Etik

Retfærdig og gennemsigtig virksomhedskultur

Vi fremelsker integritet i vores daglige drift for at varetage vores sociale rolle og ansvar på en måde, der passer til vores status som en top-notch global virksomhed.

 

Da vores forretning findes i mange lande rundt om i verden, anerkender og analyserer vi forskelle i love, regler og praksis i de respektive lande, mens vi driver forretning på lovlig og etisk vis. Vi udvikler og implementerer også globale politikker for beskyttelse af personoplysninger, for at respektere vores kunders og medarbejderes privatliv, og for at beskytte deres personlige data. Vores bestræbelser på at systematisk forvalte overholdelse af standarder og etiske risici, er drevet af Samsung'''s globale adfærdskodeks og retningslinjerne for forretningsadfærd , som vejledning til alle vores medarbejdere Vores juridiske afdeling, under den administrerende direktørs direkte ledelse, driver compliance-teamet og Privacy Steering Committee for at fremme compliance-styring, og de compliance-relaterede komiteer og Privacy Steering Committee bistår vores øverste ledelse i deres beslutningsproces. Under disse komiteer er alle vores forretningsdivisioner og regionale kontorer, som er dedikerede til compliance- og privatlivsorganisationer, klar til at håndtere compliance-tilsyn og -pogrammer for lokale datterselskaber og afdelinger.

Organisationsstruktur for Samsung Electronics divisioner.

Forklar organisationsstrukturen. For Samsung Electronics' divisioner.

Sammensætningen af Samsung Electronics består af bestyrelsen og 5 enhedsgrupper.

 • Related party-transaktionskomite
 • Funktionsenhed

Forvaltningskomite

 • Globalt marketingscenter
 • Globalt CS-center
 • Global EHS-center
 • Partner Collaboration Center
 • Corporate Business Innovation Center

Corporate Management office

 • Compliance-relaterede komiteer
 • Privacy Steering komite
 • Corporate Management-team
 • Regnskab og økonomiafdeling
 • Kommunikationsteam
 • Revisionsafdeling
 • IR koncernen

Juridisk afdeling

 • Compliance-relaterede komiteer
 • Privacy Steering komite
 • Compliance-team
 • Privacy-afdeling

Forretningsdivision

 • Compliance-relaterede komiteer
 • Privacy Steering komite
 • Administrationsteam
 • Compliance/Privacy officer

Regionalt kontor

 • Compliance/Privacy -organisation
 • Datterselskab
 • Compliance/Privacy officer

Etisk ledelse

Vi videregiver vores globale adfærdskodeks ('Samsung Business Principles') til vores leverandører, kunder og andre eksterne aktører samt til vores medarbejdere via vores website for etisk ledelse og tilbyder en kanal til at rapportere om ethvert brud på etiske standarder. Desuden er "Retningslinjerne for virksomhedernes forretningsadfærd", der fungerer som de etiske standarder for vores medarbejdere, oversat og tilgængelig på i alt 15 sprog (herunder koreansk) og uploadet på vores in-house intranet. Relevante detaljer formidles og deles blandt alle vores medarbejdere over hele verden gennem kollektiv, online, lyd/visuel træning, som tilbydes årligt hvis ikke oftere. Der udleveres også separate "Business Guidelines" til vores leverandører for at etablere en gennemsigtig forretningspraksis.

Forbrugerklager 56 % (2014), 58 % (2015), 52 % (2016), Andre 25 % (2014), 29 % (2015), 31 % (2016), Antikorruptionsrapporter 19 % (2014), 13 % (2015), 18 % (2016)

Compliance-ledelse

Vores compliance-program sigter mod at etablere en compliance-drevet virksomhedskultur for at minimere de forretningsmæssige risici, der kan opstå som følge af price-fixing eller krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og tage et større ansvar inden for menneskerettigheds-, sundheds og sikkerheds- samt miljøområdet. Compliance Program Management System (CPMS), er et it-system udviklet til at håndtere compliance-relaterede risici. Der kan fås information om områdespecifikke politikker og detaljerede oplysninger for overvågning af regionale problemer. Vores Help Desk hjælper medarbejdere med private en-til-en henvendelser til eksperter, når de har arbejdsrelaterede spørgsmål, eller når de finder vores retningslinjer utilstrækkelige. Vores whistle-blower-system, udviklet under CPMS for vores medarbejdere, drives på en måde, der garanterer fortroligheden for whistle-blowers.

Dette billede er en forklaring for info-grafisk titel og proces.
Funktion af dedikerede enheder
Opret Privacy Office i Corporate Legal Office under den administrerende direktørens direkte ledelse
Udpege advokater med ansvar for privatlivspolitik for de respektive forretningsdivisioner
Overvågning
Udføre regelmæssig / ad hoc-overvågning gennem dedikerede enheder eller personale
Opfølgningsstyring
Identificere hovedårsagerne til problemer gennem proces-/resultatanalyser, foretage forbedringer, forhindre gentagelse af det samme problem (fx introducere faktiske tilfælde som led i uddannelsen)

Fortrolighedspolitik

Vi offentliggjorde officielt vores globale standarder for privatlivspolitik, og udviklede relevante politikker, der afspejler specifikke lokale regulatoriske betingelser og karakteristika. Som følge af sådanne bestræbelser er vores medarbejdere forsynet med en ”Global Personal Information Guide” og ”Management Guide for Outsourcing Personal Data Processing”, der skal bruges til regulationsstyring. Vi styrer vores processer og systemer på en måde, der inkorporerer de relevante politikker i vores daglige forretningsadfærd, og fortsætter med at lave undersøgelser og tilbyde uddannelsesprogrammer til alle i hele virksomheden.

Funktion af dedikerede enheder

Opret Global Privacy Office inden for Corporate Legal Office under den administrerende direktørs direkte ledelse
Udpege advokater med ansvar for privatlivspolitik for de respektive forretningsdivisioner

 

Styrket gennemgang af Privatlivspolitik/Styringssystemer.

Udføre regelmæssige undersøgelser og foretage nødvendige forbedringer af vores systemer og tjenester, der drives for vores kunder og medarbejdere for deres ledelsesmæssige, tekniske og fysiske beskyttelsessystem, der styrer hele processen med dataindsamling, behandling og bortskaffelse

 

Privatlivspolitik Uddannelse

Tilbyde on/offline privatlivspolitik uddannelse, der tager højde for afdelingsspecifikke jobkarakteristika (planlægning, R&D, marketing osv.) samt grundlæggende uddannelse, der er rettet mod alle medarbejdere

 

Privacy Legal Management System (PLMS) funktion

Gøre det obligatorisk at træffe forebyggende foranstaltninger ved hjælp af tjeklisten for databeskyttelse af personlige oplysninger, udviklet til at gennemgå databeskyttelsesrisici på hvert trin for produkterne og tjenesterne, fra planlægning og udvikling til drift og afbrydelse, mens en sådan tjekliste gennemgås af dedikerede advokater