Co mám dělat, když tlačítka na ovládacím panelu nefungují správně?

Z bezpečnostních důvodů mají pračky Samsung funkci Dětská pojistka k uzamčení dveří a tlačítek. Níže uvedené pokyny vám pomohou vyřešit problémy s displejem a tlačítky.

Zkontrolujte displej ovládacího panelu


Po spuštění praček obecně není možné měnit žádné nastavení. Pokud potřebujete změnit nastavení, zastavte pračku stisknutím tlačítka Power/Pause (Napájení/Pozastavit) a upravte nastavení.
 

Pokud jsou na tlačítku cizí látky nebo vlhkost, nemusí být stisk tlačítka správně detekován. Pokud je navíc povolena funkce dětské pojistky, nebudou kromě tlačítka napájení fungovat žádná jiná tlačítka. Kromě toho tato funkce zůstane aktivní i po vypnutí a opětovném zapnutí napájení. 

kód cl na displeji

Poznámka:

 • Skutečné provedení ovládacího panelu se u vašeho modelu může lišit.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, ale je k dispozici také ve vašem jazyce.
 • Ujistěte se, že je zařízení zapojeno do zásuvky a displej ovládacího panelu svítí.
 • Zkontrolujte panel displeje a z tlačítek zcela odstraňte všechny cizí látky nebo vlhkost.
   

Jak zkontrolovat displej

Krok 1. Pračku na několik minut vypojte ze zásuvky.

Krok 2. Znovu ji zapojte a stiskněte tlačítko napájení.

Krok 3. Jednou klepněte na libovolné tlačítko. Pokud reaguje, podívejte se, zda není zobrazen některý z informačních kódů. Jinak zopakujte kroky 1 a 2.

Krok 4. Stiskněte tlačítko Program na 3 sekundy nebo dokud kontrolky nepřestanou blikat.

Jakmile je funkce Dětská pojistka aktivována, pokračuje v činnosti, i když je vypnuto napájení. Chcete-li spustit praní, dbejte na to, abyste funkci deaktivovali nebo zrušili. Když je zapnutá funkce Dětská pojistka, kontrolka dětské pojistky bliká a na panelu displeje je zobrazen informační kód (CL, dC). 
 

Jak deaktivovat funkci Dětská pojistka (liší se podle modelu)
 

Přední plnění

 • Deaktivace (dočasné zapnutí funkce) Dětské pojistky: Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítka (A) a (B).
 • Zrušení Dětské pojistky: Současným stisknutím tlačítka (A) a (B) na 3 sekundy ji deaktivujete, poté na 3 sekundy tlačítka znovu stiskněte a podržte. Dveře se odemknou a kontrolka dětské pojistky zcela zhasne. 
stiskněte-tlačítko-teploty-a-oplachování

Poznámka:

 • Skutečné provedení ovládacího panelu se u vašeho modelu může lišit.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, ale je k dispozici také ve vašem jazyce.

Horní plnění

 • Zrušení Dětské pojistky: Stiskněte a podržte na přibližně 3 sekundy tlačítka (A) i (B).
   

Tipy pro ovládání tlačítek se zapnutou dětskou pojistkou (pouze horní plnění)

 • I když jsou dvířka zavřená, lze ovládací panel používat. Pokud otevřete dvířka, zobrazí se informační kód (CL, dC) s alarmem. Pračka se po 30 sekundách vypustí, aby se zabránilo nehodám kojenců nebo dětí, jako je utonutí.
 • Dětská pojistka se aktivuje až po dokončení napouštění vody.
 • Pokud jsou dvířka ponechána otevřená po dobu 30 sekund a uvnitř je voda, stroj vypustí vodu s kódem CL a nelze jej zastavit.
 • Chcete-li do bubnu přidat prací prostředek nebo více prádla nebo změnit nastavení cyklu, musíte nejprve deaktivovat dětskou pojistku. 
stiskněte tlačítko množství vody a výkonné praní

Poznámka:

 • Pokud otevřete dvířka se zapnutou dětskou pojistkou, pračka začne nuceně vypouštět vodu, aby se zabránilo nehodám, jako je utonutí.
 • Skutečné provedení ovládacího panelu se u vašeho modelu může lišit.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, ale je k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci