Novinky a oznámení

Zprávy o podpoře

Jak společnost Samsung měří dobu používání baterií pro hodinky Galaxy Watch

# Mobilní zařízení

04.10.2018Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali o postupu měření doby používání baterie Galaxy Watch.

Postup měření závisí na mnoha faktorech, mezi ně patří: stav připojení k síti, komponenty, nastavení funkcí, síla signálu, přítomnost rušení a doba používání.
Z tohoto důvodu se skutečné výsledky mohou lišit od časů zobrazených na webové stránce.
Poznámka: Časy průměrného využití a maximálního využití jsou založeny na testech v laboratorním prostředí s přihlédnutím k bezdrátovému operátorovi a regionu.

Průměrná doba použití

Průměrná doba použití zahrnuje 30minutové vnitřní cvičení, příchozí / odchozí hovory, přehrávání hudby a další akce, když je zařízení připojeno k telefonu Galaxy. 60 oznámení, 40 SMS zpráv, 60 časových kontrol a 130 kontrol seznamu nabídek za den.

Maximální doba použití

Maximální doba použití zahrnuje 40 oznámení, 30 SMS zpráv a dalších kontrol, 20 časových kontrol a další akce za den.

Doba přehrávání zvuku

Byl proveden test doby přehrávání zvuku, který byl spárován s náhlavní soupravou Bluetooth přes Bluetooth a přehrával hudbu uloženou ve Smart Watch.
Po vypnutí LCD displeje se měřila spotřeba proudu a vypočítala se doba použití v porovnání s kapacitou akumulátoru zařízení.

Doba trvání cvičení

Testování vnitřního tréninku bylo provedeno ve spojení s telefonem Galaxy prostřednictvím technologie Bluetooth. Test na venkovní trénink byl proveden pomocí modelu Smart Watch bez párování telefonu Galaxy, ale s aktivovanou GPS.

Váš Samsung