Fakta og tal

Nøgletal data og mere

Lad os med glæde dele vores resultater i at fremme bæredygtighedsstyring hos Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Produktinnovation 2014 2015 2016
Udvikling af miljøvenlige produkter1) (%) 58 74 86
Anslået reduktion af drivhusgasemissionerne
i produkt2)brugsfase3)(millioner tCO2e)
123 156 188
Anslået reduktion4)
i energiforbrug for produkter2) (%)
42 47 49
Akkumuleret genindvinding af udtjente produkter3)
(10 000 tons)
191 226 264
Genbrug af produkter5) (Ton) 59 044 73 6776) 93 852
Konvertering til ressourcer5) (Ton) 50 965 69 010 79 165
 • 1) Produktudviklingsprojekter vurderet Good Eco-Product eller derover
 • 2) Dataindsamlingens anvendelsesområde: Otte store produktkategorier (mobiltelefoner, notesbøger, tv'er, skærme, køleskabe, vaskemaskiner, klimaanlæg og printere)
 • 3) Akkumuleret siden 2009
 • 4) Gennemsnitligt årligt energiforbrug mod det gennemsnitlige årlige energiforbrug i 2008
 • 5) Dataindsamlingens anvendelsesområde: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Miljøvenlig og sikker arbejdsplads 2014 2015 2016
Miljø og sikkerhed Investering1)
(KRW 100 millioner)
6883 6590 9334
Drivhusgasemissioner genereret på arbejdspladsen2)
(1000tCO2e)
9290 10 192 11 600
Energiforbrug på arbejdspladsen3) (GWh) 17 082 19 478 21 073
Vandforbrug (1000 tons) 74 684 92 414 104 253
Genanvendelserate for vand (%) 50,3 50 46,6
Genindvindingsrate for ultra rent vand (%) 44,3 42,5 41,1
Affaldsproduktion (Ton) 778 430 937 341 1 078 309
Omdannelse af affald til ressourcer (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 472 588 577
Denne graf viser drivhusgasemissioner genereret på arbejdspladsen.

Drivhusgasemissioner genereret på arbejdspladsen

 • 2014 :Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
 • 1) Baseret på beregningskriterierne for arbejdspladsen i det pågældende land
 • 2) Rapporteres desuden ved at indsamle data fra 2014 og 2015
 • 3) Baseret på globale arbejdspladser, blev tallene for 2014 og 2015 justeret på grund af ændringen i rapporteringsenheden fra TJ til GWh
 • 4) Samlet forbrug ÷ konsolideret globalt salg, eksklusiv salget for Display Business-divisionen

Rapport Download

16,4 MB PDF DOWNLOAD