Vize 2020

Čemu věříme

Seznamte se s principy, na kterých je založena naše vize budoucnosti.

 

Vize 2020

„Inspirovat svět, tvořit budoucnost“

Vize 2020 je jádrem našeho závazku vytvářet lepší svět plný bohatších digitálních zážitků prostřednictvím inovativních technologií a produktů.
Cílem této vize je stát se oblíbenou značkou a inovativní a obdivovanou společností. Proto naše snahy zaměřujeme na kreativitu a inovace, které sdílíme s našimi partnery a vyjímečnými lidmi.
Díky naší vášni pro inovace a optimální provoz poskytujeme ty nejlepší produkty a služby na světě.
Těšíme se na objevování nových obchodních oblastí, jako je zdravotní péče nebo automobilová elektronika, a pokračujeme na naší cestě historií inovací.
Společnost Samsung Electronics s radostí uvítá nové výzvy a příležitosti.

Tento obrázek je infografika k vizi 2020.
<h3>This info-graphic explain summary Samsung Electronics’ vision 2020.</h3> <ul> <li>Nyní spusťte položku infografiky Vize. Vize, Inspirovat svět, tvořit budoucnost.</li> <li>Poslání: Inspirovat svět našimi inovativními technologiemi, produkty a designem, které obohacují život nás všech a přispívají k prosperitě společnosti díky vytváření nové budoucnosti. </li> <li>Položka Poslání: Oblíbená značka, Inovativní společnost, Obdivovaná společnost, </li> <li>Položka Strategický směr: Kreativita, Partnerství, Skvělí lidé.</li> </ul>