Naše reakce na COVID-19

Globální komunita Samsung

Onemocnění COVID-19 se postupně rozšířilo po celém světě, a my jsme v myšlenkách s každým z vás. Víme, že tato situace zasáhla každého jinak, a že onemocnění COVID-19 bude mít na společnost trvalý dopad. Navzdory náročnému období vidíme naději v naší nezdolnosti. Ukazujeme, jak se můžeme jako globální komunita spojit bez ohledu na okolnosti a řešit možná jednu z nejdůležitějších výzev našeho života.

V těchto nejistých časech má společnost Samsung důležitou roli v péči o zaměstnance, podpoře zákazníků a pomoci komunitám. Vyčleňujeme zdroje na pomoc potřebným.

Podpora zaměstnanců po celém světě

Po celém světě jsme vytvořili místní reakční týmy, které našim zaměstnancům poskytují zdroje a informace o nejnovějších pokynech orgánů ochrany veřejného zdraví. Služební cesty jsme omezili pouze na nezbytně nutné. Našim zaměstnancům důrazně doporučujeme pracovat z domova. Tam, kde to bylo nutné, jsme navíc zavřeli některá naše pracoviště a značkové prodejny, abychom podpořili snahy o sociální distancování.

Na pracovištích, které jsou kritické pro poskytování potřebných produktů a služeb uživatelům, jsme nařídili zdravotní prohlídky a měření teploty před vstupem a zavedli jsme pravidelné a důkladné čištění těchto prostor. Po celém světě hledáme způsoby, jak pomoci našim zaměstnancům a jejich rodinám, které tato pandemie postihla.

I nadále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše zaměstnance, kteří jsou základem našeho podnikání.

Služby našim váženým zákazníkům a partnerům

Vztahy, které jsme si vybudovali s našimi zákazníky a partnery v průběhu posledních padesáti let, jsou pro nás nanejvýš důležité.

Naše každodenní životy se přesouvají k práci a vzdělávání se z domova. Jsme připraveni pomoci vám i vaší rodině prostřednictvím produktů a služeb, díky kterým můžete být ve spojení s těmi, které milujete. Naše nepřetržitá péče o zákazníky je připravena pomoci online na stránkách samsung.com/cz. Zákazníkům, jejichž záruka zboží vyprší v době, kdy jsou naše služby nedostupné z důvodu omezení způsobených onemocněním COVID-19, nabízíme prodloužení záruky o jeden měsíc ode dne obnovení služeb oprav.

Pomoc společnosti

Od začátku ledna společnost Samsung darovala prostředky a zboží ve výši 29 milionů dolarů vládám a komunitám, které onemocnění COVID-19 zasáhlo nejvíce. Tato humanitární pomoc zahrnuje i nákup zdravotnických potřeb a hygienických souprav, jako jsou obličejové masky. Pacienty v karanténě obdarováváme chytrými telefony, abychom jim pomohli zůstat v kontaktu s rodinami a přáteli. Nemocnice a karanténní centra obdarováváme čističkami vzduchu a dalšími zařízeními. Vzdělávací instituce obdržely tablety, aby se děti mohly i mimo školní třídy nadále učit. Naše vzdělávací moduly společenské odpovědnosti firmy zpřístupňujeme online, aby děti měly i z domova přístup k dalšímu obohacujícímu obsahu.

V Koreji, jedné z prvních zasažených zemí, jsme místním úřadům poskytli pracoviště společnosti, aby sloužilo jako centrum péče o pacienty a pomohlo se snahami země o zamezení šíření onemocnění. Naše inženýrské týmy navíc spolupracují se společnostmi v Koreji, které vyrábějí obličejové masky, a radí jim, jak zvýšit produktivitu pomocí vylepšení výrobních procesů a uspořádání továren. V některých případech také vytvářejí formy pro výrobu masek. Díky našemu úsilí zvládla jedna ze společností více než zdvojnásobit svůj denní objem výroby.

I nadále budeme využívat naši technologii a zdroje, abychom se věnovali naléhavým potřebám těch, kteří bojují s hrozbou a následky onemocnění COVID-19. Vychází to z naší neochvějné zásady, která nás provázela celou naší historií s mottem: „Vytvářet technologii, která přispívá ke zlepšení globální společnosti.“

Nyní více než kdy jindy musíme držet pospolu, abychom tuto překážku nejen překonali, ale abychom z ní vyšli společně silnější. Jedná se o náročné časy pro nás všechny a o změnách situace vás budeme i nadále informovat. Upřímně děkujeme všem našim zaměstnancům za práci, kterou odvádějí a obzvlášť za podporu, kterou poskytují sobě navzájem, našim partnerům a našim zákazníkům.

Jsme vděční našim zákazníkům, partnerům a komunitám za loajální podporu a slibujeme, že spolu s vámi zůstaneme silní a společně budeme hledět směrem ke slibné budoucnosti.

My všichni ve společnosti Samsung přejeme vám, vaší rodině a přátelům, abyste zůstali silní a zdraví.