Strategi

Vores tilgang til bæredygtighed

Som global virksomhedspartner opfylder vi vores sociale ansvar, leverer innovative produkter og tjenester, og skaber økonomiske, sociale og miljømæssige værdier.

 

Hos Samsung er formålet med vores bæredygtighedsstyring at skabe integrerede værdier. Ikke alene skaber vi økonomiske værdier ved at maksimere overskud og aktionærværdier, men vi tager også et stærkere ansvar som global borger for at skabe sociale værdier. Da vi leverer innovative produkter og tjenester langs værdikæden, der er baseret på de kerneværdier, vi forfølger hos Samsung, skaber vi værdier inden for økonomi, samfund og miljø. Vi overvåger de økonomiske og ikke-finansielle konsekvenser, som vi pålægger samfundet gennem en sådan proces, for at maksimere vores positive påvirkninger, mens vi minimerer eventuelle negative.

Samsung Bæredygtighedsledelsessystem

This image describe Værdi af bæredygtighedsledelse.

This image describe Økonomisk værdi og Social værdi.

 • The mean is Maksimere overskud og aktionærværdier (Produkter og services innovation) af Økonomisk værdi.
 • The mean is Bidrage til et bæredygtigt samfund (opnåelse af UN SDG'er) af Social værdi.

Økonomisk værdiskabelse

Vores bestræbelser på at skabe innovativ teknologi og produkter baner vejen til at generere overskud og sikre nye vækstdrivere. Vi stræber efter at integrere innovation som grundpille i vores virksomhedskultur, samtidig med at vi skaber synergier gennem brug af eksterne ressourcer til at forfølge åben innovation. På den måde kommer vi et skridt nærmere på at opbygge et økosystem, der kan udvikle innovative produkter, som imødekommer nutidens hurtigt skiftende marked.

 

Social værdiskabelse

Som global virksomhedsborger skaber vi hos Samsung sociale værdier på en måde, der er i overensstemmelse med UN Sustainable Development Goals (SDGs: Især har vi fastlagt mål, der er meget relevante for vores forretningsadfærd, og som analyserer vores negative/positive påvirkning i bestræbelsen på at nå disse mål. Desuden vil vi afdække og fuldt ud udforske forretningsmuligheder, der bidrager til at nå UN SDG'er.

 
 
 • Repræsentativt billede af SDG ingen fattigdom Udryd fattigdom i alle dets former overalt
 • Repræsentativt billede af SDG ingen hungersnød Udrydde hungersnød, forbedre fødevaresikkerheden og fremme et bæredygtigt landbrug
 • Repræsentativt billede af SDG godt helbred Sikre sunde liv og fremme trivsel for alle, i alle aldre
 • Repræsentativt billede af SDG kvalitetsuddannelse Sikre kvalitetsuddannelse og fremme livslang læring for alle
 • Repræsentativt billede af SDG ligestilling Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og piger
 • Repræsentativt billede af SDG rent vand og sanitet Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle
 • Repræsentativt billede af SDG vedvarende energi Sikre adgang til bæredygtig energi for alle
 • Repræsentativt billede af SDG gode job og økonomisk vækst. Fremme en bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle
 • Repræsentativt billede af SDG innovation og infrastruktur Opbygge robust infrastruktur, fremme bæredygtig industrialisering
 • Repræsentativt billede af SDG reducerede uligheder Nedbringe uligheden i og mellem lande
 • Repræsentativt billede af SDG bæredygtige byer og samfund Gøre byer og menneskelige bosættelser inkluderende, sikre, stærke og bæredygtige
 • Repræsentativt billede af SDG ansvarligt forbrug Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstrer
 • Repræsentativt billede af SDG klimaaktion Træffe foranstaltninger hurtigt for at bekæmpe klimaændringer og dens påvirkning
 • Repræsentativt billede af SDG liv under vand Beskytte og udnytte havene og dets ressourcer bæredygtigt
 • Repræsentativt billede af SDG liv på land Beskytte økosystemet og bevare biodiversitet (skove, ørkener, jord osv.)
 • Repræsentativt billede af SDG fred og retfærdighed Etablere et retfærdigt retssystem for alle
 • Repræsentativt billede af SDG partnerskaber for målsætningerne Styrke implementeringsmulighederne og genskabe det globale partnerskab for bæredygtig udvikling
 • Repræsentativt billede af bæredygtige udviklingsmål
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : I september 2015 vedtog FN's Generalforsamling bæredygtige udviklingsmål for at opnå social bæredygtighed over hele kloden. Med udgangspunkt i Millennium Development Goals (MDGs), der var fokuseret på ulande, blev UN SDG'er det universelle mål for alle lande, herunder ilande, og kræver således fuld inddragelse af civilsamfundet og virksomheder i den private sektor, foruden offentlige sektorer og eksperter, i bestræbelsen på at nå disse mål.

Skabe værdi gennem bæredygtig forvaltning

Hos Samsung stræber vi efter at skabe sociale og miljømæssige såvel som økonomiske værdier gennem vores bæredygtighedsstyring for at bidrage til forbedringen af​det globale samfund. Da sådanne sociale og miljømæssige værdier er vanskelige at kvantificere, tog vi en "kvalitet over kvantitet"-tilgang til at fastlægge og styre vores mål for bæredygtighedsledelse. Siden 2016 har vi imidlertid anvendt KPMG ”True Value”-metode,der kvantificerer sociale og miljømæssige indikatorer, så vi kan visualisere de værdier, vi skaber.
De positive (+) og negative (-) tal for de respektive indikatorer repræsenterer de samlede sociale værdier, som vi enten skabte eller reducerede i løbet af det sidste år inden 31. december 2019. Denne tilgang gør det muligt for os at gå ud over rene finansielle værdier, der genereres gennem forretningsadfærd og omfatter samfundsøkonomiske og sociale værdier, for i sidste ende at udgøre hele den ”Sande værdi”, som vi skaber hos Samsung.2019 BÆREDYGTIG STYRINGSVÆRDI

Enhed (KRW trillion)

 • Earning Financial Value (21.74)
 • Socio-economic : Investor Value (10.22), Supplier (0.86), Local community Development (0.59)
 • Environmental : GHG Emissions (-0.64), Atmospheric Environmental Impact (-0.003), Aquatic Environmental Impact (-0.62), Environmentak Imoact of waste (-0.001)
 • True Earnings : True value (32.15)
 • At Samsung Electronics we care deeply about planet and society. We are convinced that constructive dialogue with civil society plays a critical role when it comes to sustainability, and therefore we strive to continuously engage with our stakeholders. As a global company, we understand that it may sometimes appear difficult to find the right channel to approach us. To make sure that we are accessible for all civil society wishing to communicate with our company, we have therefore created a one-stop communicational channel, open to all: civilsociety@samsung.com.

  What will happen with your message?
  Once you contact Samsung Electronics at civilsociety@samsung.com, we will acknowledge reception of your message. A member of our sustainability team will then ensure follow-up to your message. Whenever possible, we will treat the information shared with us confidentially.