Filozofie

Co jsme slíbili

Slíbili jsme jednat odpovědně jako přední globální společnost.

 

Společnost Samsung se zavazuje dodržovat místní zákony a nařízení a také uplatňovat přísný etický kodex pro všechny zaměstnance. Je přesvědčena o tom, že etické řízení není jen nástrojem pro reagování na rychlé změny globálního obchodního prostředí, ale také prostředkem pro budování důvěry našich zainteresovaných stran, včetně zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, obchodních partnerů a místních komunit. S cílem stát se jednou z nejetičtějších společností na světě společnost Samsung nadále školí své zaměstnance a využívá monitorovací systémy a současně uplatňuje spravedlivé a transparentní firemní řízení.

Hodnoty, které definují ducha společnosti Samsung

Společnost Samsung věří, že klíčem k dobrému podnikání je život v duchu silných hodnot. Proto se všechna rozhodnutí společnosti zakládají na těchto klíčových hodnotách a přísném etickém kodexu.

Společnost Samsung věří, že klíčem k dobrému podnikání je život v duchu silných hodnot. Proto se všechna rozhodnutí společnosti zakládají na těchto klíčových hodnotách a přísném etickém kodexu. Lidé, dokonalost, změna, bezúhonnost a společná prosperita definují ducha společnosti Samsung. Společnost Samsung věří, že klíčem k dobrému podnikání je život v duchu silných hodnot. Proto se všechna rozhodnutí společnosti zakládají na těchto klíčových hodnotách a přísném etickém kodexu. Lidé, dokonalost, změna, bezúhonnost a společná prosperita definují ducha společnosti Samsung.

Lidé

Jednoduše řečeno, společnost tvoří její lidé. Ve společnosti Samsung se zavazujeme poskytovat našim lidem dostatek příležitostí, aby mohli naplno využívat svůj potenciál.

Dokonalost

Vše, co ve společnosti Samsung děláme, je motivováno naší neutuchající snahou o dokonalost a slibem vyvíjet ty nejlepší produkty a služby na trhu.

Změna

Už od založení naší společnosti se díváme do budoucnosti, předvídáme potřeby a požadavky trhu, abychom mohli společnost vést k dlouhodobému úspěchu.

Bezúhonnost

Etické jednání je základním kamenem našeho podnikání. Vše, co děláme, je řízeno morálním kompasem, který je zárukou spravedlnosti, úctě ke všem zainteresovaným stranám a naprosté transparentnosti.

Společná prosperita

Společnost Samsung se zavazuje stát se společensky a ekologicky odpovědným firemním občanem ve všech jejích komunitách po celém světě.