Samsung vyhlásil výběrové řízení na PR agenturu pro Českou republiku

05.06.2019

Praha, 5. června 2019 - Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., dnes vyhlásila první kolo výběrového řízení na agenturu, která jí bude poskytovat kompletní služby v oblasti vztahů s veřejností v České republice. Výběrové řízení je otevřené všem agenturám, které splní podmínky. Mezi ně patří například to, že agentura musí minimálně dva roky působit na trhu, mít adekvátní zkušenost v oblasti Public Relations (PR) technologických společností a musí mít roční obrat minimálně 10 milionů Kč za předchozí rok.

Požadavky na obsah nabídky do prvního kola se týkají zejména představení agentury a jejího týmu, prezentace případových studií a sestavení SWOT analýzy současného PR společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. v České republice. V prvním kole nebude cena hodnotícím kriteriem.

Uzávěrka pro zaslání nabídek do prvního kola je 23. června 2019 a účast v tenderu je nutné potvrdit do 10. června 2019. Vybrané agentury pozvané do druhého kola budou oznámeny do 21. července 2019.

Kompletní informace o tenderu včetně zadání jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.