Co mám dělat, když se pračka nenaplní nebo nevypustí?

V případě, že se Vaše pračka nenaplní nebo nevypustí, může to být způsobeno ucpaným filtrem nebo zkroucenou hadicí. Níže uvedené pokyny jsou dobrým průvodcem při řešení některých nejběžnějších problémů souvisejících s vypouštěním nebo napouštěním vody, včetně čištění filtrů. Současně jsou níže uvedené pokyny s nejčastějšími problémy. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznické servisní středisko. (Níže uvedené pokyny se mohou vztahovat pouze na některé modely.)

 

Zkontrolujte základní možnosti pračky

Pokud pračka nepracuje, zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně zavřená. Pračka by měla být zapojena a zapnuta. Ujistěte se také, že ventil zdroje vody je zcela připojen a
zapnutý.

 

Zkontrolujte správné připojení hadice horké a studené vody

Na zadní straně pračky jsou dva typy vodní hadice (horká a studená) a musí být připojena k příslušnému ventilu. Zkontrolujte také, zda nejsou přívodní hadice horké a
studené vody zauzlované a oba ventily jsou zcela otevřené, a že hadicový filtr nemá uvnitř žádné problémy.

 

Na displeji zkontrolujte chybový kód

●    Občas se mohou zobrazit chybové kódy 4C (4E) z důvodu zablokování zásuvky zásobníku.

●    Nejčastějším důvodem je problém s přívodem vody nebo zablokovaná nebo zalomená přívodní hadice. V této situaci pračka vypouští po dobu 3 minut a tlačítko napájení nebude funkční. V takovém případě vyčistěte filtr nečistot a síťový filtr.

●    Chyby 4C (4E) však mohou být také způsobeny špatnými ventily pro přívod vody, tlakem vody, špatnou instalacívodní hadice, špatným snímačem hladiny vody, špatnou hadicí vzduchu, špatným kontaktem konektoru, špatnou základní deskou apod.

●    Proto se doporučuje kontaktovat zákaznické servisní středisko, pokud problém není vyřešen poté, co jste udělali vše, co jste mohli.

 

Čištění filtrů pračky

Pro vyřešení problémů s přítokem a odtokem vody se doporučuje na pračce vyčistit filtry.  Na výrobku jsou dva typy filtrů, jeden je uvnitř vodní hadice a druhý je filtr na nečistoty na spodní straně pračky.

 

Jak vyčistit síťový filtr ve vodní hadici

Při demontáži připojení teplé vody dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli možnému zranění. (Před čištěním filtrů přívodní hadice vypněte kohoutek přívodu teplé a studené vody.) Po dokončení čištění opět zapněte kohoutek a ujistěte se, že jsou spoje vodotěsné.

 

Krok 1. Odšroubujte hadici a vytáhněte síťový filtr.

obrazek

Krok 2. Pomocí kleští jemné vytáhněte filtr z konce hadice.

obr

Krok 3. Opláchněte filtr pod vodou. Kromě filtru také očistěte vnitřní a vnější stranu závitového konektoru.

obr

Krok 4. Zatlačte filtr zpět na své místo.

obr

Krok 5. Našroubujte hadici zpět.

obr

Jak vyčistit filtr nečistot

 

Ověřte si, že filtr nečistot není ucpaný. Pokud potřebujete vyčistit filtr nečistot, postupujte podle níže uvedených kroků.

 

Krok 1. Otevřete kryt filtru nečistot.

obr

Krok 2. Vyjměte bílou vypouštěcí zátku z nouzové vypouštěcí hadice a vypusťte vodu do vhodné nádoby.

obr

Krok 3. Poté, co voda přestane vytékat, odstraňte filtr nečistot tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho.

obr

Krok 4. Čištěte filtr měkkým kartáčem.

obr

Krok 5. Zkontrolujte a vyčištěný filtr znovu vložte zatlačením a otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud není zajištěn. Znovu nainstalujte víčko hadice nouzového vypouštění a zajistěte jej.

obr

Krok 6. Nasaďte kryt zpět do otvorů ve spodní části otvoru přístupového panelu a zatlačte nebo sklopte do horní části.

obr

Poznámka:

●    Přístupový kryt filtru nečistot můžete otevřít vložením mince nebo klíče do slotu nad přístupovým panelem a zlehka jej otevřít.

●    Před otevřením krytu pod něj umístěte ručník nebo kbelík, abyste zabránili úniku vody.

Děkujeme vám za vaši reakci

Nenašli jste, co jste hledali? Pomůžeme vám.

Online


Napište nám na chat, WhatsApp, nebo nám pošlete email.

ZJISTIT VÍCE >

Telefonicky

Získejte pomoc od jednoho z našich odborníků.

ZJISTIT VÍCE >

Chci navštívit servisní středisko

Pomůžeme vám, ať už je váš produkt v záruce, či nikoli.

Najít nejbližší servisní středisko

Kontaktujte Nás