Dodavatelský řetězec

Odpovědné řízení dodavatelského řetězce

Chceme si být jisti, že naši dodavatelé budují silnější konkurenční výhodu prostřednictvím podpory a spolupráce, abychom mohli vytvořit silný firemní ekosystém a udržitelný dodavatelský řetězec.

 

Na základě naší filozofie spravedlnosti, otevřenosti a vzájemně výhodné spolupráce náš dodavatelský řetězec tvoří asi 2 200 dodavatelů z celého světa. Pomáháme všem našim dodavatelům dodržovat „etický kodex pro dodavatele společnosti Samsung“ a jednat v souladu s příslušnými místními nařízeními a mezinárodními standardy. Díky hodnocení našich dodavatelů můžeme rizika související s dodavatelským řetězcem řídit z hlediska aspektů udržitelnosti, jako je životní prostředí, lidská práva, finanční hodnota atd. Kromě toho dodavatele neustále vybízíme k budování vzájemné konkurenční výhody a růstu.

Strategie a pět kritérií řízení dodavatelského řetězce

 •  

  Ekonomické

  Zajišťujeme obecnou konkurenční výhodu z hlediska nákladů, dodání, kvality, technologie a lidských zdrojů, abychom mohli maximalizovat synergie, rychlost a efektivitu našich dodavatelů a vytvářet firemní ekosystém, který podporuje udržitelný růst.

 •  

  Sociální

  Požadujeme, aby byly dodržovány mezinárodní standardy a předpisy v oblastech lidských práv, pracovního prostředí, etiky a problémů souvisejících s nerostnými surovinami pocházejícími z nelegálních zdrojů, protože chceme budovat otevřený a transparentní systém odpovědnosti řízení, který zahrnuje všechny zainteresované strany v rámci celého dodavatelského řetězce.

 •  

  Environmentální

  Pracujeme výhradně s dodavateli s certifikátem Eco Partner, abychom mohli posoudit a řídit environmentální dopad, ke kterému může dojít u jejich součástí, surovin a výrobních procesů.

Infografika k vytváření hodnoty prostřednictvím udržitelného řízení
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cenová konkurenceschopnost (ekonomické).</li> <li>List 2) Včasné dodání (ekonomické).</li> <li>List 3)Konkurenceschopnost dodavatelů (ekonomické, sociální, environmentální).</li> <li>List 4) Reakce na rizika (ekonomické, sociální, environmentální).</li> <li>List 5) Kapacita lidských zdrojů (ekonomické)</li> </ul>
Tento obrázek popisuje strategii řízení dodavatelského řetězce a infografiku s dalším vysvětlením „pěti kritérií“ v dodavatelském řetězci v rámci udržitelnosti.

Činnost dodavatele

Ve společnosti Samsung se snažíme budovat strategická partnerství s těmi nejlepšími dodavateli na základě vzájemné důvěry. Proto jsme přijali spravedlivý a transparentní proces pro provoz našeho registračního systému pro nové dodavatele a provádíme každoroční hodnocení, které našim dodavatelům pomáhá posílit jejich konkurenceschopnost a minimalizovat případná rizika.
Každá společnost, která by ráda nabídla své diferencované technologické schopnosti a chce spolupracovat se společností Samsung, může kdykoli předložit své nové obchodní nabídky na našem portálu pro zadávání veřejných zakázek (www.secbuy.com). Naše mezinárodní nákupní středisko (IPC – International Procurement Center) slouží jako centrum nákupů a umožňuje nám rozpoznat výjimečné dodavatele ve strategicky důležitých oblastech po celém světě.

Klíčové hodnoticí body našeho programu pro registraci nového dodavatele

 
Životní prostředí a bezpečnost
Od dodavatelů požadujte, aby plnili kritéria uvedená ve 22 článcích týkajících se například bezpečnosti na pracovišti, protipožárního vybavení, ochrany zdraví při práci, nebezpečných látek a ekologických závodů.
Osm povinných položek: Protipožární vybavení, nebezpečí a odpady, zařízení pro likvidaci odpadu a odpadních vod atd.
 
Práce a lidská práva
Provádějte povinné audity na pracovišti z hlediska 20 článků, včetně dobrovolnické práce, dodržování pracovní doby a zákazu diskriminace.
Tři povinné položky: Zákaz dětské práce, záruka minimální mzdy a zákaz nelidského zacházení.
 
Eco-Partner
Provádějte revize environmentálních zásad týkajících se produktů, vzdělávání a školení a používání nebezpečných látek.
Obchodní činnosti vykonávejte pouze s dodavatelem s certifikací Eco-Partner.

Komplexní proces hodnocení

Obrázek Komplexní proces hodnocení (celoroční hodnocení, sebezlepšování, následné řízení) v infografice k dodavatelskému řetězci.

Programy partnerské spolupráce

Chceme-li žít v duchu naší obchodní filozofie, že „naše konkurenceschopnost ve společnosti Samsung Electronics vychází z konkurenceschopnosti našich dodavatelů“, musíme ještě více posunout hranice našich iniciativ na vzájemně výhodné řízení, aby zahrnovaly tuzemské i zámořské dodavatele. Poskytujeme širokou řadu programů, které podporují financování, vzdělávání a inovace, abychom si mohli být jisti, že jsou naši dodavatelé světově konkurenceschopní.

 • Tento obrázek popisuje financování programů spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje financování programů spolupráce mezi partnery.
  • 833,9 miliardy KRW
  • Investice do fondu vzájemného rozvoje

  Financování

  Vytváření finančních prostředků v hodnotě 1 bilionu KRW s komerčními bankami

 • Tento obrázek popisuje rozšiřování schopností zaměstnanců v programech spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje rozšiřování schopností zaměstnanců v programech spolupráce mezi partnery.
  • 18 777 lidí
  • Účastníci školení pro dodavatele

  Rozšiřování schopností zaměstnanců

  Poskytování vedení, odborných znalostí, celosvětových a dalších kurzů prostřednictvím našeho vzdělávacího střediska pouze pro dodavatele

 • Tento obrázek popisuje iniciativy na podporu inovací v programech spolupráce mezi partnery. Tento obrázek popisuje iniciativy na podporu inovací v programech spolupráce mezi partnery.
  • 487 společností
  • Dodavatelé, kterým byla poskytnuta podpora Chytrá továrna

  Inovační iniciativy

  Podpora 1 000 dodavatelů a malých či středních podniků napříč celou zemí při zlepšování jejich výrobní kapacity bez jakéhokoli obchodního vztahu se společností Samsung

[Výsledky našich klíčových "Win-Win" programů v roce 2019]

* Pomáháme našim dodavatelům 1. a 2. úrovně, aby se nebáli vyjádřit své obavy prostřednictvím naší přímé telefonní linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online systému pro hlášení problémů na portálu pro spolupráci s partnery (www.secbuy.com), během porady s dodavatelem na pracovišti nebo během různých jiných setkání.

Pracovní podmínky v dodavatelském řetězci

Ve společnosti Samsung děláme vše pro respektování lidských práv v celém našem dodavatelském řetězci. Vyžadujeme dodržování mezinárodních dohod o lidských právech s cílem zajistit bezpečné pracovní podmínky, dodržování kodexu chování Responsible Business Alliance (RBA) a pravidelně kontrolujeme všechny dodavatele v souladu s normami EICC, abychom identifikovali a předcházeli potenciálním problémům. Ve vytváření bezpečných pracovních podmínek podporujeme přímé dodavatele i subdodavatele tak, abychom pomohli vybudovat zdravý, bezpečný pracovní ekosystém v celém našem dodavatelském řetězci.

Pracovní prostředí dodavatele
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>Auditor certifikovaný společností RBA provádí náhodné kontroly našich dodavatelů </li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

Tavírny a rafinerie dodavatelského řetězce společnosti Samsung Electronics

Společnost Samsung Electronics provozuje systém správy nerostných surovin založený na „pokynech OECD pro náležitou péči pro odpovědné dodavatelské řetězce nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí“ a řídí hutě v dodavatelském řetězci prostřednictvím dodavatelů, se kterými spolupracuje. Aktivně sdílíme seznam hutí s různými zainteresovanými stranami, včetně našich zákazníků. Kromě toho doporučujeme dodavatelům, aby spolupracovali s hutěmi certifikovanými dle procesu RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) a požadovali, aby necertifikované hutě v našem dodavatelském řetězci získali certifikaci RMAP.

Seznam tavíren a rafinerií

(ke konci prosince 2019)

Certifikace CFSP dokončena Certifikace CFSP probíhá Celkem
Tantal (Ta) 40 - 40
Cín (Sn) 76 - 76
Wolfram (W) 41 - 41
Zlato (Au) 104 - 104
※ Kobalt (Co) - - 30

Odpovědnost dodavatelů

Produkty a služby nabízené společností Samsung Electronics jsou výsledkem úsilí a snahy všech subjektů v našem dodavatelském řetězci. Spolu s našimi dodavateli zodpovídáme za splnění nejen obchodních cílů, ale i společenských závazků a udržitelného způsobu podnikání. Náš dodavatelský řetězec je založený na důvěře a upřímnosti.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co.,Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co.,Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co.,Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4