Nahrávání a pořízení snímku obrazovky u modelu Note10

Váš nový telefon Note10/Note10+ vám umožňuje dělat úžasné věci. Díky nové funkci Screen recorder (Nahrávání obrazovky) a možnostem snímků obrazovky bude sdílení vašich zážitků jednodušší než kdy dřív. Zachyťte zábavný mem, nahrajte svoji hru, pořiďte video s vaší reakcí nebo natočte svým blízkým, jak mají na telefonu něco udělat.

Poznámka: Ne všechny displeje umožňují nahrávání nebo pořizování snímků obrazovky.

Nahrávání obrazovky

Poznámka: Funkce Screen recorder (Nahrávání obrazovky) neslouží k nahrávání telefonických, VOIP nebo video hovorů. Navíc některé aplikace mohou blokovat nahrávání obrazovky kvůli autorským právům.

Místo používání aplikace třetí strany můžete obrazovku telefonů Galaxy nahrávat pomocí funkce Screen recorder (Nahrávání obrazovky). U modelu Note10/Note10+ můžete nahrávat téměř vše, co je zobrazeno na displeji. Dokonce můžete během nahrávání videa používat přední fotoaparát k nahrávání sebe samých.

Chcete-li otevřít panel rychlého nastavení, přejeďte dvěma prsty dolů z horní části obrazovky. Přejeďte vlevo a klepněte na možnost Screen recorder (Nahrávání obrazovky). Jakmile skončí odpočet, telefon začne nahrávat cokoli, co je na displeji.

Nabídka rychlého zobrazení obrazu panelu pro výběr funkce nahrávání obrazovky

Chcete-li do videa přidat sami sebe pomocí předního fotoaparátu, klepněte na ikonu předního fotoaparátu – vypadá jako ikona osoby. V levém horním rohu se zobrazí malé okno a bude se nahrávat vše, co děláte.

Po skončení nahrávání klepněte na ikonu zastavení. Video se automaticky uloží do galerie.

Obrázek snímku obrazovky zařízení Note10 s ikonou zastavení v pravé horní části během nahrávání obrazovky

Chcete-li si užít ještě více zábavy, můžete během nahrávání na obrazovku také psát. Klepněte na ikonu Pencil (Tužka), vyberte požadovanou barvu a poté pomocí prstu nebo pera S Pen pište na obrazovku. Během psaní na obrazovku však není možné ovládat hry, videa nebo procházení obrazovky. Po vypnutí funkce Pencil (Tužka) se obrazovka vrátí do normálního stavu.

Přístup k nastavení funkce Screen recorder (Nahrávání obrazovky)

Chcete, aby se ve videu nahrával pouze obraz na telefonu nebo také vnější zvuky, jako například váš hlas? Toto a další nastavení můžete jednoduše upravit a vyladit tak vaše video k dokonalosti.

Otevřete panel rychlého nastavení přejetím dvěma prsty dolů z horní části obrazovky. Přejeďte vlevo a klepněte a podržte možnost Screen recorder (Nahrávání obrazovky). Zde uvidíte dostupné možnosti:

  • Sound (Zvuk): Vyberte, jaké zvuky se mají ve videu nahrávat. Můžete zvolit jednu z následujících možností: No sound (Žádný zvuk), Media sounds (Zvuky médií) nebo Media sound mic (Mikrofon zvuku médií).
  • Video quality (Kvalita videa): Zvolte požadovanou kvalitu pro videa. Dostupné jsou možnosti 1080p, 720p a 480p.
  • Selfie video size (Velikost selfie videa): Upravte velikost vyskakovacího okna při nahrávání sebe samých pomocí předního fotoaparátu.
Pořízení snímku obrazovky

Pořizování snímků obrazovky se nezměnilo. Změnila se pouze tlačítka. U modelu Note10/Note10+ bylo tlačítko napájení a tlačítko Bixby zkombinováno do jediného tlačítka. Je označováno jako boční tlačítko. Možná bude chvilku trvat, než si na to zvyknete, ale dobrá zpráva je, že nyní zvládnete pořídit snímek obrazovky jednou rukou.

Obrázek pro úpravu obrazovky po pořízení snímku obrazovky

Chcete-li pořídit snímek obrazovky, současně krátce stiskněte boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti. Obrazovka blikne a v její dolní části se zobrazí nabídka. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Scroll capture (Snímek obrazovky s posunutím): Umožňuje pořídit dlouhý snímek obrazovky, aby se do něj vešlo vše. Toto nastavení je k dispozici, pouze když je možné posunování.
  • Draw (Kreslení): Snímek obrazovky můžete před sdílením nebo uložením upravit.
  • Add tag (Přidání štítku): Do snímku můžete přidat a uložit štítky.
  • Share (Sdílení): Snímek obrazovky můžete sdílet s jinou aplikací nebo kontaktem.

Děkujeme vám za vaši reakci