Rapport & Politik

Ansvarlig fremlæggelse af information og klar kommunikation.

Vi offentliggør en bæredygtighedsrapport hvert år og offentliggør relevante politikker for at kommunikere vores performance for bæredygtighedsledelse med aktørerne.

 

For de vigtigste tilgange til bæredygtighed

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Globalt samfund

Bidrage til at løse globale problemer
(dvs. klimaændringer)

Lokale samfund

Effektivt socialt bidrag
for reputation management
og business continuity

Forretningspartnere

Forbedre konkurrenceevnen
gennem win-win-partnerskaber

Aktionærer

Fair trade og compliance

Offentlig sektor

Maksimere virksomhedens
værdi med sunde økonomiske
aktiviteter

Kunder

Udvikle miljøvenlige
produkter og forbedre
kundetilfredsheden

Medarbejdere

Forbedre værdier ved
uddannelse og innovation

NGO

Skabe vellykkede partnerskaber

Bæredygtighedsrapport

Integrering af virksomhedsledelse og bæredygtig udvikling er af stigende betydning i erhvervslivet, grundet stigende forventninger til social og miljømæssigt ansvar. Som reaktion herpå har vi forbedret processen med at indsamle aktørers ideer og etablere visionære og strategiske strategier for bæredygtig udvikling. Vi har udpeget økonomiske, miljømæssige og sociale ansvarsområder som nøgleelementer for vores bæredygtighedsstyring. Vi er forpligtet til fortsat at identificere vores forskellige aktører, opbygge positive relationer med dem og i sidste ende forbedre vores værdi for både virksomheden og aktørerne.

Se mere Luk

Retningslinjer for forretningsadfærd

I 2005 introducerede Samsung Electronics ”Global adfærdskodeks" som referencevejledning for vores tilgang til økonomisk og ansvarlig forretningspraksis. I årenes løb er forventningerne fra forskellige enheder - herunder ikke-statslige organisationer, offentlige sektorer, kunder, aktionærer, leverandører og medarbejdere - vokset sammen med vores ansvar som global virksomhedsborger. På dette grundlag har Samsung Electronics opdateret og revideret "Retningslinjer for forretningsadfærd", der anlægger en specifik retning for bæredygtighedsledelse, der blev offentliggjort for første gang i sidste års bæredygtighedsrapport.

  • Retningslinjer for forretningsadfærd 2016 180 KB PDF DOWNLOAD

Adfærdskodeks for leverandør

Samsung vil også søge partnerskaber med nøgleaktører såsom frivillige organisationer, regeringer og lokalsamfund for at forbedre retningslinjerne løbende og sikre, at de er i overensstemmelse med lokal arbejdsret og Samsung’'s retningslinjer for forretningsadfærd.

Vejledning for adfærdskodeks for leverandør

  • Vejledning for adfærdskodeks for leverandør 2,6 MB PDF DOWNLOAD

Samsung Electronics’ Responsible Minerals Report

In recent years, there are ongoing issues concerning minerals mined in Conflict-affected and High-risk areas, and in this regard, stakeholders requires “Responsible sourcing” of companies.
Among Samsung's products, a variety of components are used that include minerals such as tantalum, tin, tungsten, gold, and cobalt to ensure the characteristics of electronics.
Therefore, we continue to make every efforts to minimize the negative impacts on society and the environment, such as human rights violations, and environmental degradation in the mining process, and we would like to disclose our efforts through this report.

  • Samsung Electronics’ Responsible Minerals Report 1,2MB PDF DOWNLOAD

Lokal praksis