Hlášení a zásady

Odpovědné zveřejňování informací a srozumitelná komunikace

Každý rok zveřejňujeme hlášení o udržitelnosti a příslušné zásady, abychom mohli naše akcionáře informovat o plnění našich cílů v oblasti udržitelnosti.

Názorný obrázek hlášení a zásad v části o udržitelnosti

Hlavní přístupy k udržitelnosti

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Globální společnost

Podíl na řešení celosvětových problémů (tj. klimatické změny)

Místní komunity

Efektivní přispívání společnosti za účelem posílení dobrého jména a zajištění kontinuity provozu

Obchodní partneři

Zlepšování konkurenceschopnosti prostřednictvím oboustranně výhodných partnerství

Akcionáři

Spravedlivý obchod a dodržování předpisů

Vlády

Maximalizace firemních hodnot na základě osvědčených hospodářských činností

Zákazníci

Vývoj ekologických produktů a zvyšování spokojenosti zákazníků

Zaměstnanci

Zvyšování hodnot na základě vzdělávání a inovací

Nevládní organizace

Budování úspěšných vztahů

Hlášení o udržitelnosti

Integrace firemního řízení a udržitelného vývoje se v obchodním světě stává stále větším problémem kvůli narůstajícím očekáváním v souvislosti se společenskou a environmentální odpovědností. Na základě toho zlepšujeme proces shromažďování návrhů zainteresovaných stran a stanovujeme firemní vizi a strategie pro udržitelný vývoj. Určili jsme ekonomické, environmentální a sociální povinnosti jako klíčové prvky našeho udržitelného řízení. Zavazujeme se nadále hledat různé zainteresované strany, budovat s nimi pozitivní vztahy a zlepšovat naši hodnotu pro společnost i její akcionáře.

Zobrazit více Zavřít

Pokyny pro obchodní jednání

V roce 2005 společnost Samsung Electronics představila „globální etický kodex“ jako referenční příručku pro náš přístup k odpovědným obchodním praktikám. V průběhu let se očekávání různých subjektů, včetně nevládních organizací, vlád, zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců, změnila spolu s našimi povinnostmi coby globálního firemního občana. V tomto duchu společnost Samsung Electronics aktualizovala a zrevidovala „pokyny pro obchodní jednání“, které obsahují konkrétní pravidla pro udržitelné řízení, jež byla poprvé zveřejněna v loňském hlášení o udržitelnosti.

Etický kodex pro dodavatele

Společnost Samsung také hledá partnery z řad klíčových zainteresovaných stran, jako jsou nevládní organizace, vlády a místní komunity, abychom mohli průběžně pokyny vylepšovat a ujistit se, že jsou v souladu s místním zákoníkem práce a pokyny pro obchodní jednání společnosti Samsung.

Příručka Etický kodex pro dodavatele

Zpráva o odpovědném získávání minerálů společností Samsung Electronics

V posledních letech se objevuje stále více problémů týkajících se těžby nerostů v konflikty zasažených a vysoce rizikových oblastech, proto v tomto ohledu akcionáři vyžadují od společností jejich „odpovědné získávání″.

V produktech společnosti Samsung se používají různé komponenty, které zahrnují minerály jako tantal, cín, wolfram, zlato a kobalt, aby se zajistila charakteristika naší elektroniky.

Proto se i nadále snažíme o minimalizování negativních dopadů na společnost a životní prostředí, jako jsou porušování lidských práv nebo zhoršení životního prostředí v průběhu těžby. Prostřednictvím této zprávy bychom vám chtěli naše úsilí přiblížit.

  • Zpráva o odpovědném získávání minerálů společností Samsung Electronics 1.2 MB STÁHNOUT PDF

Pracovněprávní předpisy