Dette videoklip repræsenterer Samsung Electronic's Eco-management. ”Vi er kommet videre end blot passiv overholdelse af miljøregler og love. Vi har sat Eco-Management i handling og tilbyder vores kunder miljøvenlige løsninger og leder vejen til en bæredygtig fremtid. Et sundt miljø er afgørende for vores fremtid."

“PlanetFirst”

Vores slogan indeholder Samsung Electronics beslutsomhed og indsats for at sætte klode og miljø i fokus. Samsung Electronics lagde grunden til miljøstyring som en filosofi for det 21. århundrede i Samsungs miljøerklæring i 1992. Siden da er vi kommet videre end blot passiv overholdelse af miljøregler og love. Vi har sat Eco-Management i handling og tilbyder vores kunder miljøvenlige løsninger og leder vejen til en bæredygtig fremtid. Et sundt miljø er afgørende for vores fremtid.

Eco-management system

Dette billede indeholder den grundlæggende filosofi i vores eco-management. Denne er ”Bidrag til menneskehedens blomstring og bevarelse af miljøet ved at drive forretning på en måde, der respekterer både menneskeheden og naturen med ærbødighed for livet.


Dette billede indeholder visionen i eco-management systemet. Visionen er ”At give kunderne nye miljøvenlige oplevelser og vise vejen til en bæredygtig fremtid for det globale samfund gennem innovative og miljøvenlige produkter og teknologi.

Dette billede indeholder sloganet for vores eco-management. Sloganet er ”PlanetFirst”, hvilket indebærer ”Udnyt virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtig forvaltning gennem forretningsaktiviteter, der prioritere vores klode højest.

2020 KPI: Eco-management

Samsung Electronics har forfulgt et klart sæt af miljøledelsesmål, som de har sat frem til afslutningen af 2020. I dette afsnit kan du lære om vores bestræbelser på at reducere drivhusgasser, fremstille miljøvenlige produkter med minimal miljøbelastning, genbruge affaldsmaterialer og affaldsprodukter til at hjælpe med at opbygge en cirkulær økonomi og vores bestræbelser på at nå ud til lokale samfund.

Drivhusgasreduktioner i produktbrugsfase

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management. Vi sigter mod at reducere 250.000.000 tons drivhusgasser i kumulativ mængde fra 2009 til 2020 i produktbrugsfase.

Overensstemmelse med Eco-label standarder for nyudviklede produkter

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management, målet om overholdelse af nyudviklede produkter med Eco-label standarder er 90 %.

Affaldsprodukt indsamlet globalt

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management, målet for den kumulative mængde affaldsprodukter, der skal opsamles er 3.080.000 tons fra 2009 til 2020.

Drivhusgasemissioner

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management, den målsatte intensitet for drivhusgasemissioner for de globale arbejdspladser er 1,55 tons CO2e/100 millioner KRW.

Genanvendelsesgrad af produktionsaffald

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management, den målsatte genanvendelsesgrad for produktionsaffald er 95 %.

Intensitet for vandforbrug

Denne infografik indeholder 2020 KPI: Eco-management, den målsatte intensitet for vandforbruget er 50 tons/100 millioner KRW.

Klimaændringer

Klimaændringer påvirker alle dele af verden.
Gennem drivhusgasreduktioner og relaterede initiativer er vores reaktion på klimaændringerne en ændring mod en bæredygtig, grøn fremtid.

Et vigtigt visuelt billede af siden med klimaændringer

Eco-bevidste produkter

Elektronik kan gøres mere miljøvenlig.
Hos Samsung Electronics tager vi hensyn til miljøet, når vi udvikler alle vores produkter, begyndende med planlægningsfasen.
Vi stræber efter at bruge avanceret teknologi til at gøre livet mere bekvemt og øko-inspireret.

Et vigtigt visuelt billede af siden med eco-bevidste produkter

Ressourceeffektivitet

Klodens begrænsede ressourcer skal bevares, bruges længere og genanvendes.
Samsung Electronics fortsætter sin forskning for at maksimere ressourceeffektiviteten.

Et vigtigt visuelt billede af siden med ressourceeffektiviteten

Miljøbevidste arbejdssteder

Arbejdsstederne, hvor produkter fremstilles, er ikke fritaget for miljøhensyn.
Mennesker og natur sameksisterer hos Samsung Electronics miljøbevidste arbejdssteder.

Et vigtigt visuelt billede af siden med eco-bevidste produkter

Bæredygtig forsyningskæde

Ved at dele værdien af Eco-management med vores partnere,
opbygger vi en mere sikker og mere miljøvenlig forsyningskæde.

Et vigtigt visuelt billede af siden med den bæredygtige forsyningskæde

Kommunikation og engagement

Samsung Electronics udsender sine miljøpolitikker og ydeevne på en måde, der er gennemsigtig.
For at bevare miljøet tager eco-management også hensyn til de fåtallige stemmer, hvilket gør kommunikation og engagement åben for alle.

Et vigtigt visuelt billede af siden med kommunikation og engagement