Fakta og tal

Nøgletal data og mere

Lad os med glæde dele vores resultater i at fremme bæredygtighedsstyring hos Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Produktinnovation 2017 2018 2019
Udvikling af miljøvenlige produkter1) (%) 94 94 97
Anslået reduktion af drivhusgasemissionerne
i produkt2)brugsfase3)(millioner tCO2e)
217 243 270
Anslået reduktion4)
i energiforbrug for produkter2) (%)
36 39 42
Akkumuleret genindvinding af udtjente produkter3)
(10 000 tons)
312 355 403
Genbrug af produkter5) (Ton) 92 195 95 856 98 420
Konvertering til ressourcer5) (Ton) 79 579 82 739 88 886
 • 1) Produktudviklingsprojekter vurderet Good Eco-Product eller derover
 • 2) Dataindsamlingens anvendelsesområde: Otte store produktkategorier (mobiltelefoner, notesbøger, tv'er, skærme, køleskabe, vaskemaskiner, klimaanlæg og printere)
 • 3) Akkumuleret siden 2009
 • 4) Gennemsnitligt årligt energiforbrug mod det gennemsnitlige årlige energiforbrug i 2008
 • 5) Dataindsamlingens anvendelsesområde: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Miljøvenlig og sikker arbejdsplads 2017 2018 2019
Miljø og sikkerhed Investering1)
(KRW 100 millioner)
9 513 9 167 15 176
Drivhusgasemissioner genereret på arbejdspladsen2)
(1000tCO2e)
13 575 15 151 13 800
Energiforbrug på arbejdspladsen3) (GWh) 23 419 26 028 26 899
Vandforbrug (1000 tons) 120 618 134 230 134 479
Genanvendelserate for vand (%) 47 46 51
Genindvindingsrate for ultra rent vand (%) 37 33 27
Affaldsproduktion (Ton) 1 146 812 1 210 521 1 099 197
Omdannelse af affald til ressourcer (%) 95 96 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 364 417 384
Denne graf viser drivhusgasemissioner genereret på arbejdspladsen.

Drivhusgasemissioner genereret på arbejdspladsen

 • 2017 :Scope1 3,668,000tCO2e, Scope2 9,907,000tCO2e
 • 2018 :Scope1 4,855,000tCO2e, Scope2 10,296,000tCO2e
 • 2019 :Scope1 5,067,000tCO2e, Scope2 8,733,000tCO2e
 • 1) Baseret på beregningskriterierne for arbejdspladsen i det pågældende land
 • 2) Rapporteres desuden ved at indsamle data fra 2014 og 2015
 • 3) Baseret på globale arbejdspladser, blev tallene for 2014 og 2015 justeret på grund af ændringen i rapporteringsenheden fra TJ til GWh
 • 4) Samlet forbrug ÷ konsolideret globalt salg, eksklusiv salget for Display Business-divisionen