Ekologické produkty

Naše ekologické produkty přispívají ke zdraví planety

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Ekologické produkty

Společnost Samsung Electronics považuje za svou největší prioritu životní prostředí – od chvíle plánování produktu až po jeho likvidaci. Náš proces Eco-design Process, který jsme přijali v roce 2004, důkladně analyzuje potenciální dopad produktu na životní prostředí. Děláme, co je v našich silách, abych naše produkty byly co nejekologičtější a zároveň funkční, od zachovávání zdrojů a vytváření nových inovativních produktů až po zajištění jednoduché recyklace na konci životnosti. Proto jsou naše produkty po celém světě ceněny jako ekologické.

Videoklip k ekologickým produktům společnosti Samsung Electronics

2020 KPI: Vývoj ekologických produktů

Vývoj ekologických produktů

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cílem ne míra vývoje ekologických produktů vyšší než 90 %.

Zlepšení energetické účinnosti produktů

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cílový míra úspory energie je 65 %.

Princip Eco-design Process bere do úvahy dopad produktu na životní prostředí už od fáze návrhu produktu

Eco-design Process je ekologická metoda používaná během fáze plánování produktu. Důkladně zvažujeme ekologický dopad produktu v každém kroku, od návrhu produktu přes logistiku a distribuci až ke zpětnému odběru. Díky tomuto procesu můžeme určit konkrétní funkce produktu s ohledem na ekologické postupy, jako je například používání minimálních zdrojů ve výrobě, eliminace zbytečných obalů, efektivní distribuce a efektivní recyklace produktů na konci jejich životnosti.
V případě chladniček nás princip Eco-design Process přiměl nahradit látky, které způsobují úbytek ozónu, ekologickou chladicí látkou. Také jsme učinili technologický pokrok díky použití kompresoru, který minimalizuje energetické ztráty díky rychlému přívodu dostatečně ochlazeného vzduchu, který uchovává potraviny čerstvé. Tímto způsobem princip Eco-design Process umožňuje společnost Samsung Electronics nabízet produkty, které nejen činí život pohodlnějším, ale ani neubližují životnímu prostředí.

Aplikace procesů ekologického designu v telefonech Galaxy Note 8 a televizorech QLED

Inovace telefonu Galaxy Note8 přinášejí nový standard výkonu chytrých telefonů. A výjimkou nejsou ani jeho inovace v oblasti dopadu na životní prostředí. Díky využití procesu ekologického designu, který nejen splňuje environmentální požadavky různých států, ale bere také v úvahu potenciální dopad na životní prostředí, který jde nad rámec regulací, byl model Galaxy Note 8 navržen s vylepšeným výkonem z hlediska dopadu na životní prostředí. Televizory Samsung QLED využívají technologii kvantových bodů bez kadmia a přitom překonávají technická omezení konvenčních technologií kvantových bodů, které vyžadují využití kadmia, aby byly efektivní. Díky těmto snahám získaly v lednu 2017 telefony Galaxy Note 8 nejvyšší hodnocení v nástroji pro environmentální hodnocení elektronických produktů EPEAT (Electronic Product Environmental Tool) a televizory QLED získaly cenu za špičkové zvládnutí výzvy v oblasti ekologicky udržitelných materiálů (Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge) od Americké agentury na ochranu životního prostředí.

Tato část se týká ekologického chytrého telefonu Galaxy S8. Uprostřed obrázku je přední a zadní strana zařízení Galaxy S8. Vedle obrázku jsou znázorněny podrobnosti ekologické technologie. Níže jsou uvedeny podrobnosti. Za prvé byly použity recyklované plasty – 20 % v pouzdru nabíječky (PC) a 30 % ve vnitřním prostoru (PS+PET). Za druhé 50 % krabice (z hlediska hmotnosti) je vyrobeno z recyklovaného papíru. Za třetí byl k tisku použit inkoust na rostlinné bázi, například inkoust ze sójového oleje bez rozpouštědel. Za čtvrté došlo ke snížení použití potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je například PVC, antimon, brómové zpomalovače hoření nebo chlorované zpomalovače hoření. Za páté došlo ke zlepšení energetické účinnosti nabíječky: vysokorychlostní nabíječka (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) s výkonem v pohotovostním režimu 0,02. Energetická účinnost nabíječky je 86 %. Pro baterii s kapacitou 3 500 mAh byly použity technologie ultra power-saving mode a adaptive fast charging pro nízkou spotřebu energie. A konečně zařízení Galaxy S8 úspěšně získalo certifikace ekologičnosti, jako jsou Carbon Trust pro Velkou Británii, Vitality Leaf pro Rusko, Sele Colibri pro Brazílii, UL a EPEAT pro USA a FSC.
Tato část se týká ekologického chytrého telefonu Galaxy S8. Uprostřed obrázku je přední a zadní strana zařízení Galaxy S8. Vedle obrázku jsou znázorněny podrobnosti ekologické technologie. Níže jsou uvedeny podrobnosti. Za prvé byly použity recyklované plasty – 20 % v pouzdru nabíječky (PC) a 30 % ve vnitřním prostoru (PS+PET). Za druhé 50 % krabice (z hlediska hmotnosti) je vyrobeno z recyklovaného papíru. Za třetí byl k tisku použit inkoust na rostlinné bázi, například inkoust ze sójového oleje bez rozpouštědel. Za čtvrté došlo ke snížení použití potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je například PVC, antimon, brómové zpomalovače hoření nebo chlorované zpomalovače hoření. Za páté došlo ke zlepšení energetické účinnosti nabíječky: vysokorychlostní nabíječka (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) s výkonem v pohotovostním režimu 0,02. Energetická účinnost nabíječky je 86 %. Pro baterii s kapacitou 3 500 mAh byly použity technologie ultra power-saving mode a adaptive fast charging pro nízkou spotřebu energie. A konečně zařízení Galaxy S8 úspěšně získalo certifikace ekologičnosti, jako jsou Carbon Trust pro Velkou Británii, Vitality Leaf pro Rusko, Sele Colibri pro Brazílii, UL a EPEAT pro USA a FSC.
Ekologické hodnocení hlavních produktů

Společnost Samsung Electronics provádí ekologické hodnocení hlavních produktů, při kterých uplatňujeme přísné mezinárodně schválené standardy certifikace. Kritéria hodnocení jsme převzali z korejské certifikace Eco-Label, amerického nástroje Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) a standardů certifikace udržitelnosti sdružení výrobců domácích spotřebičů v USA (Association of Home Appliance Manufacturers = AHAM).
V rámci našeho závazku ekologického přístupu jsme také vyvinuli ukazatel, který značí míru vývoje ekologických produktů, a zveřejňujeme výsledky. Společnost Samsung Electronics nadále pracuje na tom, aby do roku 2020 bylo více než 90 % našich nově vyvinutých produktů ekologických.

Ekologicky škodlivé látky ve všech produktech jsou
přísně kontrolovány Pro bezpečné použití

V duchu principu „žádný kompromis při ekologických problémech“ společnost Samsung Electronics přísně kontroluje ekologicky škodlivé látky. V souladu s přísnějšími mezinárodními ekologickými nařízeními jsme ustanovili „Standardy pro kontrolu látek používaných v produktech“ a provádíme důkladná předběžná šetření a následná opatření u všech součástí a surovin, které používáme. Dobrovolně jsme sestavili plány na snížení používání nejen omezených látek, ale také potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je polyvinylchlorid (PVC), brómové zpomalovače hoření (BFR), berylium a antimon. Současně budeme také dále pracovat na omezení používání ekologicky škodlivých materiálů v produktech.
Společnost Samsung Electronics proaktivně řídí ekologicky škodlivé látky už od roku 2004, dva roky před přijetím směrnice EU týkající se omezení nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances = RoHS). Podnětem k ustanovení přísného systému interního řízení ještě před tím, než EU vydala tuto směrnici, byla filozofie řízení společnosti Samsung Electronics, která klade důraz na životní prostředí. Od roku 2005 budujeme laboratoře pro analýzu ekologicky škodlivých látek a nestálých organických sloučenin a ustanovili jsme také vlastní monitorovací systém. Navíc jsme získali certifikát jako autorizovaná testovací laboratoř od německého federálního institutu pro výzkum a testování materiálů (BAM), který ocenil naši důvěryhodnost a odbornost v oblasti analýz chemických látek.
Společnost Samsung Electronics považuje životní prostředí za důležitou hodnotu pro budoucnost a přijala vlastní standardy, které jsou s ohledem na ověřování a řízení nebezpečných látek přísnější než mezinárodní požadavky. Naše standardy řízení nebezpečných látek jsou rozděleny do 4 tříd. Podle nich hodnotíme a vylepšujeme naše produkty, aby byly bezpečnější a ekologičtější.

Fotografie řízení ekologicky škodlivých látek pomocí XRF
Historie řízení ekologicky škodlivých látek ve společnosti Samsung Electronics
2018 · Plány na omezení používání 4 typů ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ve všech součástech
2016 ·Omezení používání 4 typů ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v nových součástech
2015 · Zákaz používání hexabromocyklododekanu (HBCD) a nonylfenolu
2013 · Vydání produktů bez ftalátů a antimonu (některé součásti notebooku, televizorů, monitorů a produktů pro domácí kina)
2012 · Vydání produktů bez PVC (některé součásti notebooků, televizorů, monitorů a produktů pro domácí kina)
· Zákaz používání chlorovaných zpomalovačů hoření v mobilních telefonech a MP3 přehrávačích
2011 · Vydání mobilních telefonů zcela bez sloučenin berylia
2010 ·Zákaz používání chloridu kobaltnatého Vydání nových mobilních telefonů, fotoaparátů a MP3 přehrávačů zcela bez BFR a PVC
2008 · Zákaz používání kyseliny perfluorooktanesulfonové (PFOS) a sloučenin antimonu
· Vydání mobilních telefonů zcela bez BFR a PVC (některé modely)
2006 · Vytvoření plánů na omezení používání BFR a PVC
2005 · Zákaz používání PBB a PBDE v produktech a BFR v obalech
· Vývoj technického stromu za účelem omezení používání BFR (vylepšení dodavatelského řetězce)
2004 ·Úplné ukončení používání kadmia (Cd), olova (Pb), mědi (Hg) a šestimocného chromu (Cr6+)
2003 · Zavedení standardů kontroly látek používaných v produktech
  • Standardy kontroly látek používaných v produktech 1,26 MB STÁHNOUT
  • Prohlášení REACH SVHC 163 KB STÁHNOUT

Společnost Samsung Electronics věří, že ekologicky škodlivé látky by měly být přísně kontrolovány také v dodavatelském řetězci. Pokud dodavatelé používají ekologicky škodlivé látky v surovinách, součástech a produktech, které poskytují, a nedokáží je řádně zpracovat, naše konečné produkty nebudou ekologické. Abychom tedy našim dodavatelům zabránili v používání ekologicky škodlivých látek a zajistili přísnou kontrolu látek, zavedli jsme systém certifikace Eco-Partner.

Společnost Samsung Electronics nadále hledá nové možnosti, jak šetřit energii

Společnost Samsung Electronics neustále usiluje o výrobu vysoce energeticky úsporných produktů, které mají menší spotřebu energie při zachování vysokého výkonu. Pokud může výrobek mít ještě lepší výkon při menší spotřebě energie, zákazníci mohou ušetřit. Spotřebovává se méně energie na zajištění výkonu, což vede také k nižším emisím skleníkových plynů. Díky aplikaci inovativních, energeticky nenáročných technologií v našich produktech se nám podařilo snížit spotřebu energie těchto produktů oproti roku 2008 o 36 %.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 To znamená, že se nám podařilo vyrábět produkty s lepším výkonem a přitom jsme spotřebovali polovinu energie. Ale tady naše práce nekončí – pokračujeme ve výzkumu a vývoji průlomové technologie, která povede ještě k dalšímu snižování spotřeby energie.

Produkty společnosti Samsung Electronics s ekologickou technologií
Produktová fotografie LED TV

LED TV (UE65MU9000)


· Energetický štítek EU A+ (A++ až E)
· Je vybaven režimem úspory energie
· Bezšroubový design
(Lepší produktivita, lepší recyklovatelnost)
· Použití 21 % cukrové třtiny na obaly příslušenství

Produktová fotografie smartphonu Galaxy Note8

Chytrý telefon (Galaxy Note8)


· Používá velmi účinné nabíječky (20 % recyklovaný plast, účinnost nabíjení 86 %, 0,02 W v pohotovostním režimu)
· Má ultra výkonný režim úspory energie
· Používá materiály na biologické bázi
(Biologický nylon na sluchátka, materiály na bázi cukrové třtiny a bambusu na obal)

Produktová fotografie chladničky (DRF427500AP)

Chladnička (DRF427500AP)

· Certifikace ENERGY STAR®
· Technologie Triple Metal Cooling
· Flexibilní ovládání teploty (chladnička ↔ mraznička)
· Chladivo bez HFC (R600a)
- První vestavěná chladnička v USA, která používá chladivo bez HFC.

Paměť 20nm 8 GB HBM2 DRAM 2. generace Produktová fotografie Aquabolt

Paměť (20 nm 8 GB HBM2 DRAM na základě technologie Aquabolt 2. generace)


∙ 2,7krát vyšší energetická účinnost. (Provoz při 2,4 Gb/s)
- Porovnání: 8 GB GDDR5 grafické paměti DRAM, provoz při 8 Gb/s
∙ Společnost vyvinula první 2,4Gb/s 8GB HBM2 DRAM
∙ Technologické zpracování optimalizuje přenos signálu a využívá technologii ovládání teploty
∙ 1,5krát vyšší přenosová rychlost dat oproti HBM2 1. generace
∙ Jako první na světě nabízí rychlost zpracování dat 1,2 TB/s při osazení čtyřmi 8GB moduly

Produktová fotografie pračky Quick Drive

Pračka (Quick Drive)

· Energetický štítek EU A+++ (A+++ až D)
∙ Zkracuje dobu praní o 51 % zkombinováním rotačního disku shora plněné pračky s pračkou s předním plněním
∙ Automatické měřiče optimálního praní nastavují přidání optimálního množství pracího prostředku a aviváže na základě druhu prádla

Produktová fotografie elektrické sušičky

Sušička (DV90M53A0Q*)

∙ Velmi účinná sušička s invertorem teplotního čerpadla
∙ 99,9% sterilizace vzduchu u mokrého a suchého prádla
∙ Přehledný ukazatel hladiny vody

Úsilí společnosti Samsung Electronics v oblasti ekologie jsou oceňovány po celém světě

Produkty společnosti Samsung Electronics byly za jejich ekologičnost oceněny v mnoha zemích, například v USA, Evropě, Číně a Brazílii, kde získaly ekologické certifikáty, jako jsou „eko“ značky a štítky uhlíkových emisí. To vše díky naší snaze zkoumat a vyvíjet produkty, které staví životní prostředí na první místo, pomocí pokročilých technologií. Naše práce ale ještě není u konce. Společnost Samsung Electronics bude nadále usilovat o naplnění vize „PlanetFirst“, která klade Zemi a životní prostředí na první místo. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom našim zákazníkům usnadnili život, ale zároveň neškodili životnímu prostředí.

Toto je obrázek hlavních „eko“ značek a certifikací štítků uhlíkových emisí, které společnost Samsung Electronics získala. Společnost Samsung Electronics získala tyto certifikáty v Jižní Koreji, Číně a Tchaj-wanu v Asii, v Evropě pak ve Švédsku, Rusku a zemích severní Evropy, dále v USA, UL, CSA v Severní Americe a ve Střední a Jižní Americe v Brazílii. Certifikace štítků uhlíkových emisí udělila organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji a Carbon Trust ve Velké Británii. Organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji se zabývá uhlíkovými emisemi, nízkouhlíkovými produkty a bezuhlíkovými produkty.
Toto je obrázek hlavních „eko“ značek a certifikací štítků uhlíkových emisí, které společnost Samsung Electronics získala. Společnost Samsung Electronics získala tyto certifikáty v Jižní Koreji, Číně a Tchaj-wanu v Asii, v Evropě pak ve Švédsku, Rusku a zemích severní Evropy, dále v USA, UL, CSA v Severní Americe a ve Střední a Jižní Americe v Brazílii. Certifikace štítků uhlíkových emisí udělila organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji a Carbon Trust ve Velké Británii. Organizace Carbon Footprint Labelling v Jižní Koreji se zabývá uhlíkovými emisemi, nízkouhlíkovými produkty a bezuhlíkovými produkty.

Zachování, delší využívání a opětovné použití

Obrázek na pozadí stránky Efektivita zdrojů