Už od průmyslové revoluce byl ekonomický růst doprovázen bezhlavým odkrýváním a zneužíváním přírodních zdrojů. Odborníci varovali před ekologickými problémy takového odkrývání a budoucím vyčerpáním přírodních zdrojů. Společnost Samsung Electronics si tato varování uvědomuje, a proto zavádí řadu opatření.
V průběhu vývoje a výroby produktů efektivně využíváme zdroje pomocí technologických inovací a hledáme nové cesty, jak znovu využít nevyhnutelný odpad a produkty na konci životnosti. Stále se snažíme vytvářet lepší produkty pomocí menšího množství zdrojů a proměňovat elektronický odpad na použitelné zdroje.


KPI efektivního využití zdrojů

Tato infografika ukazuje pokrok a cíle v oblasti globální recyklace produktů. Akumulovaný recyklovaný objem od roku 2009. Cílem na rok 2030 je 7,5 milionu tun globálně.

Kumulativní odběr globálního elektronického odpadu

Tato infografika ukazuje cíle používání recyklovaných plastů a akumulovaný recyklovaný objem od roku 2009. Cíl na rok 2030 je 500 000 tun.

Používání recyklovaných plastů

Tato infografika znázorňuje papírové obaly z udržitelných zdrojů a cílem na rok 2020 je 100 %. Papírové obaly z udržitelných zdrojů odkazují na obsah nesoucí osvědčení za využívání zdrojů z udržitelných lesů a obsah recyklovaného papíru.

Použití papírových obalů z udržitelných zdrojů

Obrázek ukazuje pokrok a cíle v oblasti globální recyklace produktů. Akumulovaný recyklovaný objem od roku 2009. Cílem na rok 2030 je 7,5 milionů tun globálně.

Míra recyklace odpadu na pracovištích Samsung

Tato infografika znázorňuje cíle intenzity v oblasti spotřeby recyklované vody normalizované jednotkou KRW. Kumulativní cíl na rok 2020 je 50 tun / 100 milionů KRW.

Intenzita spotřeby vody

Usilujeme o cyklickou ekonomiku, ve které jsou zdroje využívány stále dokola.

Pro účely ochrany životního prostředí a efektivní spotřeby zdrojů se společnost Samsung Electronics zapojuje do snah v oblasti kruhové ekonomiky. Nad rámec běžné praxe jednoho použití zdrojů a jejich následné likvidace dbá společnost Samsung na to, aby bylo možné zdroje využívat opakovaně díky obnovení, opětovného použití a recyklaci po uplynutí životnosti produktu. Prostřednictvím minimalizace typu používaných materiálů a optimalizace metody sestavení jsme vyvinuli metody výroby, které minimalizují spotřebu zdrojů. Prostřednictvím shromažďování produktů, které dosáhly konce životnosti, obnovujeme cenné materiály. Díky této kruhové ekonomice snižuje Samsung množství přírodních zdrojů požadovaných při výrobě. Tím se zmenšuje množství skleníkových plynů a znečišťujících látek vznikajících v důsledku spalování odpadu a je zajištěna prevence kontaminace půdy a podzemních vod způsobené skládkami.

Nejlepší způsob konzervace zdrojů je pak výroba kvalitních produktů s dlouhou trvanlivostí. Díky posilování odolnosti našich produktů prostřednictvím řady přísných testů spolehlivosti ještě před uvedením na trh a zajištění praktických služeb oprav prostřednictvím globálních servisních míst včetně průběžných aktualizací softwaru rozšiřuje společnost Samsung životnost svých produktů, aby dále přispívala ke kruhové ekonomice a konzervaci zdrojů.

Struktura kruhové ekonomiky uplatňovaná ve společnosti Samsung Electronics
 

Vdechujeme nový život produktům na konci životnosti

Recyklace hraje v systému kruhové ekonomiky důležitou roli a při recyklaci je zásadně důležitý zpětný odběr použitých výrobků. Kruhové využívání zdrojů je možné jedině v případě, že produkty na konci životnosti nejsou likvidovány, ale využijí se k extrahování zdrojů, jejich roztřídění a opětovnému zpracování. Společnost Samsung provozuje globální program Re+ zodpovědného zotavování produktů na konci životnosti.
V rámci programu Re+ jsme instalovali sběrné nádoby na několik míst, která často navštěvují naši zákazníci. Elektronický odpad lze zlikvidovat bez jakýchkoli nákladů a shromážděné produkty jsou znovu použity a recyklovány na takové produkty, které lze znovu využít. V roce 2017 jsme nainstalovali sběrné nádoby ve studiích Galaxy v Chile, Austrálii a Švédsku a obnovovali elektronický odpad z těchto trhů. Také jsme strávili čas s návštěvníky, kterým jsme představili program Re+ a zdůraznili význam recyklace. V rámci zlepšování účinnosti svých snah v oblasti recyklace klade společnost Samsung na své partnery pro recyklaci nejvyšší požadavky a monitoruje obnovování produktů a výkon při recyklaci v každé zemi, kde působí. Díky tomu jsme mezi lety 2009 a 2017 úspěšně obnovili 3,12 milionu tun produktů.

Toto je obrázek programu Re+ společnosti Samsung Electronics. Program Re+ patří k nejtypičtějším programům zabývajícím se efektivním využíváním zdrojů společnosti Samsung Electronics.
Globální aktivity v oblasti zpětného odběru a recyklace
 • CanadaKanada
 • ColumbiaKolumbie
 • EuropeEvropa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTchaj-wan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndiaIndie
 • KoreaKorea
 • AustraliaAustrálie
 • Costa RicaKostarika
 • BrazilBrazílie
 • ChinaČína
 • JapanJaponsko
 • Jihoafrická republikaJihoafrická republika
* 2016
Korea

· Síť pro zpětný odběr prostřednictvím maloobchodních logistických center provozujících recyklační středisko ve městě Asan
· Služba bezplatného vyzvednutí

Japonsko

· Účast v konsorciích zaměřených na zpětný odběr a recyklaci

Čína

· Systém zpětného odběru a recyklace

Tchaj-wan

· Účast v národním systému recyklace

Vietnam

· Dobrovolné umístění sběrných nádob pro zpětný odběr v servisních střediscích

USA

· Programy zpětného odběru ve všech 50 státech

Evropa

· Systém zpětného odběru a recyklace ve 37 zemích

Indie

· Dobrovolný program zpětného odběru
· Služba bezplatného vyzvednutí

Austrálie

· Zpětný odběr a recyklace televizorů, počítačů a tiskáren
· Dobrovolný program zpětného odběru mobilních telefonů

Jihoafrická republika

· Dobrovolné umístění sběrných nádob pro zpětný odběr v servisních střediscích

Kanada

· Programy zpětného odběru ve všech 10 provinciích

Kolumbie, Peru, Kostarika, Brazílie

· Dobrovolné programy zpětného odběru

 • Seznam institucí pro zpětný odběr a recyklaci v jednotlivých zemích 92 KB
 • Seznam institucí pro recyklaci obalů a baterií v evropských zemích 166 KB

Po spotřebování je zdroj obnoven, recyklován a znovu se využije.

Společnost Samsung jde nad rámec lineární spotřeby a likvidace zdrojů tím, že realizuje různé aktivity vedoucí k systému recyklace v uzavřené smyčce. To umožňuje používání, obnovení, recyklaci a opětovné využití zdrojů. Postupujeme tak, že analyzujeme složení produktů, které vyrábíme, analyzujeme rizika z různých pohledů včetně kontinuity dodávky, dopadu na životní prostředí, ekonomického a sociálního vlivu, aby se vylepšila míra recyklace zdrojů.

Tento obrázek ukazuje typické složení mobilních telefonů, které jsou vyrobeny z 35,1 % plastů, 20,2 % hliníku, 10,6 % oceli, 10,0 % mědi, 8,6 % kobaltu a z 15,5 % jiných materiálů.

Jedním z reprezentativních příkladů snah společnosti Samsung v oblasti recyklace je recyklační centrum Asan založené a provozované společností Samsung. Všechny důležité kovy a plasty, které vycházejí z recyklačního centra, jsou znovu použity při výrobě elektroniky. Centrum Asan od svého založení v roce 1998 recykluje odpadní elektroniku. Jen v roce 2017 se zde zpracovalo 357 000 kusů chladniček, praček, klimatizací a IT zařízení a separovalo 25,365 tuny důležitých kovů (ocel, měď, hliník atd.) a plastů k recyklaci. Plasty z odpadní elektroniky vytříděné v recyklačním centru Asan jsou dodávány výrobcům plastů, kteří změní jejich složení k opětovnému využití. S využitím společně vyvinuté technologie zavedlo recyklační centrum Asan systém recyklace v uzavřené smyčce, který umožňuje využití obnovených plastů v produktech Samsung. 1 500 tun obnovených plastů vyrobených v rámci tohoto systému v roce 2017 bylo využito v chladničkách, klimatizacích a pračkách Samsung. A když zohledníte obnovené plasty získané prostřednictvím jiných cest, bylo při výrobě spotřebičů, televizorů, monitorů a nabíječek mobilních telefonů využito přibližně 35 000 tun. Měď se separuje z hlavních komponent (dráty, kompresory atd.), recykluje a využívá při výrobě jiné elektroniky. K dalším příkladům patří kobalt, který je jedním z hlavních prostředků využívaných v bateriích mobilních telefonů. Recyklace kobaltu se provádí tak, že se tento prvek extrahuje z lithium-iontových baterií a znovu použije jako surovina při výrobě baterií. Kromě toho provádíme řadu pokusů k dosažení recyklace hlavních kovových zdrojů prostřednictvím uzavřené smyčky, jako je například využití hliníku získaného z vyhozených mobilních telefonů na rámy některých modelů televizorů v roce 2017.

Tento obrázek ukazuje proces recyklace odpadních plastů v uzavřené smyčce v recyklačním centru Asan.

Odpad z výroby měníme na zdroje

Množství odpadu generovaného při vývoji produktů až k výrobnímu procesu je značné. U složitých elektronických zařízení se spoustou součástí se počítá i balení vyhozené z každého dílu. Na konci projektu je spousta pilotních produktů využitých ke zdokonalení produktu vyhozena do odpadu. Pokud jsou všechny z nich spáleny nebo zahrabány do země, dochází ke znečištění životního prostředí a vyčerpání zdrojů. Díky zpracování odpadu ve spolupráci s environmentálně zodpovědnou recyklační firmou společnost Samsung zvyšuje obnovování recyklovatelných materiálů a dosáhla celkového cíle recyklace odpadu 95 % již v roce 2016, což bylo o čtyři roky dříve, než bylo plánováno.

Tato infografika znázorňuje proces nakládání s odpadem. Surovina je po použití odeslána do recyklačního střediska, odpad je předán ke zpracování, recyklaci, spálení nebo uložení na skládce.

Snažíme se vyvíjet ekologické materiály,
abychom mohli recyklovat více zdrojů

Ekologické materiály jsou vyrobeny recyklací zdrojů, které byly dříve použity, nebo zpracováním materiálů, kterými lze nahradit přírodní zdroje. Tímto způsobem se snižuje zatížení životního prostředí. Společnost Samsung Electronics se snaží snižovat používání přírodních zdrojů a zvyšovat množství recyklovaného odpadu. Proto hledá a vyvíjí nové možnosti využití recyklovaných nebo rostlinných materiálů.
Například jsme využili obalové materiály vyrobené z recyklovaného papíru, výplní z přírodního kamene a cukrové třtiny, čímž se dopad na životní prostředí v době likvidace snižuje na nulu. U produktů, které z důvodu velikosti vyžadují velké množství obalových materiálů, jako jsou například chladničky, jsme využili materiál, který lze používat více než 40krát, což značně snižuje spotřebu zdrojů. V roce 2016 jsme navíc využili recyklované plasty získané z elektronického odpadu, které tvořily 5 % z celkového množství plastů potřebného k výrobě nových produktů.

Opakovaně použitelný obal chladničky
Fotografie plastu PCM

Plast PCR
* PCR: Recyklace po spotřebování

· Aplikace u všech nabíječek chytrých zařízení od Galaxy Note 4 (20 %)

Opakovaně použitelný obal chladničky

Bioplastová fólie s výtažkem z cukrové třtiny

· Snížení emisí GHG o 25 % ve srovnání s předchozími plastovými fóliemi na bázi ropy
· Používá se jako balicí materiál pro příslušenství k televizorům

Opakovaně použitelný obal chladničky

Plasty s obsahem kamenného prachu

· Částečná náhrada polypropylenu (PP) výplněmi z přírodního kamene, která přináší 40% úsporu zdrojů na bázi ropy
· Úspora přibližně 500 tun zdrojů na bázi ropy za rok
· Očekávaný 15% pokles emisí CO2

Fotografie opakovaně použitelného obalu chladničky

Opakovaně použitelný obal chladničky

· Ekologické obalové materiály vyrobené pomocí lehčeného polypropylenu, který lze použít více než 40krát
· Ukončení používání pásky a polystyrenové pěny, což vede k 99,7% snížení celkového objemu nestálých organických sloučenin (TVOC), což je efekt srovnatelný s vysazením 63 000 stromů.

Prodloužení životnosti produktu

Prodloužená životnost produktu prostřednictvím zákaznického servisu a vylepšené trvanlivosti.

Společnost Samsung Electronics usiluje o vylepšování odolnosti svých produktů. Využívá k tomu různé testy, jako jsou testy pevnosti, odolnosti při upuštění a životnosti ve fázi vývoje produktu tak, aby naši zákazníci měli možnost déle si užívat skvělého výkonu našich produktů. Jdeme nad rámec plnění mezinárodních standardů a provádíme také prahové zátěžové testy, jako jsou testy volného pádu z různých úhlů a na různé podlahové materiály, a testy vodotěsnosti za různých podmínek.
Společnost Samsung také usiluje o minimalizaci výměny dílů a oprav v důsledku závad produktů. Navíc naše snahy zaměřujeme na prodlužování životnosti produktů tím, že zajišťujeme rychlou diagnostiku a opravy produktů odbornými pracovníky. Proto nabízíme pohodlné vyzvednutí produktu a možnosti oprav přímo na místě a neustále rozšiřujeme autorizovanou síť center pro opravy, abychom zajistili přesnější a rychlejší diagnostiku a opravy.

Obrázek testování odolnosti mobilního telefonu
„Cyklus zpracování Galaxy“
- Transformace starých mobilních telefonů na nová zařízení IoT

Projekt cyklu zpracování Galaxy začal nápadem jednoho ze zaměstnanců přeměnit staré telefony Galaxy na nová zařízení IoT s novými prvky. V roce 2017 byly navrženy různé koncepce IT, jako je inteligentní CCTV, krmítka pro zvířata a zvonky na dveře, a bylo vyvinuto více než 50 prototypů. Přeměna mobilních telefonů na zařízení IoT nejen prodlužuje životnost chytrého telefonu jako takového, ale současně snižuje nutnost zajištění zdrojů na výrobu nových zařízení IoT, což zajišťuje jednoznačnou ochranu současných přírodních zdrojů. Tato jednoduchá, ale přesto inovativní koncepce cyklu zpracování Galaxy může potenciálně řešit budoucí problémy s odpadem a díky tomu začátkem roku 2018 získala ocenění Americké agentury na ochranu životního prostředí ocenění za špičkové zvládnutí výzvy v oblasti ekologicky udržitelných materiálů (Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge).

Obrázek používání starého mobilního telefonu jako nového zařízení IoT

Zachování, opětovné používání a recyklace cenných vodních zdrojů

V reakci na stále se prohlubující vážnou krizi v oblasti vodních zdrojů a v rámci neustálých snah v oblasti ochrany životního prostředí zavedla společnost Samsung strategii 3R pro vodní zdroje (Reduce, Reuse, Recycle – redukce, opětovné použití, recyklace). Zajistili jsme prevenci plýtvání vodními zdroji tím, že jsme vyměnili staré ventily na kohoutky zabraňující úniku vody a vyvinuli důmyslné kontrolní body tak, aby se spotřebovávalo pouze její nezbytné množství. Navíc jsme reformovali procesy tak, aby bylo možné vodu znovu využít a snížila se její spotřeba. Dříve nebylo možné využít vodu spotřebovávanou v jednom procesu pro jiný proces, protože každý vyžadoval použití vody s různými standardy. Díky standardizaci vody však nyní můžeme vodu opětovně využívat ve více procesech. Díky těmto snahám jsme mohli v roce 2017 znovu využít 56 154 tun vody, což je o 16 % více než v předchozím roce, a recyklovaná voda představovala 46,6 % celkové spotřeby vody.
Dále hledáme různé způsoby, jak do roku 2020 zredukovat intenzitu spotřeby vody ze současné úrovně 60 (100 milionů tun/KRW) na 50.

Tato infografika znázorňuje zásady týkající se vodních zdrojů. Nahoře je základní filozofie a dole pokyny k akci. Základní filozofií je, že společnost Samsung Electronics si uvědomuje, že vodní zdroje jsou důležité pro zachování udržitelné společnosti a podniků, a díky ochraně takových zdrojů přispívá k naplnění naší společenské odpovědnosti coby globální společnosti. Pokyny k akci: 1) Usilovat o minimalizaci rizik souvisejících s vodními zdroji v řízení firmy, 2) uznání důležitosti vodních zdrojů v rámci naší firemní kultury, 3) aktivní spolupráce na dodržování zásady týkajících se veřejných vodních zdrojů a 4) zveřejňování našich zásad a aktivit týkajících se vodních zdrojů.
Naše ekologická pracoviště koexistují s přírodou
Obrázek pozadí stránky Ekologická pracoviště