech součástech
2016 ·Omezení používání 4 typů ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v nových součástech
2015 · Zákaz používání hexabromocyklododekanu (HBCD) a nonylfenolu
2013 · Vydání produktů bez ftalátů a antimonu (některé součásti notebooku, televizorů, monitorů a produktů pro domácí kina)
2012 · Vydání produktů bez PVC (některé součásti notebooků, televizorů, monitorů a produktů pro domácí kina)
· Zákaz používání chlorovaných zpomalovačů hoření v mobilních telefonech a MP3 přehrávačích
2011 · Vydání mobilních telefonů zcela bez sloučenin berylia
2010 ·Zákaz používání chloridu kobaltnatého Vydání nových mobilních telefonů, fotoaparátů a MP3 přehrávačů zcela bez BFR a PVC
2008 · Zákaz používání kyseliny perfluorooktanesulfonové (PFOS) a sloučenin antimonu
· Vydání mobilních telefonů zcela bez BFR a PVC (některé modely)
2006 · Vytvoření plánů na omezení používání BFR a PVC
2005 · Zákaz používání PBB a PBDE v produktech a BFR v obalech
· Vývoj technického stromu za účelem omezení používání BFR (vylepšení dodavatelského řetězce)
2004 ·Úplné ukončení používání kadmia (Cd), olova (Pb), mědi (Hg) a šestimocného chromu (Cr6+)
2003 · Zavedení standardů kontroly látek používaných v produktech
  • Standardy kontroly látek používaných v produktech 1.08 MB STÁHNOUT
  • Prohlášení REACH SVHC 146 KB STÁHNOUT

Společnost Samsung Electronics věří, že ekologicky škodlivé látky by měly být přísně kontrolovány také v dodavatelském řetězci. Pokud dodavatelé používají ekologicky škodlivé látky v surovinách, součástech a produktech, které poskytují, a nedokáží je řádně zpracovat, naše konečné produkty nebudou ekologické. Abychom tedy našim dodavatelům zabránili v používání ekologicky škodlivých látek a zajistili přísnou kontrolu látek, zavedli jsme systém certifikace Eco-Partner.

Společnost Samsung Electronics nadále hledá nové možnosti, jak šetřit energii

Společnost Samsung Electronics se neustále snaží vyrábět vysoce energeticky účinné produkty, které využívají méně energie a současně poskytují lepší výkon. Pokud může produkt poskytnout ještě vyšší výkon při menší spotřebě energie, pak mohou i zákazníci ušetřit náklady na energie. K vygenerování výkonu stačí méně energie, což vede také ke snížení emisí skleníkových plynů. Díky naší iniciativě vysoce energeticky účinné technologie se množství spotřebované energie při používání našich produktů v roce 2016 snížilo ve srovnání s rokem 2008 průměrně o 49 %. To znamená, že jsme mohli vyrobit výkonnější produkt s polovičním množstvím spotřebované energie. Naše práce tady však nekončí. Pokračujeme v našem výzkumu a vývoji revolučních technologií, které spotřebu energie sníží ještě víc.

Produkty společnosti Samsung Electronics s ekologickou technologií
A photo of Galaxy S8

Galaxy S8


· Recyklovaný plast v pouzdru nabíječky a vnitřním prostoru
· Recyklovaný papír v obalu produktu
· Energetická účinnost nabíječky 86 %
· Nižší úrovně potenciálně ekologicky škodlivých látek (antimon, BFR atd.)
· Ekologický certifikát EPEAT (USA), Velká Británie, Rusko a Brazílie (2017)

A photo of SSD 850 EVO 250 GB

SSD 850 EVO 250 GB


· Nejnižší „potenciál přispění ke globálnímu oteplování“ v oboru (9,327 kg CO2 vyprodukované na zařízení, menší množství než 9,36 kg pojme průměrný 30letý strom za rok)
· Certifikace dle programu environmentální deklarace produktů (Environmental Declaration of Products = EDP)*, který provozuje korejské ministerstvo životního prostředí (*Environmental Declaration of Products: Národní certifikační systém, který zveřejňuje kvantitativní dopad produktu nebo služby na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, od získání surovin až po likvidaci produktu)

Fotografie pračky Quick Drive

Pračka QuickDrive

· Nastavení Super Speed zkracuje délku pracího cyklu téměř o polovinu na 40 minut.
· Odpovídá 20% snížení spotřeby energie.

Klimatizace Breeze-free

Klimatizace Breeze-free


· Nejvyšší energetická účinnost v Koreji díky nové technologii výměníku tepla a technologie úspory energie Smart Inverter
· Snížení spotřeby energie až o 80 % pomocí kovových chladicích panelů a technologii klimatizace „breeze-free“
· Ocenění premiéra (Velká cena) na 20. udílení cen Energy Winner Awards v roce 2017

Fotografie chladničky T9000

Chladnička T9000

· Nejnižší spotřeba energie v Koreji (28,5 kWh za měsíc) díky použití technologie duálního kompresoru dual compressor, která minimalizuje ztráty energie díky rychlému dodání požadovaného množství chladného vzduchu
· Zahájení pilotního projektu ve spolupráci s organizací KEPCO, jehož cílem je snížit využívání energie díky instalaci prvku pro řízení maximálního výkonu do funkce Smart Home

Fotografie elektrického vysoušeče

Elektrický vysoušeč

· Snížení spotřeby energie nutné k vygenerování tepla díky využití technologie tepelného čerpadla heat pump , které umožňuje opětovné využití tepla
· Dosažení 25% úspory energie prostřednictvím technologie Eco Dry
· Získání certifikátu standardů udržitelnosti od amerického sdružení AHAM (2016)

Úsilí společnosti Samsung Electronics v oblasti ekologie jsou oceňovány po celém světě

Produkty společnosti Samsung Electronics byly za jejich ekologičnost oceněny v mnoha zemích, například v USA, Evropě, Číně a Brazílii, kde získaly ekologické certifikáty, jako jsou „eko“ značky a štítky uhlíkových emisí. To vše díky naší snaze zkoumat a vyvíjet produkty, které staví životní prostředí na první místo, pomocí pokročilých technologií. Naše práce ale ještě není u konce. Společnost Samsung Electronics bude nadále usilovat o naplnění vize „PlanetFirst“, která klade Zemi a životní prostředí na první místo. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom našim zákazníkům usnadnili život, ale zároveň neškodili životnímu prostředí.

Toto je obrázek hlavních „eko“ značek a certifikací štítků uhlíkových emisí, které společnost Samsung Electronics získala. Společnost Samsung Electronics získala tyto certifikáty v Jižní Koreji, Číně a Tchaj-wanu v Asii, v Evropě pak ve Švédsku, Rusku a zemích severní Evropy, dále v USA, UL, CSA v Severní Americe a ve Střední a Jižní Americe v Brazílii. Certifikace štítků uhlíkových emisí udělila organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji a Carbon Trust ve Velké Británii. Organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji se zabývá uhlíkovými emisemi, nízkouhlíkovými produkty a bezuhlíkovými produkty.
Toto je obrázek hlavních „eko“ značek a certifikací štítků uhlíkových emisí, které společnost Samsung Electronics získala. Společnost Samsung Electronics získala tyto certifikáty v Jižní Koreji, Číně a Tchaj-wanu v Asii, v Evropě pak ve Švédsku, Rusku a zemích severní Evropy, dále v USA, UL, CSA v Severní Americe a ve Střední a Jižní Americe v Brazílii. Certifikace štítků uhlíkových emisí udělila organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji a Carbon Trust ve Velké Británii. Organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji se zabývá uhlíkovými emisemi, nízkouhlíkovými produkty a bezuhlíkovými produkty.

Zachování, delší využívání a opětovné použití

Obrázek na pozadí stránky Efektivita zdrojů