Společnost Samsung Electronics považuje ochranu životního prostředí za top prioritu – a to už od okamžiku návrhu produktu až po jeho konečnou fyzickou likvidaci. Náš princip Eco-design Process z roku 2004 důkladně analyzuje potenciální dopad produktu na životní prostředí. Naše produkty se snažíme vytvářet tak, aby byly stejně ekologické jako jsou funkční – tím, že šetříme zdroje a vyvíjíme nové, inovativní produkty, které lze snadno recyklovat na konci jejich životnosti. Právě proto jsou naše produkty po celém světe uznávány pro svou ekologickou odpovědnost.

KPI pro rok 2020: Vyvíjení ekologických produktů

Vývoj ekologických produktů

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cílem ne míra vývoje ekologických produktů vyšší než 90 %.

Akumulované snížení skleníkových plynů ve fázi používání produktu

Tato informační grafika zobrazuje KPI pro rok 2020: Eco-management.

Princip Eco-design Process bere do úvahy už od fáze návrhu dopad produktu na životní prostředí

Eco-design Process je metoda k hodnocení ekologické nezávadnosti používaná během fáze plánování produktu. Důkladně zvažujeme dopad produktu na životní prostředí v každém kroku, od návrhu produktu přes logistiku a distribuci, až ke zpětnému odběru. Díky tomuto procesu můžeme rozeznat konkrétní funkce produktu, které jsou v souladu s postupy ohleduplnými k životnímu prostředí, jako je například využívání minima zdrojů ve výrobě, eliminace zbytečných obalů, efektivní distribuce a účinná recyklace produktů na konci jejich životnosti.
V případě chladniček nás například princip Eco-design Process přiměl nahradit látky, které způsobují úbytek ozónu, chladicí látkou, která je ohleduplná k životnímu prostředí. Také jsme uskutečnili technologický pokrok díky použití kompresoru, který minimalizuje energetické ztráty tím, že rychle přivádí pouze tak chlazený vzduch, který je dostatečný k uchování čerstvosti potravin. Tímto způsobem princip Eco-design Process umožňuje společnosti Samsung Electronics nabízet produkty, které nejen že činí život pohodlnějším, ale také pomáhají zachovávat životní prostředí.

Galaxy S10 a sušička Grande – stvořeny při dodržení principů Eco-Design Process

Nejnovější model chytrého telefonu společnosti Samsung Electronics Galaxy S10 se může pochlubit mnoha ekologickými prvky, stejně jako výjimečným výkonem. S ohledem na dodržování zásad kruhové ekonomiky společnosti Samsung Electronics a jejích strategií pro ekologická balení má Galaxy S10 nejen excelentní efektivitu nabíjení, ale také je při jeho produkci využíván bio plast, recyklovaný plast i recyklovaný papír. Mimo to jsme přestali využívat plastové obaly, do kterých byly dříve zabaleny naše nabíječky, sluchátka a koncovky na sluchátka, a připojili jsme se tak ke snahám snížit plastový odpad, což v nedávné přitáhlo celosvětový zájem. Vzhledem k těmto vlastnostem naše produkty obdržely ekologické certifikace, jako je například Certifikát Carbon Trust z Velké Británie nebo certifikát EPEAT (Nástroj k ekologickému posouzení elektronických produktů) ze Spojených států. Velkokapacitní sušička Grande se může pochlubit kratším časem sušení, sníženou spotřebou energie a záložní energií, a to vše díky tomu, že využívá jak topné těleso, tak tepelné čerpadlo. Navíc byl tento produkt navržen tak, že může být rozebrán pomocí běžných, snadno dostupných nástrojů, a jeho plastické komponenty jsou 100% v souladu s požadavky na označování materiálu, díky čemuž je recyklace ještě snazší.

Galaxy S10 a sušička Grande – stvořeny při dodržení principů Eco-Design Process.
Chytrý telefon: Galaxy S10 Vysoká energetická účinnost: Režim velmi nízké spotřeby, 86 % účinnost nabíjení Zařazení bio plastu: Přední část (37 % bio materiálu), konektor na sluchátka (29 % bio materiálu) Efektivní využití zdrojů: Obaly bez použití plastu (nabíječka, sluchátka, koncovky na sluchátka, kabel), užití znovu použitelného plastu (20 % nabíjecí stanice), užití znovu použitelného papíru (70 % krabic, na základě váhy) Ekologická osvědčení: Carbon Trust(UK), EPEAT-UL(US), Vitality Leaf(Russia), Selo colibri(Brazil) Sušička: DV14N8520KV Vysoká energetická účinnost: Snížená pohotovostní spotřeba energie (pod 0,5 W), snížená spotřeba energie díky Technologii Hybrid střídající použití topného tělesa a tepelného čerpadla Jednoduchá demontáž: Lze snadno rozebrat pomocí běžných nástrojů, jednoduchá recyklace díky informacím o použitém materiálu Snižování jedovatých látek: Žádné látky, které ztenčují ozónovou vrstvu (CFC, HCFC, halony), rostlinný inkoust v manuálu, možnost získat manuál z webových stránek
Ekologické posouzení našich hlavních produktů

Společnost Samsung Electronics provádí prostřednictvím svého hodnotícího systému ekologické posouzení svých nejdůležitějších produktů, a to již od fáze jejich vývoje. Abychom získali důvěru veřejnosti v nás hodnotící systém, přejali jsme kritéria certifikace Eco-Label – certifikace, která je udělena korejským Ministerstvem pro životní prostředí pro produkty šetrné k životnímu prostředí, kritéria certifikace Spojených států Nástroje k ekologickému posouzení elektronických produktů (EPEAT) a certifikace Sdružení výrobců domácích spotřebičů v USA (AHAM). Mimo to jsme vyvinuli a spravujeme ukazatel pro monitorování vývoje ekologických produktů a plánujeme, že do roku 2020 budeme na trh uvádět nejméně z 90 % pouze takové výrobky, které budou šetrné k životnímu prostředí.

Ekologicky škodlivé látky ve všech produktech jsou
přísně kontrolovány Pro bezpečné použití

V duchu zásady „žádný kompromis, pokud se jedná o životní prostředí“ společnost Samsung Electronics přísně kontroluje látky, které by mohly ovlivnit životní prostředí. V souladu s přísnějšími mezinárodními ekologickými pravidly jsme zavedli „Standardy pro kontrolu látek používaných v produktech“ a provádíme důkladná předběžná šetření a následná opatření u všech komponentů a surovin, které používáme. Dobrovolně jsme vytvořili plány na snížení používání nejen látek, jejichž užití je omezeno, ale také potenciálně ekologicky škodlivých látek, jako je polyvinylchlorid (PVC), bromované zpomalovače hoření (BFR), berylium nebo antimon. Zároveň také neustále omezujeme používání ekologicky škodlivých materiálů v našich produktech.
Společnost Samsung Electronics dobrovolně kontroluje použití ekologicky škodlivých látek již od roku 2004, tedy o dva roky dříve, než byla přijata směrnice EU týkající se omezení nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances = RoHS). Podnětem k zavedení přísného systému interní kontroly ještě před tím, než EU vydala tuto směrnici, byla filozofie řízení společnosti Samsung Electronics, která klade důraz na ochranu životního prostředí. Již od roku 2005 budujeme laboratoře za účelem analýzy látek škodlivých pro životní prostředí a nestálých organických sloučenin a zřídili jsme pro ně také vlastní monitorovací systém. Nadto jsme získali certifikaci autorizované testovací laboratoře od německého Federálního institutu pro výzkum a testování materiálů (BAM), který ocenil naši důvěryhodnost a odbornost v oblasti analýz chemických látek.
Společnost Samsung Electronics přiznává životnímu prostředí v budoucnosti nezastupitelnou roli, a přijala proto vlastní standardy, které jsou ve smyslu ověřování, kontroly a užití nebezpečných látek přísnější než mezinárodní požadavky. Naše Standardy kontroly a používání nebezpečných látek jsou rozděleny na 4 stupně. Podle nich hodnotíme a vylepšujeme naše produkty, aby byly bezpečnější a ekologičtější.

Fotografie řízení ekologicky škodlivých látek pomocí XRF
Historie kontroly a používání ekologicky škodlivých látek ve společnosti Samsung Electronics
Tento snímek znázorňuje historii kontroly a používání nebezpečných látek ve společnosti Samsung Electronics.
2019: Plány na omezení použití 8 typů ftalátů (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) ve všech komponentech. 2018: Plány na omezení používání 4 typů ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ve všech komponentech. 2016: Omezení používání 4 typů ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v nových komponentech. 2015: Zákaz používání hexabromcyklododekanu (HBCD) a nonylfenolu. 2013: Uvedení produktů neobsahujících ftaláty a antimon (některé komponenty laptopů, televizorů, monitorů a domácích kin). 2012: Uvedení produktů neobsahujících PVC (některé komponenty laptopů, televizorů, monitorů a domácích kin). Zakázáno používání chlorovaných zpomalovačů hoření v mobilních telefonech a MP3 přehrávačích. 2011: Uvedení mobilních telefonů zcela bez sloučenin berylia. 2010: Zakázáno použití chloridu kobaltnatého. Uvedení nových mobilních telefonů, fotoaparátů a MP3 přehrávačů zcela bez BFR a PVC. 2008: Zakázáno použití perfluoroktansulfonanu (PFOS) a sloučenin antimonu. Uvedení mobilních telefonů zcela bez BFR a PVC (pro některé modely). 2006: Vytvoření plánů ke snížení používání BFR a PVC. 2005: Zakázáno používání PBB a PBDE ve všech produktech a BFR v obalovém materiálu. Vývoj technického stromu pro snížení používání BFR (vylepšení dodavatelského řetězce). 2003: Představeny Standardy kontroly látek používaných v produktech.
  • Standardy kontroly látek používaných v produktech 475.3 KB STÁHNOUT
  • Prohlášení REACH SVHC 164 KB STÁHNOUT

Společnost Samsung Electronics nadále hledá nové možnosti, jak šetřit energii

Společnost Samsung Electronics nepřetržitě usiluje o výrobu vysoce energeticky úsporných produktů, které mají přes vysoký výkon menší spotřebu energie. Pokud může výrobek dosáhnout ještě lepšího výkonu při nižší spotřebě energie, pak mohou zákazníci zásadně ušetřit na nákladech na energie. Spotřebovává se méně energie pro zajištění výkonu, což vede k nižším emisím skleníkových plynů. Díky uplatnění inovativních, energeticky nenáročných technologií v našich produktech se nám podařilo snížit spotřebu energie těchto produktů oproti roku 2008 o 39 %. To znamená, že se nám podařilo vyrábět produkty s lepším výkonem a přitom jsme spotřebovali polovinu energie. Ale tady naše práce nekončí – pokračujeme v našem výzkumu, abychom vyvinuli průlomovou technologii, která povede k ještě výraznějšímu snížení spotřeby energie.

Produkty společnosti Samsung Electronics s ekologickou technologií
LED TV product image

LED TV (UE75NU7100)


· Energetický štítek EU A+
· S režimem úspory energie
· Bezšroubový design
(Vyšší výkonnost, snazší recyklovatelnost)
· Použití 20 % cukrové třtiny na obal příslušenství

Galaxy Note9 product image

Smartphone (Galaxy Note9)


· Využívá velmi účinnou nabíječku
(20 % recyklovaný plast / Účinnost nabíjení 86 % / Pohotovostní spotřeba elektřiny 0,02 W)
- Režim velmi nízké spotřeby energie
- Využití bio materiálů
(Biologický nylon v konektoru na sluchátka, obalové materiály z cukrové třtiny a bambusu)

Notebook product image

Notebook 9 Always (NT900X3N)

· Tenký a ultra lehký kovový materiál (13,9 mm, 799 g)
· Ekologický obalový materiál
(Balení kompletně z celulózy)
· „KOREA STAR AWARDS 2018“ – vládní ocenění v oblasti inovací obalových materiálů
· Prohlášení o splnění požadavků na ekologický produkt (Korea)

Refrigerator product image

Refrigerator (RF85N96A1S6)


∙ Chladnička se stálou teplotou – technologie Triple metal Cooling
∙ Dvojité otvírání Food Showcase
∙ Flexibilní ovládání teploty
(chladnička ↔ mraznička)
∙ Jednička v oblasti spotřeby energie

Washing Machine Quick Drive Combo product image

Washing machine (Quick Drive Combo)

∙ Nejlepší energetický štítek EU A+++
∙ Zkracuje dobu praní o 50 % díky zkombinování technologie automatické pračky s pračkou bubnovou
(131 minut → 65 minut)
∙ Praní i sušení hotovo během 3 hodin

Dryer product image

Dryer (DV16R8540KV)

∙ Velmi účinná sušička se zabudovaným střídačem napětí teplotního čerpadla
∙ Maximální kapacita 16 kg
∙ Předehřívání díky užití topného tělesa
∙ 99,99 % sterilizace vzduchu u suchého i mokrého prádla

Supercomputer SSD product image

Supercomputer SSD (3.84TB NVMe Z-SSD,SZ1733)

∙ Celosvětově první SSD s nejrychlejší odezvou pro extrémní spolehlivost a ultra nízký reakční čas superpočítače – uskutečnění čtecích operací během 20 µs, pětinásobné zvýšení rychlosti odezvy systému při využívání umělé inteligence nebo big data aplikací
∙ Rychlost čtení a zápisu až 3 200 MB/s, náhodné čtení až 800 000 IOPS (více než 6 600krát rychlejší než HDD)
∙ 3,84TB disk NVMe Z-SSD se dvěma porty nabízí ve srovnání s 800GB diskem Z-SSD s jedním portem praktičtější a nákladově efektivnější způsob, jak si vytvořit vysokokapacitní úložiště
∙ 3,84TB disk NVMe Z-SSD v sobě spojuje 500 nejrychlejších 48vrstvých 64GB disků SLC Z-NAND

Air Dressser product image

Air Dressser (DF60N8700MG)

∙ Vícenásobná péče o vnitřní i svrchní vrstvu oblečení díky proudícímu vzduchu
∙ Odstraňuje prach pomocí jemného prachového filtru
∙ Sterilizuje viry i nebezpečné bakterie díky vzduchovému proudění

Ekologické snahy společnosti Samsung Electronics jsou uznávány po celém světě

Produkty společnosti Samsung Electronics jsou v mnoha státech i oblastech na světě považovány za šetrné k životnímu prostředí, konkrétně třeba v USA, v Evropě, Číně či Brazílii. V těchto zemích a oblastech díky tomu také obdrželi ekologické certifikáty jako je označení pro ekologické produkty nebo pro produkty s nízkými emisemi uhlíku. Dosažení těchto výsledků však bylo možné jen díky našim snahám o vývoj produktů, které v první řadě berou v potaz životní prostředí, a nebojí se přitom využívat nejmodernější technologie. Naše práce tímto nicméně nekončí – společnost Samsung Electronics bude nadále usilovat o prosazování vize projektu „Planet first“ – klást planetu Zemi a životní prostředí vždy na první místo. Uděláme vše pro to, abychom umožnili pohodlnější, ale přesto ekologicky stále udržitelný způsob života.

Tento snímek zobrazuje nejdůležitější ekologická označení a certifikace produktů s nízkými emisemi uhlíku, která společnost Samsung Electronics obdržela. Společnost Samsung Electronics získala tato ekologická označení: v Asii v Jižní Koreji a Číně, od Severských států v Evropě, Spojených států amerických, organizací UL a CSA v Severní Americe a v Brazílii, co se týče Střední a Jižní Ameriky.   Štítky uhlíkových emisí získala společnost v Jižní Koreji (Carbon Footprint Labelling) a ve Velké Británii (Carbon Trust). Štítek Carbon Footprint Labelling z Jižní Koreje je udělován produktům s nízkou úrovní emisí uhlíku.
Tento snímek zobrazuje nejdůležitější ekologická označení a certifikace produktů s nízkými emisemi uhlíku, která společnost Samsung Electronics obdržela. Společnost Samsung Electronics získala tato ekologická označení: v Asii v Jižní Koreji a Číně, od Severských států v Evropě, Spojených států amerických, organizací UL a CSA v Severní Americe a v Brazílii, co se týče Střední a Jižní Ameriky. Štítky uhlíkových emisí získala společnost v Jižní Koreji (Carbon Footprint Labelling) a ve Velké Británii (Carbon Trust). Štítek Carbon Footprint Labelling z Jižní Koreje je udělován produktům s nízkou úrovní emisí uhlíku.

Zachování, delší využívání a opětovné použití

Obrázek na pozadí stránky Efektivita zdrojů