Nahrávání pořadů z TV

Vybrané typy SmartTV rovněž umožňují nahrávat z TV na připojený pevný disk či USB klíčenku. Takto nahrané pořady však můžete přehrát pouze a jen na TV, na které jste je nahráli. Přenos jakýkoli nahraných pořadů např. do PC nebo jiné TV není možný z důvodu ochrany autorských práv.

1) Ověřte v manuálu, že Vaše Samsung SmartTV podporuje funkci PVR (Personal Video Recorder) tedy nahrávání z TV.

2) Připojte USB klíčenku či pevný disk na který chcete nahrávat do jednoho USB portu na zadní straně televizoru. POZOR!!! Připojený pevný disk či USB klíčenka bude zformátována, tudíž všechna data na připojeném zařízení budou nenávratně smazána ! Vyhraďte tak pro nahrávání z TV samostatný pevný disk/USB klíčenku.

3) Na libovolném televizním kanále (např. ČT1) stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Nahrávání.

4) Na dotaz Chcete změnit formát zařízení potvrďte OK.

5) Nyní vyberte který z USB zařízení připojených do TV chcete zformátovat. Na daném zařízení se vymažou všechna data, proto opravdu pečlivě ověřte, že vybíráte Vámi předvybraný pevný disk/USB klíčenku, kterou chcete pro nahrávání používat.

6) Ještě jednou potvrďte formát zařízení.

7) Po otestování rychlosti zápisu na připojené zařízení je SmartTV připravena k nahrávání pořadů z TV.

8) Samotné nahrávání pořadů lze provést několika způsoby:
Z programového průvodce EPG:

a) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUIDE pro zobrazení programového průvodce, který ukazuje program všech naladěných kanálů na 7dní doprředu.

b) Vyberete si pořad který chcete nahrát a stisknete tlačítko Nahrávání na dálkovém ovladači.

c) Takto můžete vybrat více pořadů, jejichž seznam si přehledně zobrazíte v Časovém rovrhu, stisknutím červeného tlačítka „A“ na dálkovém ovladači.

d) Nahradné pořady pak můžete nejjednodušeji vyvolat tak, že stisknete tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači a vyberete USB zařízení, na které pořady nahráváte.