Systém hodnot eko-managementu

Společnost Samsung Electronics položila základy eko-managementu jako filozofii pro 21. století v prohlášení společnosti Samsung o životním prostředí z roku 1992. Od té doby jsme překročili pouhé pasivní dodržování předpisů a zákonů na ochranu životního prostředí. Uvedli jsme do praxe systém eko-managementu, který našim zákazníkům nabízí ekologická řešení a pohyb po cestě, která znamená udržitelnou budoucnost. Zdravé prostředí je pro naši budoucnost nezbytné.

 
Filozofie: Přispíváme k zachování lidského života a globálního prostředí prostřednictvím podnikatelské praxe, která respektuje lidi i přírodu. Vize: Zákazníkům poskytujeme nové zkušenosti na udržitelném základě prostřednictvím inovativních produktů a technologií šetrných k životnímu prostředí, které nám umožňují směřovat k udržitelné budoucnosti globální společnosti „PlanetFirst“: Slogan vyjadřující náš závazek k sociální odpovědnosti podniků a řízení udržitelnosti prostřednictvím obchodních postupů, které upřednostňují ochranu životního prostředí. Kruhový tvar loga symbolizuje zeměkouli a nový začátek, a zelené a modré barvy představují úrodnou půdu a vodu, která vydrží po celé generace

Klimatická akce

"Změna klimatu ovlivňuje všechny části světa.
Prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů a souvisejících iniciativ se naše reakce na změnu klimatu zaměřuje na změnu pro udržitelnou, zelenou budoucnost."

Klíčové obrazové znázornění stránky Klimatická akce

Ekologické produkty

Elektronika může být vyráběna s větším ohledem na životní prostředí.
Ve společnosti Samsung Electronics zohledňujeme při vyvíjení nových produktů dopad na životní prostředí, a to již od počáteční plánovací fáze.
Usilujeme o to, abychom využívaly ty nejmodernější technologie a život tak usnadňovali v souladu se zásadami ochrany přírody.

Klíčové obrazové znázornění stránky Ekologických produktů

Efektivní využití zdrojů

Omezené zdroje Země je třeba zachovat, používat déle a recyklovat.
Společnost Samsung Electronics pokračuje ve svém výzkumu s cílem maximalizovat efektivitu využívání zdrojů.

Klíčové obrazové znázornění stránky Efektivní využití zdrojů

Ekologická pracoviště

Pracoviště, ve kterých se naše produkty vyrábí, nejsou z požadavků na ekologičnost vyloučena.
Lidé a příroda na ekologických pracovištích společnosti Samsung Electronics spolu žijí v souladu.

Klíčové obrazové znázornění stránky Ekologických pracovišť

Data pro životní prostředí

Společnost Samsung Electronics transparentně zveřejňuje své zásady ochrany životního prostředí a výkonnost.
V zájmu ochrany životního prostředí bere eko-management v úvahu i ty nejslabší hlasy, a zpřístupňuje tak komunikaci a zapojení pro všechny.

Klíčový obrázek stránky Data o životním prostředí