Co dělat, pokud na Samsung Galaxy Watch Active2 správně nefunguje GPS

Vaše Samsung Galaxy Watch Active2 mají GPS anténu, tím pádem můžete sledovat informace o vaší poloze bez připojení k telefonu. Pokud jsou však hodinky od telefonu odpojeny déle než jeden den, GPS na hodinkách nemusí být přesná nebo může být opožděná o 2 až 3 minuty. Níže naleznete návod, jak zlepšit přesnost GPS na hodinkách.

Než vyzkoušíte níže uvedené postupy, zkontrolujte, zda je software hodinek a související aplikace aktualizovány nejnovější verzí. Další informace s podporou Samsung o 'Jak aktualizovat software a aplikace ve vašich Samsung Galaxy Watch Active 2' naleznete zde.

Vyjděte ven a restartujte hodinky

Pokud jste uvnitř, pokračujte v pohybu venku a hodinky restartujte. Při přijímání signálů GPS může být totiž užitečné vyhnout se překážkám, jako jsou stěny nebo špatné počasí.

●    Chcete-li hodinky restartovat, stiskněte a podržte tlačítko Vypnutí, a potom klepněte na Vypnout. Jakmile se hodinky vypnou, restartujte je stisknutím a podržením tlačítka Vypnutí.

Přestože GPS bude fungovat i uvnitř budovy, nejlépe funguje venku pod otevřeným nebem, kde lze signály GPS lépe přijímat a komunikovat se satelity. Před kontrolou pomocí aplikace GPS nejprve upravte nastavení svých hodinek.

Krok 1. V aplikaci na obrazovce klepněte na Nastavení > Připojení.
Krok 2. Přejeďte prstem na Poloha a klepněte na ni, aktivujte ji klepnutím na přepínač.

Následující body mohou vést ke ztrátě připojení signálů GPS:

●    Vaše hodinky a telefon byly odpojeny déle než jeden den.
●    Služby určování polohy byly na hodinkách nebo v telefonu deaktivovány.

Jestliže problém přetrvává, doporučujeme Vám vyzkoušet níže uvedené možnosti pro přizpůsobení nastavení.

Poznámka:

●    Ujistěte se, že je v telefonu nastavena Vysoká přesnost.
●    Když se v Galaxy Watch Active 2  při používání funkce Samsung Zdraví používá GPS anténa, i když je vaše zařízení připojeno k mobilnímu telefonu.
●    Intenzita signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál rušen, například mezi budovami, v nízko položených oblastech nebo za špatných povětrnostních podmínek.

Možnost 1. Ověřte, zda je Váš telefon připojen k mobilní síti

Když jsou vaše hodinky propojeny s telefonem, získají hodinky z telefonu svoji polohu GPS, což pomůže zlepšit přesnost určení polohy. Pokud se u vašeho telefonu vyskytují problémy s mobilními daty nebo s nízkým signálem, kontaktujte svého operátora a požádejte jej o podporu sítě.

Krok 1. Z telefonu přejděte do Nastavení > O telefonu.

Krok 2. Klikněte na Stav.
Krok 3. Klikněte na Stav SIM karty

Krok 4. Zkontrolujte, zda se  Stav mobilní sítě zobrazuje jako "Připojeno".

Možnost  2. Ujistěte se, že hodinky a Váš telefon jsou připojeny přes Bluetooth

Pokud jsou vaše zařízení připojena přes Bluetooth, v horní části aplikace se zobrazí  "Připojeno přes Bluetooth". Připojení můžete také zkontrolovat na domovské stránce aplikace Galaxy Wearable.

Pokud zařízení nejsou připojena:
●    Aplikace Galaxy Wearable zobrazí "Odpojeno od hodinek".
●    Kliknutím na Připojit znovu připojte zařízení.

Při připojení přes Wi-Fi:
●     V aplikaci Galaxy Wearable se zobrazí "Připojeno na dálku".
         Krok 1. Přejděte do Nastavení > Připojení.
         Krok 2. Zapněte přepínač pro Bluetooth.

Pokud problém přetrvává, resetujte hodinky pomocí aplikace Galaxy Wearable. Po dokončení znovu připojte hodinky k telefonu.

Poznámka:
●    Pravidelně kontrolujte aktualizace softwaru pomocí aplikace Galaxy Wearable.
●    Snímky obrazovky a menu se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci