Ansvarlige arbejdsvilkår

Etablering af en bæredygtig forsyningskæde

Samsung Electronics tilstræber at leve op til sit samfundsmæssige og etiske ansvar i overensstemmelse med forskellige interessenters og det internationale samfunds forventninger.

Smilende børn, der blæser sæbebobler.

Politik om forbud mod børnearbejde

Børnearbejde må ikke indgå på noget trin af produktionsprocessen, og hvis vi støder på børnearbejde, vil vi i overensstemmelse med vores politik fokusere på, hvad der er i barnets bedste interesse. Samsung Electronics og vores underleverandører har nultolerance over for børnearbejde, for så vidt at det er forbudt i henhold til internationale standarder og gældende lokale love og bestemmelser.
Samsung Electronics har indført en politik om forbud mod børnearbejde, der udtrykker vores stærke vilje til at forhindre børnearbejde, i samarbejde med The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR), en erhvervsdrivende forening, der er grundlagt af Rädda Barnen i Sverige. Vores politik om forbud mod børnearbejde er baseret på FN's konvention om barnets rettigheder, UNICEFs ""Children’s Rights and Business Principles"" og ILO-konventionen.

To drenge, der leger med klodser.

Retningslinjer for migrantarbejdere

Hos Samsung Electronics i Malaysia arbejder medarbejdere fra forskellige lande, bl.a. Indonesien, Nepal og Pakistan, sammen i harmoni. En afgørende forudsætning for, at det kan lade sig gøre, er respekt for kulturel mangfoldighed og ubesværet kommunikation mellem medarbejdere.
For at støtte og fremme gensidig forståelse på tværs af kulturer arrangeres der desuden forskellige aktiviteter og arrangementer med navne som ""Cross-Cultural Experience,"" ""Great Work Place,"" ""Return Home Event for Migrant Workers"" og lignende. I 2016 har vi i samarbejde med organisationen Business for Social Responsibility (BSR) udarbejdet og offentliggjort retningslinjer for migrantarbejdere baseret på vores engagement i at udrydde tvangsarbejde, urimelige betalinger for at opnå ansættelse og enhver form for forskelsbehandling, som migrantarbejder kan blive udsat for, mens de arbejder i udlandet.

Tre par hænder, som sammen holder en klump jord med en kimplante i.

Retningslinjer for lærlingeuddannelser

I 2016 har Samsung Electronics udarbejdet retningslinjer for lærlingeuddannelser i Indien i samarbejde med Business for Social Responsibility (BSR) og den indiske ngo Partners in Change (PIC) som et middel til at sikre gennemsigtighed og efterlevelse af regler i forbindelse med ansættelse og uddannelse af lærlinge.
Retningslinjerne bekræfter de standarder for lærlinges alder og mindsteløn og for lærlingeperiodens længde, som er fastlagt i Indiens lærlingelov og andre love og bestemmelser, der er relevante for lærlinge. De indeholder også information om, hvordan man håndterer klager fra lærlinge, erhvervspraktik og fortrinsret til ansættelse for medarbejdere, som har stået i lære i virksomheden. Retningslinjerne styrkes yderligere med tilsagn om ligebehandling og andre menneskerettigheder. En væsentlig egenskab ved retningslinjerne er, at de ikke kun gælder for Samsung Electronics i Indien, men også for virksomhedens underleverandører.

To mænd sidder ved et bord og drøfter indholdet af et stykke papir, der ligger foran dem.
  • Retningslinjer for lærlingeuddannelser 179KB PDF DOWNLOAD

Retningslinjer for behandling af utilfredshed

For at beskytte medarbejdernes menneskerettigheder og skabe et positivt arbejdsmiljø har Samsung oprettet kommunikationskanaler, der giver ledelsen mulighed for at høre medarbejdernes holdninger. Desuden er der etableret såvel online- som offlinekanaler til behandling af utilfredshed på hver arbejdsplads, så medarbejdernes stemme (voice of the employee, VoE) kan blive taget i betragtning, og der hurtigt kan blive taget hånd om lurende problemer.

Vi har udarbejdet retningslinjer for behandling af utilfredshed for at sikre, at utilfredshed på arbejdspladsen kan behandles retfærdigt og rettidigt. Retningslinjerne gennemgår trinene fra oprettelse af en kanal til behandling af utilfredshed over indsendelse af en utilfredshed til afhjælpning af utilfredsheden og feedback. Der findes fire kanaler: online, offline, hotline og via samarbejdsudvalg, som kan vælges ud fra, hvad der egner sig bedst til det pågældende datterselskab.

Kanaler for behandling af utilfredshed

HERhealth-kursusprogram

For at sætte vores produktionsmedarbejdere i stand til at tage vare på deres helbred har vi iværksat projektet Health Enables Returns (HERhealth) i Vietnam. Det går ud på at informere kvindelige medarbejdere om deres helbred og forbedre den generelle viden om sundhed.
Den specialiserede CSR-organisation, der kaldes Business Social Responsibility (BSR), har gennemført projektet for 250.000 kvinder i 10 lande siden 2007 med henblik på ikke alene at formidle grundlæggende viden om helbredet til kvindelige produktionsmedarbejdere, f.eks. information om sund kost og forebyggelse af sygdomme som hiv/aids, hepatitis og tuberkulose, men også at forbedre den generelle viden om vigtigheden af kvinders sundhed.

I 2016-2017 har Samsung gennemført kurser for kvindelige medarbejdere i hele landet gennem et partnerskab med den lokale ngo Life Centre, der blev grundlagt 2005, og som specialiserer sig i at informere om sundhed. Vi har planer om at gennemføre samme program med fremragende resultater.

Primære forbedringer
Peer Educators Training

HERfinance-kursusprogram

I samarbejde med BSR og Sanchayan (Indien) oprettede Samsung i 2015 et projekt til styrkelse af medarbejdernes økonomiske kompetencer. Efter projektets lancering i Indien samme år har vi siden også gennemført kurser i økonomi sammen med lokale ngo'er i Brasilien (Positive Planet) og Mexico (Yo quiero Yo puedo).

Projektet har ikke kun til formål at formidle grundlæggende information om opsparing, renter, lån og banker, men også at undervise vores medarbejderes familiemedlemmer i metoder til økonomisk planlægning med udgangspunkt i deres indkomst, så de kan opnå selvtilliden til at realisere deres økonomiske uafhængighed. Vi har planer om at gennemføre næste trin i programmet for økonomisk kompetence i 2018 i udvalgte lande.

Feedback på kurser

Arti Sharma har delt sin kursusoplevelse med ordene: "HERfinance-kurset er meget vigtigt for os. Denne type kurser er meget gavnlige i forhold til at forstå vigtigheden af at lægge et budget og spare mere op."

Seema har delt sin kursusoplevelse med ordene: "Før HERfinance-kurset havde jeg ikke indset vigtigheden af en plan for opsparing på kort, mellemlangt og langt sigt, men efter at have gennemført kurset forstår jeg betydningen af at spare op. Jeg ved, hvor vigtigt det er for os alle, hvis vi skal nå vores mål med vores indkomst."

Et foto fra et HERfinance-kursus.
  • Primære resultater af HERfinance-kurserne 63KB PDF DOWNLOAD

RBA Labor & Ethics-kontrollanter

* Tidligere EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung er medlem af Responsible Business Alliance (RBA), og vi og vores underleverandører overholder RBA's adfærdskodeks og implementeringsmetoder i hele koncernen. RBA's adfærdskodeks er baseret på internationalt anerkendte standarder til fremme af samfunds- og miljømæssig ansvarlighed og forretningsetik. Vi arbejder løbende på at forbedre vores ledelsessystemer og udbrede bedste praksis internt. For at uddanne kvalificerede interne kontrollanter, som hele tiden kan overvåge arbejdsmiljøet, inviterer vi inden- og udenlandske medarbejdere til at deltage i RBA Labor & Ethics-kursusprogrammet og opnå kvalifikationen.
Kvalificerede kontrollanter gennemfører inspektioner på arbejdspladserne af f.eks. virksomhedens og underleverandørernes ledelsessystemer, miljøbeskyttelse osv. ud fra RBA's standarder.

Folk, der lytter til en taler.
Status for RBA Labor & Ethics-kontrollanter