Co dělat, pokud moje myčka nefunguje nebo vydává podivné zvuky?

Než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si nejprve pokyny uvedené níže.  Většina hlášených případů se totiž nepovažuje za poruchu zařízení. Můžete zkontrolovat provozní režim pomcí napájení nebo na panelu a problém tak vyřešit pomocí jednoduchých řešení, jako je přeskupení nádobí v myčce či odstranění jiných předmětů.

 

Zkontrolujte základní věci

Ujistěte se, že jsou dvířka myčky zcela zavřená a napájecí kabel je správně zapojen Nejprve zkontrolujte, zda je napájení správně zapojeno a jestli jsou dvířka správně zavřená. Abyste mohli myčku ovládat, musíte vybrat požadovaný chod a před zavřením dvířek stisknout tlačítko.

 

Ujistěte se, že koš na nádobí je ve vodorovné poloze a tryska je čistá a není blokovaná

Zkontrolujte, zda je horní koš na nádobí řádně připojen k potrubí trysek. Kromě toho by měl koš na nádobí zůstat ve vodorovné poloze. Okolo prostoru trysek by nemělo být poskládané nádobí. Viz. obrázek níže. Myčka bude fungovat pouze, když je správně sestavena a když v cestě nejsou žádné překážky. 

obrazek

Zkontrolujte indikátor na panelu displeje

Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí kontrolka Dětský zámek. Pokud je Dětský zámek nastaven, tak nemůžete vybrat cyklus, změnit možnosti ani ovládat  myčku.

 

●    Stisknutím a podržením tlačítka po dobu tří sekund odemknete tlačítko ovládacího panelu a poté tlačítko stiskněte ještě jednou.

●    Nezapomeňte, že funkce Dětský zámek zůstane uzamčena, dokud ho neuvolníte.

obrazek

Věci, které je třeba zkontrolovat, pokud myčka vydává podivné zvuky

Pokud během provozu slyšíte podivné zvuky, znovu naskádejte nádobí, viz. obrázek níže.  Právě špatně poskládané nádobí může být důvodem těchto zvláštních zvuků. Ujistěte se, že jsou misky narovnány pouze jedním směrem.

 

●    Lehká nebo malá víčka se vlivem silných proudů mohou dostat z koše a spadnout pod koš, toto má za následek nepříjemný hluk.

●    Při přidávání nádobí, se doporučuje odstranit jakékoli jiné předměty a nečistoty, jako zbytky jídla či párátka. Ty totiž mohou také způsobovat hluk.

●    Pro účinnější mytí, se doporučuje umístit malé kusy nádobí, jako jsou hrnky, skleničky na vrchol a na dno nádobí, jako jsou hrnce a pánve.

obrazek

Nepříjemný hluk tvoří vypouštěcí čerpadlo nebo motor myčky

Když čerpadlo pracuje v počátečním stádiu cyklu, vydává zvuk. Toto je považováno za normální a nejedná se o závadu. Obecně platí. že i když se myčka často  nepoužívá, může motor vydávat hlučný zvuk.

 

Zkontrolujte místo, kde je myčka umístěna

●    Myčka musí být umístěna na tvrdé a rovné podlaze, aby byla zajištěna bezpečnost a optimální výkon,

●    Myčka by měla být umístěna vodorovně na pevné podlaze.

●    Při instalaci na rozbitou dlaždici se může během provozu vyskytnout neobvyklý hluk a vibrace.

●    Neinstalujte na dlažbu nebo na jiná zařízení.

●    Během provozu se vyhněte místům, kde může zařízení spadnout.

Děkujeme vám za vaši reakci

Nenašli jste, co jste hledali? Pomůžeme vám.

Online


Napište nám na chat, WhatsApp, nebo nám pošlete email.

ZJISTIT VÍCE >

Telefonicky

Získejte pomoc od jednoho z našich odborníků.

ZJISTIT VÍCE >

Chci navštívit servisní středisko

Pomůžeme vám, ať už je váš produkt v záruce, či nikoli.

Najít nejbližší servisní středisko

Kontaktujte Nás