Přední hrany chladničky jsou teplé, objevuje se kondenzát.

Mírně zvýšená teplota v rozích chladničky je normální. V čelních hranách chladničky je instalované zařízení, které zabraňuje tvoření kondenzátu.

 

Zkontrolujte prosím, zda jsou řádně dovřené dveře chladničky. Kondenzát se může začít vytvářet v případech, kdy ponecháte dveře chladničky déle otevřené, nebo pokud nejsou řádně dovřené.

Děkujeme vám za vaši reakci