Jak mohu používat aplikaci Kalendář na smartphonu Samsung?

Systematické plánování vám může velice usnadnit život. Naučte se, jak spravovat svůj rozvrh pomocí jednoduché a efektivní aplikace Samsung Kalendář. Poznejte celou řadu jeho funkcí.


Než vyzkoušíte níže uvedená řešení, zkontrolujte, zda je software vašeho zařízení  aktualizován na nejnovější verzi.


Krok 1: klepněte na Nastavení > Aktualizace softwaru
Krok 2: zvolte Stáhnout a instalovat
Krok 3: následujte instrukce na obrazovce

Základní funkce kalendáře

1 Menu - klepnutím sem zobrazíte další možnosti.
2 Výběr data: klepnutím sem rychle změníte datum, měsíc a rok a přeskočíte na konkrétní datum.
3 Režim kreslení: tato možnost je k dispozici pouze při pohledu na měsíční zobrazení na konkrétních zařízeních, která mají pero S pen. Použijte režim kreslení a pište do kalendáře, jako by byl zavěšen na zdi.
4 Dnes: toto tlačítko vás rychle přenese na aktuální den.
5 Události: v kalendáři můžete vidět názvy svých událostí. Klepnutím na událost ji rozbalíte.
6 Výběrové pole: Obrys kolem data zobrazuje datum, které jste vybrali. Po otevření kalendáře se automaticky vybere aktuální datum.
7 Aktuální datum: aktuální datum je vždy zvýrazněno.
8 Přidat událost: Klepnutím na toto tlačítko vytvoříte událost. Datum události bude automaticky zadáno podle toho, který den je aktuálně vybrán pomocí výběrového pole.

Nastavení kalendáře

 

Jak změnit nastavení kalendáře

Krok 1. Otevřete aplikaci Kalendář a klepněte na Nabídka (tři vodorovné čáry).

Krok 2. Klepněte na ikonu Nastavení.

• První den v týdnu: Ze 7 dnů v týdnu můžete jako první den v týdnu nastavit požadovaný den.
• Alternativní kalendář: Kalendář Samsung nabízí celkem pět alternativních kalendářů. Jsou to korejský lunární, čínský lunární, vietnamský lunární, Hijri a Šamsi.
• Zobrazit čísla týdnů: Toto nastavení umožňuje přidat do kalendáře očíslování týdnů.
• Skrýt odmítnutou událost: Můžete skrýt plány, které jste odmítli.
• Zvýraznění blížících se událostí: Blížící se události můžete zvýraznit

Jak vytvořit událost

Krok 1. Otevřete aplikaci Kalendář a potom klikněte na datum, ke kterému chcete přidat plán.
Krok 2. Klepněte na ikonu +> změňte název události
Krok 3. Pokud si chcete poznamenat dobu trvání události, nastavte Datum a čas zahájení a ukončení.
Krok 4. Je-li to nutné, můžete zadat umístění a typy výstrah a nastavení (metody / načasování / vícenásobný alarm / opakování) a poté uložit událost.

Jak odstranit nebo upravit událost:

Krok 1. Klepněte na datum události, kterou chcete odstranit nebo upravit
Krok 2. Klepněte na Odstranit nebo Upravit

Jak sdílet kalendář


Krok 1. Klikněte na datum dne, které chcete sdílet> klepněte a podržte.
Krok 2. Klepněte na Sdílet> zvolte Sdílet jako soubor kalendáře nebo text.

Děkujeme vám za vaši reakci