Toto video ukazuje posledních 10 let značky Samsung, ve kterých byly její produkty vyvíjeny s ohledem k životnímu prostředí. „Samsung se přihlásil ke strategii ekologického řízení v roce 2009. Tuto 10letou zkušenost pro zákazníky i životní prostředí si nyní můžete prohlédnout níže.“

“PlanetFirst”

Náš slogan, který ztělesňuje rozhodnost a akce, jejichž prostřednictvím stavíme Zemi a životní prostředí na první místo. Společnost Samsung Electronics položila základy filozofie ekořízení pro 21. století ve své deklaraci k ochraně životního prostředí v roce 1992. Od té doby usiluje o víc než jen o pouhé dodržování nařízení a zákonů týkajících se ochrany životního prostředí. Uvedli jsme principy ekořízení do praxe, nabízíme našim zákazníkům ekologická řešení a udáváme směr k udržitelné budoucnosti. Zdravé prostředí je základem naší budoucnosti.

Systém ekořízení

Tento obrázek obsahuje základní filozofii ekořízení. Je to: „Přispívat k rozkvětu lidstva a ochraně životního prostředí díky tomu, že budeme podnikat s úctou k lidem i přírodě a především v úctě k životu.“


Tento obrázek obsahuje vizi systému ekořízení. Vize je následující: „Poskytovat zákazníkům nová ekologická řešení a udávat směr cesty k udržitelné budoucnosti celosvětové společnosti prostřednictvím inovativních a ekologických produktů a technologií.“

Tento obrázek obsahuje slogan ekořízení. Slogan je následující: „PlanetFirst“ (Planeta na prvním místě), což znamená, že chceme „Usilovat o firemní společenskou odpovědnost a udržitelné řízení prostřednictvím obchodních činnosti, které staví Zemi na první místo“.

KPI: Ekologické řízení

Ve společnosti Samsung Electronics máme stanoveny následující cíle v oblasti ekologického řízení, které zajišťují redukci skleníkových plynů, výrobu produktů s minimálním dopadem na životní prostředí a dosažení kruhové ekonomiky.

Snížení množství skleníkových plynů ve fázi používání produktu

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Jejím cílem je snížit v letech 2009 až 2020 kumulativní množství skleníkových plynů ve fázi používání produktu o 250,000,000 .

Soulad nově vyvinutých produktů s normami Eco-Label

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cíl souladu nově vyvinutých produktů s normami Eco-Label je 90 %.

Světově shromážděné odpadní produkty

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cíl kumulativního množství shromažďování odpadních produktů od roku 2009 do 2020 je 3,080,000 tun.

Intenzita emisí GHG

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cíl intenzity emisí GHG na globálních pracovištích je 1,55 tun CO2e / 100 milionů KRW.

Míra recyklace odpadu na pracovištích Samsung

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cíl míry recyklace odpadu z výroby je 95 %.

Intenzita využívání vody

Tato infografika obsahuje 2020 KPI: Ekořízení. Cíl intenzity využívání vody je 50 tun / 100 milionů KRW.

Boj s klimatickými změnami

Klimatické změny ovlivňují všechny části světa.
Díky snížení množství skleníkových plynů a souvisejícím iniciativám se naše reakce na klimatické změny soustředí na změny za účelem udržitelné, ekologické budoucnosti.

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Klimatické změny

Ekologické produkty

Elektronika může být vyráběna s větším ohledem na životní prostředí.
Ve společnosti Samsung Electronics zohledňujeme při vyvíjení nových produktů dopad na životní prostředí, a to již od počáteční plánovací fáze.
Usilujeme o to, abychom využívaly ty nejmodernější technologie a život tak usnadňovali v souladu se zásadami ochrany přírody.

Klíčové obrazové znázornění stránky Ekologických produktů

Efektivita zdrojů

Omezené zdroje planety je třeba chránit, využívat déle a recyklovat.
Společnost Samsung Electronics pokračuje ve svém výzkumu za účelem maximalizace efektivity zdrojů.

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Efektivita zdrojů

Ekologická pracoviště

Pracoviště, ve kterých se naše produkty vyrábí, nejsou z požadavků na ekologičnost vyloučena.
Lidé a příroda na ekologických pracovištích společnosti Samsung Electronics spolu žijí v souladu.

Klíčové obrazové znázornění stránky Ekologických pracovišť

Udržitelný dodavatelský řetězec

Hodnoty ekologického managementu sdílíme s našimi obchodními partnery
a díky tomu můžeme zaručit bezpečnější a ekologičtější dodavatelský řetězec.

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Udržitelný dodavatelský řetězec

Komunikace a angažovanost

Společnost Samsung Electronics své zásady a výsledky ochrany životního prostředí transparentně zveřejňuje.
V zájmu ochrany životního prostředí ekořízení bere v úvahu i ty nejmenší hlasy, takže každý má stejnou příležitost komunikovat a angažovat se.

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Komunikace a angažovanost