Bæredygtig forsyningskæde

Former fremtiden sammen: Vi tilstræber en bæredygtig forsyningskæde

Et vigtigt visuelt billede af siden med den bæredygtige forsyningskæde

Vi kan opbygge en bedre verden ved at dele værdier og samarbejde baseret på tillid. Det samme gælder for Green Management. For at opnå større synergi driver Samsung Electronics Green Management med sine leverandører - vores strategiske partnere. Vi stiller budget og arbejdsstyrke til rådighed for vores leverandører for at følge op på Green Management, der opfylder internationale standarder, og vi tilbyder uddannelse til at hjælpe deres medarbejdere med at anerkende miljøproblemernes betydning. Dette skyldes, at Green Management's fulde potentiale kun kan realiseres, når alle deltager.

Bæredygtige ledelsesstrategier for forsyningskæde

Samsung Electronics har en enorm forsyningskæde bestående af ca. 2.500 leverandører verden over. Nogle af dem leverer råmaterialer eller komponenter, mens andre leverer udstyr, men alle er uundværlige. Vi er opmærksomme på, at hvis alle disse leverandører deltog i Green Management, ville der være en bredere krusningseffekt, så vi yder teknisk og økonomisk support til vores leverandører og leverer konsulenter til dem. Ved at gøre det, opfordrer vi dem til aktivt at gå over til Green Management, og vi opbygger en bæredygtig forsyningskæde. Hertil kommer, at vi ved valg af nye leverandører gennemfører en miljøledelsesvurdering gennem vores interne certificeringsprogram Eco-Partner -ordningen. En endelig beslutning træffes efter denne evaluering, som vurderer kandidatens miljømæssige værdier, deres vilje til at engagere sig i miljøvenlig produktion og i hvilken grad den potentielle partner har sat disse værdier i praksis.

Denne infografik viser miljøafsnittet i "Sustainable Supply Chain Management Strategy and System." I Eco-Partner evalueringen gennemføres produktmiljøpolitik, uddannelse og træning, verifikation af farligt indhold. Det er obligatorisk for leverandørerne at gennemføre Eco-Partner certificeringskrav. Til EHS-evalueringen kontrolleres verifikation af standarder på 22 områder som arbejdssikkerhed, brandbekæmpelsesfaciliteter, arbejdsmiljø, håndtering af farlige stoffer og miljøfaciliteter. Det er helt nødvendigt at opfylde de 8 obligatoriske forhold med brandbekæmpelsesfaciliteter, håndtering af farlige stoffer og affald, spildevand.

Vi implementerer Eco-Partner certificeringssystemet
for at kunne styre forsyningskæden på tæt hold

Alle leverandører, der leverer produkter eller komponenter, der skal sælges af Samsung Electronics, er omfattet af Eco-Partner -certificeringen. Vi udsteder certificeringen ved at vurdere deres overholdelse af vores standarder for kontrol af stoffer, der anvendes i produkter og leverandørernes miljøkvalitetsstyringssystem. Leverandører indsender en produkt miljørapport med bevis for information om deres farlige stoffer sammen med data fra råmaterialevirksomheden. Samsung Electronics foretager derefter en grundig vurdering ved at besøge leverandørernes produktionssteder for at verificere de indsendte dokumenter. For at opretholde Eco-Partner-certificeringen skal leverandørerne revideres hvert andet år, og dem, der ikke overholder revisionen, bliver udelukket fra forsyningskæden. På disse måder stræber vi efter at inddrage vores leverandører i vores Green management-initiativer. I stedet for en engangsbedømmelse leverer vi løbende ledelse og evaluering for at sikre en bæredygtig forsyningskædeledelse.

Denne infografik viser processen for en Eco-Partner-certificering. Når råmaterialer transporteres til leverandørerne, er det obligatorisk at bekræfte de detaljerede analysedata og råmaterialesammensætningstabellen. Når leverandørerne overfører disse til Samsung Electronics, kræves der et garantibrev, præcisionsanalyserapport (ICP/GCMS data), MSDS og prøver til godkendelse. For at kunne gennemgå Eco-partner certificeringsprocessen gennemgås indleverede dokumenter og prøver grundigt, og miljøkvalitetssystemet vurderes omhyggeligt.
Et konkurrencepræget miljø: den omfattende leverandørevaluering

Den omfattende leverandørevaluering afholdes årligt for at styrke vores leverandørers konkurrenceevne. Denne evaluering bliver kategoriseret i to områder, nemlig erhvervskonkurrenceevne og bæredygtighedsrisici. Kategorien bæredygtighedsrisici, der dækker miljøsektoren, evaluerer partnerens indsats inden for miljøvenlig forvaltning og certificeringsstatus i forhold til internationale miljøstandarder. Leverandører med bedre vurderingsresultater vil få flere muligheder og fordele, mens leverandører, der kommer bagud, skal tage ansvar for deres mangler. Det betyder, at leverandører, der ønsker at samarbejde med Samsung Electronics, skal være opmærksomme ikke kun på deres forretning, men også på miljøet. Hvis en leverandør kategoriseres som højrisiko på grund af lav ydeevne i miljøsektoren, forvalter vi denne leverandør særskilt og følger løbende op for at se, om denne gør fremskridt på den angivne forbedringsdagsorden. Navnlig fra 2016 blev de miljømæssige konsulentstøtteprogrammer, der blev leveret til store leverandører, udvidet til sekundære og tertiære leverandører for at forfølge en mere integreret og bæredygtig forsyningskæde.

  • Adfærdskodeks for Samsung leverandør 267 KB DOWNLOAD

Med leverandørernes bestræbelser på at reducere drivhusgasemissionerne, producerede vi effekten ved at plante en million fyrretræer

En gang om året undersøger Samsung Electronics alle vores leverandørers energiforbrug, herunder elektricitet og fossile brændsler og drivhusgasemissioner. I processen tilbyder vi rådgivning på stedet for leverandører, der ikke klarer at styre energiforbruget effektivt. Denne rådgivning hjælper med at gøre deres energiforbrug mere effektivt eller hjælper dem med at spare energi ved at forbedre deres processer og levere det nødvendige udstyr. I 2016 gav vi 10 leverandører 62 opgaver til reduktion af energiforbrug og drivhusgasemissioner og tilbød de nødvendige ressourcer for at kunne løse problemerne. Som følge heraf blev CO2-udledningen reduceret med ca. 4.920 ton. I betragtning af at et fyrretræ absorberer ca. 5 kg CO2 om året, svarer det til plantning af omkring en million fyrretræer.

et luftfoto af en fyrreskov

Chemtronics Case, der beviser, at hvad der er til gavn for miljøet, er til gavn for virksomheden
Chemtronics er en kemikalieleverandør. Da vi kontrollerede virksomhedens energiforbrug til vores energieffektivitetsvurdering, fandt vi ud af, at Chemtronics var stærkt afhængig af elektricitet: 95 % elektricitet og 5 % LPG, for at være præcis. Samsung Electronics undersøgte betingelsen for virksomhedens udstyr. Vi fandt ud af, at der var et strømtab i luftkompressoren, og at tørretumbleren brugte megen strøm. Vi startede med de enkle opgaver såsom installation af højeffektiv LED-lys og forbedrede også kompliceret udstyr, der forårsagede et tab af strøm. Derudover installerede vi et styresystem på tørretumbleren for at forhindre spild ved at opretholde en konstant fugtighed og temperatur, hvilket reducerer elforbruget. Efter disse forbedringer gennemførte vi en økonomisk analyse af investeringen i fem aspekter: mængden og hastigheden, hvormed strømforbruget blev reduceret, mængden af omkostninger, der blev sparet, investeringens størrelse og tilbagebetalingsperioden. Vi har også målt størrelsen af drivhusgasreduktionerne for at verificere deres bidrag til miljøet. Som følge heraf oplevede Chemtronics ikke kun et betydeligt løft til energieffektiviteten, hvilket førte til omkostningsreduktioner, men også et fald i drivhusgasemissionerne på i alt 432,9TOE.

Flere oplysninger om leverandørstyringsstrategi / support- og konfliktmineraler
Hvid baggrundsbillede til bæredygtig ledelse - forsyningskæde
Vi søger gennemsigtig og åben kommunikation
Et baggrundsbillede af siden med bæredygtig forsyningskæde