Co dělat, když lednička Samsung nechladí?

Nejdříve zkotrolujte, zda je správně zapojen přívodní kabel do elektrické zásuvky.
 

Chladnička by měla být vždy připojena do samostatné zásuvky.
 

Zkontrolujte, zda kabel není přiskřípnutý za chladničkou a je nepoškozený. 
 

Chladnička by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření, či jinému vnějšímu zdroji tepla.
 

Dbejte na to, aby byla postavena nejméně 5cm od stěny z důvodu zajištění cirkulace vzduchu za spotřebičem.
 

Na předním panelu oveřte, že je správně nastavena teplota uvnitř chladničky. Stiskem tlačítka Fridge ji nastavte v rozmezí 1°C - 7°C.
 

Větrací průduchy uvnitř chladničky by neměly být blokované nadměrným množstvím uložených potravin. 

 


Pokud nic z výše zmíněného nepomůže, kontaktujte, prosím, posporu Samsung.

Co dělat když spotřebič nechladí? Co dělat když spotřebič nechladí?

Děkujeme vám za vaši reakci