Připojení bezdrátových sluchátek

Ke každé Samsung SmartTV roku výroby 2015 (serie „J“) lze připojit bezdrátová Bluetooth sluchátka. Zvuk z TV pak můžete poslouchat dvěma způsoby: buď jen v těchto bezdrátových sluchátkách, nebo v druhém režimu, kdy jde zvuk jak do sluchátek, tak i do TV reproduktorů. Ideální je tedy tento způsob připojení zvuku např. pro hůře slyšícího dědečka, kterému dáte sluchátka, a zbytek rodiny poslouchá zvuk z TV reproduktorů.

1) Tento způsob připojení zvuku funguje pouze u televizorů Samsung SmartTV roku výroby 2015 (serie „J“) a sluchátek s bluetooth bezdrátovým spojením.

2) Stiskněte Volume (tlačítko hlasitosti) na dálkovém ovladači (nahoru nebo dolů) a následně šipku doleva.

3) Vyberte Nastavení reproduktorů a najeďte na Seznam Sluchátek Bluetooth.

4) Nyní bezdrátová sluchátka uveďte do tzv. hledacího režimu, většinou déle podržte zapínací tlačítko, případně tlačítko se znakem bluetooth, dokud nezačne indikační dioda blikat.

5) Na TV nyní v seznamu sluchátek vyberte ta vaše, a potvrďte Spárovat a připojit.

6) Zvuk nyní hraje pouze v bezdrátových sluchátkách. Pokud chcete, aby hrál zvuk jak ve sluchátkách tak i v TV reproduktorech, zvolte Nastavení reproduktorů (viz. bod 2 a 3) a položku Vícenásobný výstup zvuku přepněte na Zapnuto.

7) Pokud chcete přepnout pouze na TV výstup nebo pouze na sluchátka, zopakujte bod 2 a 3 a vyberte v seznamu požadovaný výstup zvuku.