Uspořádání Smart Hubu

Uspořádání Smart Hubu

Přesun Vašich nejpoužívanějších a nejoblíbenějších aplikací na hlavní plochu SmartHubu je maličkostí. Umožňuje tak seřadit stáhlé aplikace dle Vašich preferencí.


print icon

1) Spusťte SmartHub dálkovým ovladačem od Vaší SmartTV
a zvolte panel Moje Aplikace. Na tomto panelu máte možnost
dolní tři řady aplikací, kde dohromady naleznete 30 aplikací,
uspořádat/vymazat/zvolit dle Vašich preferencí.

2) Zvolte Další aplikace, následně v pravém horním rohu
Možnosti a Upravit Moje ap.

navody-10-2013

3) Zde můžete pohodlně přesouvat 30 aplikací v dolních třech řadách, jednoduše tak,
že na aplikaci najedete, zmáčknete Enter a přesunete ji na požadovanou pozici.
V případě, že aplikaci chcete odebrat z Moje App, přesuňte ji směrem nahoru
dokud se nevyvolá akce „Odebrat apl.ze slořky Moje aplikace ?“ a potvrďte Ano.

4) Z horní řady pak můžete do Vámi vybrané třicítky, přidávat zvolenou aplikaci.

FAQ: Celý Smart Hub lze rovněž resetovat a obnovit tak tovární nastavení.
V případě potřeby to můžete provést tak, že na dálkovém ovladači stisknete Menu,
vyberete položku Funkce Smart, a zde poslední položku Obnovit nast.Smart Hub.
Zde zadáte čtyřmístný kód, který je standartně nastaven na čtyři nuly (0 – 0 – 0 – 0 ).