Eco-bevidste produkter

Vores miljøbevidste produkter vil skabe en sund planet

Et vigtigt visuelt billede af siden med eco-bevidste produkter

Samsung Electronics giver miljøet den højeste prioritet - fra det øjeblik produktplanlægningen begynder, indtil produktets endelige bortskaffelse. Vores Eco-design Process, der blev vedtaget i 2004, analyserer til bunds et produkts potentielle miljøpåvirkning. Vi gør vores bedste for at gøre vores produkter lige så miljøbevidste, som de er funktionelle - fra at bevare ressourcer og til at fremstille nye, innovative produkter for at sikre, at de er nemme at recirkulere ved bortskaffelse. Derfor er vores produkter anerkendt i hele verden som miljøbevidste.

A video clip on Samsung Electronicc' Eco-conscious products

2020 KPI: Udvikling af eco-bevidste produkter

Eco-bevidst produktudvikling

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management. Den sigter mod at være over 90 % i den miljøbevidste produktudviklingsgrad.

Forbedring af produkt energieffektivisering

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management. Den målrettede energibesparelsesrate er 65 %.

Eco-design Processen vurderer et produkts påvirkning på miljøet lige fra produktdesignfasen

Eco-design Processen er en miljøvenlig evalueringsmetode, der anvendes i produktplanlægningsfasen. Vi ser grundigt på et produkts miljøpåvirkning for hvert trin - fra produktdesign til logistik, distribution og tilbagetagelse. Gennem denne proces identificerer vi et produkts særlige egenskaber med tilpasning til miljøbevidste metoder såsom at bruge et minimum af ressourcer i fremstillingen, eliminere unødig emballage, effektivt fordele og genanvende produktet efter afslutningen af dets levetid.
I tilfælde med køleskabe førte Eco-design Process os til at erstatte ozonlagsnedbrydende stof med øko-bevidst kølemiddel. Vi har også gjort teknologiske fremskridt ved brug af en kompressor, der minimerer energitabet ved hurtigt at levere minimum afkølet luft for at holde mad frisk. På denne måde gør Eco-design Process det muligt for Samsung Electronics at tilbyde produkter, der tager hensyn til miljøet, samtidig med at livet bliver mere bekvemt.

Galaxy S8: Udviklet med Eco-design Process

De nyeste funktioner i Samsung’s Galaxy S8 fik en fantastisk modtagelse, og disse innovationer var ingen undtagelse hvad angår miljøegenskaber. Ved udviklingen af Galaxy S8, nøjedes vi ikke kun med at opfylde miljøstandarderne i hvert land, men undersøgte grundigt enhedens potentielle miljøpåvirkning ved hjælp af Eco-design Processen. Galaxy S8 og S8+ modtog således den højeste Gold Rating fra det kendte US Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT).

Dette er den miljøvenlige smartphone, Galaxy S8. I midten ses et billede af forsiden og bagsiden af Galaxy S8. Ved siden af billedet er detaljerne om miljøvenlig teknologi demonstreret. Nedenfor ses detaljerne. For det første anvendes genbrugsprodukter – 20 % i opladerhylsteret (PC) og 30 % i den indre ramme (PS+PET). For det andet består 50 % af enhedsboksen (udtrykt i vægt) af genbrugspapir. For det tredje anvendes grøntsagsbaseret blæk, såsom en opløsningsmiddelfri sojabønneolie, til trykning. For det fjerde reduceres anvendelsen af de potentielt miljømæssigt følsomme stoffer såsom PVC, antimon, bromerede flammehæmmere, klorerede flammehæmmere. For det femte forbedres opladerens energieffektivitet: højhastighedslader (5V/2A, 9V/1,67A) med 0,02 til standby-effekt. Opladerens energieffektivitet er 86 %. For batteriet med en kapacitet på 3500 mAh bruges ultra power-saving mode og teknologien for adaptive fast charging for at opnå et lavt strømforbrug. Endelig opnåede Galaxy S8 succesfulde miljøbevidste certificeringer såsom Carbon Trust i UK, Vitality Leaf i Rusland, Sele Colibri i Brasilien, UL og EPEAT i USA og FSC-certificeret papir.
Dette er den miljøvenlige smartphone, Galaxy S8. I midten ses et billede af forsiden og bagsiden af Galaxy S8. Ved siden af billedet er detaljerne om miljøvenlig teknologi demonstreret. Nedenfor ses detaljerne. For det første anvendes genbrugsprodukter – 20 % i opladerhylsteret (PC) og 30 % i den indre ramme (PS+PET). For det andet består 50 % af enhedsboksen (udtrykt i vægt) af genbrugspapir. For det tredje anvendes grøntsagsbaseret blæk, såsom en opløsningsmiddelfri sojabønneolie, til trykning. For det fjerde reduceres anvendelsen af de potentielt miljømæssigt følsomme stoffer såsom PVC, antimon, bromerede flammehæmmere, klorerede flammehæmmere. For det femte forbedres opladerens energieffektivitet: højhastighedslader (5V/2A, 9V/1,67A) med 0,02 til standby-effekt. Opladerens energieffektivitet er 86 %. For batteriet med en kapacitet på 3500 mAh bruges ultra power-saving mode og teknologien for adaptive fast charging for at opnå et lavt strømforbrug. Endelig opnåede Galaxy S8 succesfulde miljøbevidste certificeringer såsom Carbon Trust i UK, Vitality Leaf i Rusland, Sele Colibri i Brasilien, UL og EPEAT i USA og FSC-certificeret papir.
Miljøvurderinger af væsentlige produkter

Samsung Electronics udfører miljøvurderinger af de vigtigste produkter og anvender strenge internationalt godkendte certificeringsstandarder. Vi benytter vurderingskriterier fra den koreanske regerings miljømærknings certificering, USA’s Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), og standarderne for bæredygtighedscertificering for US Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).
Som led i vores dedikation til at være miljøbevidste har vi også udviklet en indikator for at vise hastigheden på vores miljøbevidste produktudvikling, og vi har publiceret tallene. Samsung Electronics vil fortsætte med at arbejde på, at over 90 % af vores nyudviklede produkter er miljøbevidste i 2020.

Miljøfølsomme stoffer i alle produkter kontrolleres strengt For at gøre dem sikre at bruge

I henhold til princippet: “ingen kompromis når det gælder miljøspørgsmål” styrer Samsung Electronics de miljømæssigt følsomme stoffer på tæt hold. I tråd med strammere internationale miljøbestemmelser har vi etableret 'Standarder for kontrol af stoffer anvendt i produkter' og har gennemført grundige foreløbige inspektioner og opfølgningsstyring på alle komponenter og råmaterialer, der anvendes. Vi har frivilligt formuleret reduktionsplaner for anvendelse af ikke kun begrænsede stoffer, men også potentielt miljømæssigt følsomme stoffer såsom polyvinylklorid (PVC), bromerede flammehæmmere (BFRs), beryllium og antimon. Vi har hele tiden løbende reduceret brugen af miljøfølsomme materialer i produkter.
Samsung Electronics har proaktivt forvaltet miljøfølsomme stoffer siden 2004, to år før EU’s direktiv om begrænsning af farlige stoffer (RoHS). Fremdriften for at etablere et stramt styringssystem internt inden EU udstedte sit direktiv var Samsung Electronics’ ledelsesfilosofi, der fokuserede på miljøet. I 2005 byggede vi et laboratorium til analyse af miljøfølsomme stoffer og flygtige organiske forbindelser, og vi etablerede et selvovervågningssystem. Desuden blev vi certificeret som et godkendt testlaboratorium af Tysklands føderale institut for materialeforskning og testning (BAM) og opnåede anerkendelse for vores troværdighed og ekspertise inden for kemisk stofanalyse.
Samsung Electronics anerkender miljøet som en vigtig værdi for fremtiden, og vi har vedtaget vores egne standarder, som er strengere end de internationale krav med hensyn til farlig stofverifikation og -styring. Vores Hazardous Substance Management Standards er kategoriseret i 4 klasser, og derfor undersøger og forbedrer vi vores produkter for at gøre dem mere sikre og mere miljøbevidste.

Et billede af håndtering af et miljømæssigt følsomt stof ved hjælp af XRF
Samsung Electronics’ miljøfølsomme stofledelseshistorie
2018 Planer om at begrænse anvendelsen af 4 typer ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) i alle komponenter
2016 Begrænset anvendelse af 4 typer ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP) i nye komponenter
2015 Brugen af hexabromocyclododecane (HBCD) og nonylfenol blev forbudt
2013 Frigav ftalat- og antimon-fri produkter (nogle komponenter i bærbare computere, tv'er, skærme og hjemmebiografprodukter)
2012 Frigav PVC-frie produkter (nogle komponenter af bærbare computere, tv-er, skærme og hjemmebiografprodukter) Forbød brugen af klorerede flammehæmmere i mobiltelefoner og MP3-afspillere
2011 Frigav mobiltelefoner helt fri for berylliumforbindelser
2010 Forbød brugen af covaltchlorid Frigav nyudviklede mobiltelefoner, kameraer og MP3-afspillere helt fri for BFRer og PVC
2008 Forbød anvendelse af perfluorooctansulfonsyre (PFOS) og antimonforbindelser Frigav mobiltelefoner helt fri for BFRer og PVC (nogle modeller)
2006 Fremsatte planer om at reducere brugen af BFRer og PVC
2005 Forbød brugen af PBB og PBDE i produkter og BFRer i emballagematerialer Udviklede en teknisk ideologi for at reducere brugen af BFRer (forbedring af forsyningskæden)
2004 Fjernede helt cadmium (Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg) og hexavalent chrom (Cr6+)
2003 Introducerede standarder for kontrol af stoffer, der anvendes i produkter
  • Standarder for kontrol af stoffer, der anvendes i produkter 1,08 MB DOWNLOAD
  • REACH SVHC Deklaration 146 KB DOWNLOAD

Samsung Electronics mener, at miljøfølsomme stoffer også skal kontrolleres strengt i forsyningskæden. Hvis leverandører bruger miljømæssigt følsomme stoffer i de råvarer, komponenter og produkter, de leverer, og ikke behandler dem korrekt, vil vores endelige produkter ikke være miljøvenlige. For at forhindre vores leverandører i at bruge miljøfølsomme stoffer og for at muliggøre en streng forvaltning af stoffer, har vi implementeret Eco-Partner Certificeringssystem.

Samsung Electronics fortsætter med at undersøge metoder, hvor energi kan spares

Samsung Electronics bestræber sig ubetinget på at fremstille meget energieffektive produkter, der bruger mindre energi og med bedre ydeevne. Hvis et produkt kan levere en endnu mere fremragende ydelse ved at bruge mindre energi, kan kunderne spare på energiomkostningerne. Mindre energi bruges til at generere strøm, hvilket resulterer i lavere drivhusgasemissioner. Ved at anvende innovativ, energieffektiv teknologi faldt mængden af forbrugt energi ved brug af vores produkter i 2016 med i gennemsnit 49 % i forhold til 2008. Det betyder, at vi kunne lave et bedre produkt med halvdelen af energien. Men vores arbejde stopper ikke der - vi fortsætter vores forskning for at udvikle banebrydende teknologier, der vil reducere energiforbruget endnu mere.

Samsung Electronics’ produkter med økologisk bevidst teknologi
Et billede af Galaxy S8

Galaxy S8


· Genbrugspapir i oplader og inderbakke
· Genbrugspapir i produktemballage
· Oplader energieffektivitet på 86 %
· Lavere niveauer af potentielt miljømæssigt følsomme stoffer (antimon, BFR’er osv.)
· Eco-certificeret af US EPEAT, UK, Rusland, og Brasilien (2017)

Et billede af SSD 850 EVO 250 GB

SSD 850 EVO 250GB


· Opnået industriens laveste ’globale opvarmningspotentiale’ (9.327 kg CO2 produceres pr. enhed, en mindre mængde end 9,36 kg, som er hvad et gennemsnitligt 30-årigt træ kan optage på et år)
· Certificeret under Environmental Declaration of Products (EDP) program* der drives af Koreas Miljøministerium (*Miljøerklæring for produkter: Nationalt certificeringssystem, der beskriver et produkts eller en tjenestes kvantitative miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, fra råvareindsamling til bortskaffelse af produktet)

Et billede af Quick Drive Vaskemaskine

QuickDrive Vaskemaskine

· Super Speed-indstilling forkorter vask med næsten det halve til 40 minutter
· Svarende til 20 % fald i strømforbrug

Et billede af Breeze-free Air conditioner

Breeze-free Air Conditioner


· Opnåede den højeste energieffektivitet i Korea med ny varmeveksler teknologi og ultra strømbesparende Smart Inverter teknologi
· Reducerer strømforbruget med op til 80 % ved hjælp af metalkølepaneler og breeze-free luftkølingsteknologi
· Tildelt Prime Minister Award (grand prize) ved den 20. Energy Winner Awards i 2017

Et billede af T9000 Køleskab

T9000 Køleskab

· Opnåede det laveste strømforbrug i Korea med 28,5 kWh pr. måned ved at anvende dual compressor teknologi for at minimere energitab ved kun at levere den krævede mængde afkølet luft
· Startede pilotprojekt op i samarbejde med KEPCO for at reducere energiforbruget ved at installere peak power management-funktionen i Smart Home-funktionen

Et billede af el-tørretumbler

El-tørretumbler

· Reducerede energi. der er nødvendig for at generere varme ved at anvende heat pump teknologi, der gør det muligt at genbruge varmen
· Opnåede 25 % energibesparelse med Eco Dry teknologi
· Opnåede certificering af bæredygtighedsstandarder fra US AHAM (2016)

Samsung Electronics’ miljøbevidste indsats anerkendes over hele verden

Samsung Electronics’ produkter er blevet anerkendt for deres miljøvenlighed i mange lande, herunder USA, Europa, Kina og Brasilien, hvor de har fået miljøcertificering som f.eks. miljømærkninger og CO2-emissionsmærkninger. Dette blev gjort muligt gennem vores bestræbelser på at studere og udvikle produkter, der sætter miljøet først, ved hjælp af en avanceret teknologi. Men vores arbejde er ikke færdigt -- Samsung Electronics vil fortsætte med at forfølge en ‘PlanetFirst’ vision, der prioriterer kloden og miljøet. Vi vil gøre vores bedste for at gøre livet bekvemt, og alligevel miljømæssigt bæredygtigt.

Dette er et billede af de væsentligste globale miljømærkninger og CO2-mærkecertificeringer opnået af Samsung Electronics. Samsung Electronics har opnået fra Sydkorea, Kina og Taiwan i Asien, Sverige, Rusland og de nordeuropæiske lande i Europa, USA, UL, CSA i Nordamerika, Brasilien i Central- og Sydamerika. Kulstofmærkecertificeringer er fra CO₂-belastningsmærkning i Sydkorea og Carbon Trust i UK. CO₂-belastningsmærkning fra Sydkorea omhandler kulstofemissioner, kulstofprodukter og kulstofneutrale produkter.
Dette er et billede af de væsentligste globale miljømærkninger og CO2-mærkecertificeringer opnået af Samsung Electronics. Samsung Electronics har opnået fra Sydkorea, Kina og Taiwan i Asien, Sverige, Rusland og de nordeuropæiske lande i Europa, USA, UL, CSA i Nordamerika, Brasilien i Central- og Sydamerika. Kulstofmærkecertificeringer er fra CO₂-belastningsmærkning i Sydkorea og Carbon Trust i UK. CO₂-belastningsmærkning fra Sydkorea omhandler kulstofemissioner, kulstofprodukter og kulstofneutrale produkter.

Bevar, brug længere og genbrug

Et baggrundsbillede af siden med ressourceeffektiviteten