Seřazení kanálů

Po naladění kanálů se programy automaticky seřadí dle přednastaveného pořadí. Pokud toto pořadí chcete změnit máte dvě možnosti jak kanály seřadit:

navody

Zobrazit textový návod

1) Na dálkovém ovladači spusťte Smart Hub, označený tlačítkem navody a vyberte ikonu Kanál.

navod-9

2) Zde můžete po označení jednotlivé kanály vymazat a to zeleným tlačítkem „B“ na dálkovém ovladači.

3) Řadit kanály začněte vždy od toho kanálu, který chcete na prvním místě. V seznamu ho vyberte a zmáčkněte tlačítko Tools na dálkovém ovladači a vyberete Upravit č.kanálu.

navod-9

4) V okně Upravit č. kanálu je nyní vybrán kanál, který chcete přesunout. Pravou šipkou se přesuňte na číslo kanálu a přepište číslo na pořadí na kterém chcete daný kanál umístit.

navod-9

navod-9

navod-9

5) Dvakrát potvrďte a kanál je na pozici, kterou jste mu přiřadili. Takto postupujte sestupně až na poslední kanál.

navod-9

Na PC (rychlejší možnost):

1) Nejprve připojte do televizoru USB klíčenku do USB konektoru na zadní straně televizoru.

2) Poté v Menu zvolte záložku Kanál a položku Přenos seznamu kanálů.

navod-9

3) Zadejte čtyřmístný pin, standartně nastavený na čtyři nuly (0 – 0 – 0 – 0).

navod-9

4) Zvolte Export do zařízení USB.

navod-9

5) Poté USB klíčenku vložte do USB portu Vašeho počítače.

6) Na stránkách www.samsung.com/cz si do PC stáhněte program pro řazení stanic.
http://www.samsung.com/cz/experience/tvprogramapp/chlpced-1.0-release.zip

7) Stažený soubor chlpced-1.0-release.zip rozbalte a spusťte ChannelListPCEditor.exe

navod-9

navod-9

8) Zvolte Open File a vyberte soubor s koncovkou .scm na Vaší USB klíčence.

navod-9

9) Ujistěte se, že v pravém dolním rohu máte zvolený Insert Mode. Pokud máte Swap Mode, klikněte na jeho přepnutí na Insert Mode.

navod-9

10) Řadit kanály začněte vždy od prvního a sestupně pokračujte až na poslední. Kanálům se tak přiřadí postupně čísla od 1. Stačí kanály myší uchytit a přesunout na požadované místo.

navod-9

11) Po skončení editace uložíte soubor zpět na USB klíčenku kliknutím na File a Save.

navod-9

12) USB klíčenku vložte zpět do TV, a v Menu zvolte Kanál a položku Přenos seznamu kanálů, opět zadejte čtyřmístní PIN (0 – 0 – 0 – 0) a zvolte Import ze zařízení USB a potvrďte Ano.

navod-9

13) TV se restartuje a vy budete mít již kanály seřazené dle Vašeho výběru.