navody-10-2014

Uspořádání Smart Hubu

Přesun Vašich nejpoužívanějších a nejoblíbenějších aplikací na hlavní lištu SmartHubu je maličkostí. Aplikace je také možné seřadit dle Vašich preferencí.
Vlastníte SmartTV řady "F", tedy ročník 2013?
Vlastníte SmartTV řady "E", tedy ročník 2012?

Hlavní lišta

1) Spusťte SmartHub dálkovým ovladačem od Vaší SmartTV.
Objeví se lišta kam můžete umísťovat oblíbené aplikace,
kanály nebo vstupy (HDMI).

navod-10-2-2014

2) Umístění aplikace do této hlavní lišty provedete ze SmartHubu, tedy panelu
všech aplikací. Najeďte na požadovanou aplikaci a podržte Enter pár sekund.
Objeví se kontextové menu kde zvolíte první položku Přidat do oblíbených.

navody-10-2014

Aplikace se pak objeví na hlavní liště na prvním místě. I v rámci hlavní
lišty můžete oblíbené položky přemísťovat případně odebírat.

navod-10-2-2014

Najedete na požadovanou položku, dlouze podržíte Enter a přesunete zvolíte
požadovanou akci.

navody-10-2014

SmartHub

1) V rámci panelu Moje aplikace (také označován jako Samsung Apps) je možné
aplikace rovněž uspořádat.

navody-10-2014

2) Stačí na jakékoli aplikaci z dolní „třicítky“ dlouze podržet Enter, a objeví se
kontextová nabídka.

navody-10-2014

Zvolte Přeunout, a šipkami přesuňte aplikaci na požadovanou pozici a potvrďte Enter.

navody-10-2014

FAQ: Celý Smart Hub lze rovněž resetovat a obnovit tak tovární nastavení.
V případě potřeby to můžete provést tak, že na dálkovém ovladači stisknete Menu,
vyberete položku Funkce Smart, a zde poslední položku Obnovit nast.Smart Hub.
Zde zadáte čtyřmístný kód, který je standartně nastaven na čtyři nuly (0 – 0 – 0 – 0 ).