Filosofi

Hvad vi lovede

Vores løfte om at være en ansvarlig globalt ledende virksomhed

 

Samsung er forpligtet til at overholde lokale love og bestemmelser samt anvende en streng global adfærdskodeks for alle medarbejdere. Vi tror på, at etisk ledelse ikke kun er et redskab til at reagere på den hurtige udvikling i det globale erhvervsmiljø, men også hjælper til at opbygge tillid med de forskellige aktører, herunder kunder, aktionærer, medarbejdere, forretningspartnere og lokalsamfund. Med det formål at blive en af de mest etiske virksomheder i verden fortsætter Samsung med at uddanne sine medarbejdere og drive overvågningssystemer, samtidig med at man praktiserer retfærdig og gennemsigtig virksomhedsledelse.

Fem Samsung forretningsprincipper

For at udtrykke sin forpligtelse til virksomhedernes sociale ansvar som verdensledende virksomhed annoncerede Samsung Electronics "Fem Samsung Forretningsprincipper" i 2005. Principperne tjener som fundamentet for dets globale adfærdskodeks i overensstemmelse med lovmæssige og etiske standarder og opfyldelsen af virksomhedens sociale ansvar.

1Vi overholder love og etiske standarder.

 • Vi respekterer individets værdighed og mangfoldighed.

  Vi respekterer de grundlæggende menneskerettigheder for alle mennesker. Tvangsarbejde, lønudnyttelse og børnearbejde er under ingen omstændigheder tilladt. Vi diskriminerer ikke mod nationalitet, race, køn, religion osv., og vi behandler alle aktører og parter som kunder eller medarbejdere.

 • Vi konkurrerer retfærdigt i overensstemmelse med gældende love og god forretningsetik.

  Vi overholder alle landes og regionale samfundsregler, og vi respekterer markedets konkurrenceorden og konkurrerer på en retfærdig måde. Vi har ikke uberettigede fortjenester, ved ulovlige midler, fra dårlig handelsetik. Vi giver og modtager ikke kompensationsgaver, bestikkelse eller betaler udgifter for mennesker, som vi har forretningsaktiviteter med.

 • Vi opretholder gennemsigtig bogføring ved at føre nøjagtige regnskaber.

  Vi registrerer og styrer alle transaktioner nøjagtigt, for at alle aktører tydeligt kan se, at vores forretningsaktiviteter er i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og -regler i hvert land. Som foreskrevet i loven er vi åbne omkring virksomhedsoplysninger og de vigtigste aspekter af virksomhedsledelse, såsom finansielle ændringer i virksomheden.

 • Vi intervenerer ikke i politik og opretholder vores neutralitet.

  Vi respekterer individers politiske rettigheder og beslutninger og udfører ikke politisk aktivitet i virksomheden. Vi bruger ikke virksomhedens midler, arbejdskraft, faciliteter mv. til politiske formål.

2Vi opretholder en ren organisatorisk kultur.

 • Vi holder det private og offentlige liv strengt adskilt fra alle forretningsaktiviteter.

  I tilfælde af en konflikt mellem virksomheden og en person prioriterer vi virksomhedens juridiske interesser højest. Vi udbreder ikke personlige interesser ved hjælp af virksomhedens ejendom og position, og er ikke involveret i uhensigtsmæssige aktiviteter som misbrug eller forstyrrelse af virksomhedens aktiver. Vi handler ikke med omsættelige værdipapirer, såsom køb og salg af aktier, ved hjælp af officielt erhvervede oplysninger.

 • Vi beskytter og respekterer virksomhedens og andre menneskers intellektuelle ejendomsrettigheder.

  Intellektuel ejendom og fortrolige oplysninger forlader ikke virksomheden uden forudgående tilladelse eller godkendelse. Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og er ikke involveret i overtrædelser såsom uautoriseret brug, reproduktion, distribution, ændringer osv.

 • Vi skaber en sund atmosfære.

  Vi tillader ikke adfærd, der kan skade sunde peer-relationer såsom seksuel chikane, pengetransaktioner eller vold. Vi opretter ikke fraktioner, der kan forårsage uforenelighed inde i gruppen, eller organiserer private grupper.

3Vi respekterer kunder, aktionærer og medarbejdere.

 • Vi gør kundetilfredshed til vores højeste prioritet.

  Vi leverer produkter og tjenester, der opfylder kundernes behov og forventninger. Vi har et oprigtigt og venligt forhold til vores kunder og accepterer forslag og klager med beskedenhed. Desuden respekterer vi og sætter ære i og information.

 • Vi forfølger en aktionærværdi orienteret ledelse.

  Vi yder langsigtede fordele til aktionærer gennem rimelige investeringer og forbedring af driftseffektiviteten. Vi skaber stabile fordele ved løbende ledelsesaktiviteter og øger virksomhedens markedsværdi. Desuden respekterer vi aktionærernes rettigheder, rimelige krav og ideer.

 • Vi gør en indsats for at forbedre livskvaliteten hos vores medarbejdere.

  Vi giver alle medarbejdere lige muligheder og behandler dem retfærdigt i forhold til deres evner og effektivitet. Vi anbefaler kontinuerlig selvudvikling af medarbejdere og støtter forbedringer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaver. Derudover skaber vi et arbejdsmiljø, der kan fungere autonomt og kreativt.

4Vi er opmærksomme på miljø, sikkerhed og sundhed.

 • Vi forfølger miljøvenlig ledelse.

  Vi overholder internationale standarder vedrørende miljøbeskyttelse, tilhørende handlinger og underordnede vedtægter og interne regler. Vi gør konstant en indsats for miljøbeskyttelse i alle forretningsaktiviteter såsom udvikling, fremstilling, salg mv. Vi går forrest mht. effektiv ressourcefuld udnyttelse såsom ressourcegenbrug.

 • Vi lægger vægt på folks sikkerhed og sundhed.

  Vi overholder internationale standarder vedrørende sikkerhed, tilhørende handlinger og underordnede vedtægter og interne regler. Vi overholder sikkerhedsforskrifterne, skaber et behageligt arbejdsmiljø og forhindrer uagtsomme ulykker.

5Vi er en socialt ansvarlig virksomhedsborger.

 • Vi udfører loyalt grundlæggende forpligtelser som virksomhedsborger.

  Vi gør en indsats for at øge troen på virksomhedens ansvar og forpligtelse som del af det lokale samfund. Vi arbejder hårdt på at skabe en sikker jobskabelse og forstår oprigtigt skattebetalingsansvaret.

 • Vi etablerer relationer mellem samarbejdspartnere og sameksistens og -velfærd.

  Vi giver alle medarbejdere lige muligheder og behandler dem retfærdigt i forhold til deres evner og effektivitet. Vi anbefaler kontinuerlig selvudvikling af medarbejdere og støtter de nødvendige forbedringer til at udføre arbejdsopgaver. Derudover skaber vi et arbejdsmiljø, der kan fungere autonomt og kreativt.

 • Vi respekterer de nuværende sociale og kulturelle karakteristika og har en kooperativ ledelse (gensidig velstand / samarbejde).

  Vi respekterer de regionale samfunds love, kulturer og værdier, og bidrager til forbedring af livskvaliteten. Vi holder øje med udviklingen af et sundt samfund gennem aktiviteter af almen interesse, såsom intellektuel og kunstnerisk arbejde, kultur, sportsaktiviteter mv. Vi deltager aktivt i sociale serviceaktiviteter som frivilligt arbejde, katastrofehjælp mv.