Co dělat, když lednička vydává zvuky?

Nejdříve se ujistěte, že lednička stojí nejméně 5 cm od stěny, aby docházelo k cirkulaci vzduchu.  Pokud ne, odsuňte ji. 
Dále je nutné zkontrolovat, zda stojí rovně a stabilně. Nastavitelné nohy v dolní části slouží k jemnému vyrovnání.


Odstraňte také zapadlé předměty.
 

Pokud vychází z kompresu mechanicky zvuk, jedná se o normální jev. Jedná se o rozpínání a smršťování jeho částí vlivem teploty.
 

Bublání a kapání jsou také pro chladničku běžné zvuky. Dochází k nim při oběhu chladiva a také při automatickém odmražování chladničky.

Co dělat když chladnička vydává nezvyklé zvuky? Co dělat když chladnička vydává nezvyklé zvuky?

Děkujeme vám za vaši reakci