Průvodce panelem navigace

Používání panelu navigace na naší webové stránce

Jak nalézt podkategorie v našem panelu navigace

KROK 1

K nalezení podkategorií položky na našem panelu navigace stiskněte klávesu Tab tolikrát, dokud se nedostanete na danou položku. Pokud máte vybranou danou položku, stiskněte klávesu Enter k otevření menu podkategorií a opět použijte klávesu Tab ke zvolení podkategorie.

Zvětšený obrázek menu Mobilních zařízení v Samsung.com GNB Zvětšený obrázek menu Mobilních zařízení v Samsung.com GNB

KROK 2

K přesunu do další položky v panelu navigace stiskněte klávesu Tab tolikrát, dokud neprojdete všemi podkategoriemi v aktuální položce. Dalším prvkem, na který se přejde je následující položka.

Například k přechodu na další položku stiskněte klávesu Tab tolikrát, dokud neprojdete všemi podkategoriemi v aktuální položce. Když stiskněte Tab u poslední podkategorie v položce, přejdete na další položku v panelu navigace.

Zvětšený obrázek menu Samsung Pay v Samsung.com GNB Zvětšený obrázek menu Samsung Pay v Samsung.com GNB

KROK 3

K vrácení se do předchozí položky v panelu navigace, podržte klávesu Shift a stiskněte jednou klávesu Tab. Tak přejdete na předchozí položku. Můžete stisknout Shift + Tab vícekrát a pohybovat se tak zpátky, jak potřebujete. Například pokud byste se chtěli dostat na podkategorii Galaxy S, zatímco jste na podkategorii Galaxy Note, stačí stisknout Shift + Tab pouze jednou.

Zvětšený obrázek menu Galaxy Note v Samsung.com GNB Zvětšený obrázek menu Galaxy Note v Samsung.com GNB

KROK 4

K zavření otevřeného menu podkategorií použijte klávesu Tab k přesunu na tlačítko „zavřít menu“ a stiskněte klávesu Enter.

Zvětšený obrázek tlačítka Zavřít v Samsung.com GNB Zvětšený obrázek tlačítka Zavřít v Samsung.com GNB

Jak nalézt podkategorie v panelu navigace na mobilu